Kömek gerek

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

9 0
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 2 hours ago

Kömek gerek

Huawei Y360 Antena usuliteli gerek calsyp onaryan bolsa komek berin +99363155613 lilklif9@gmail.com

Dowamy »

4 0
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 2 hours ago

32 we 54 parz.

Goýan: Ch_Baylyyew

32 parz

Her bir musulman 32 parzy bilmeli we ýerine ýetirmelidir. Olar şulardyr:

Imanyň şertleri: alty (6)
Yslamyň şertleri: bäş (5)
Namazyň parzlary: On iki (12)
Täretiň parzlary: üç (3)
Teýemmümiň parzlary: iki (2)

Imanyň şertleri:
1)...

Dowamy »

65 5
Sorag-jogap, Zalymm tarapyndan 7 hours ago

Menem bolgusyz tema açyp göreýin😂😂 #talypçy

Saýsy temanyň adyny okasaň #talypçy diýip dur näme saýdyň adyny üýtgetjek bolýaňyzmy.
Baryň ýaryşda ýeňiji bolmarsyňyza😁
Yzy tesbirde

Dowamy »

135 16
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 7 hours ago

Салам хеммелере 🙂

Талыпларын ахли агзасы талыпмыка? Сораяндыгымын себаби тазеликде агза болдум.

Dowamy »

135 16
Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 18 hours ago

Doslar siz bu talyplar.com saytyna nàdip yolunuz dusdi?

men bashlayyn: men google dayydan K.Gurbannepesow gosgy пoиcк etdim shonda talyplar.Com saytyny salgy berdi shondan soñ 2019dan bári meñ ôyùmiñ bir komnatyna ôwruldi bàri. Sizin nadip yolunuz dûsdi bàrik

Dowamy »

158 13
Sorag-jogap, LadaKalina. tarapyndan 19 hours ago

Kim bilip bilerkä ???? #talypçy

Internetden gördüki ýok!!! Herkim öz kellesi bilen işlemeli!!!!
1. Uzadygyça gysgalýan zat?
2. Öýjügi açan alym?
3. Oňurgasyzlardaky çylşyrymly göze başdaça näme diýilýär?
4. Lukman size 3 tabletka derman berdi, ony ýarym sagatdan içmeli diýdi. Dermanlary näçe wagtda dynarsyňyz?
5. Ýolda iki adam sataşýar. Kiçi bo...

Dowamy »

159 10
Sorag-jogap, Lagly tarapyndan 20 hours ago

Edep-ekram,utanç-haýa,namys-ar...

Bu gezegem köpçülik bilen awtobusa münüp dogduk obama sary gezelenje çykdym.Awtobusyñ oturgyçlary gelin-gyzlardan,her hili ýaşdaky erkek kişilerden doludy.Duralgada saklanan ulaga ýetmişiñ onundan giren bir zenan mündi.Ol münenden töweregimde oturan gyzlara seredip gobsunyp başladym.Emma,gyzlar ýerinden gozganarly däldi. Men özümden uly ýaşly zenan...

Dowamy »

110 5
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 23 hours ago

Matematiki sorag

Jogabyny teswirde ýazaýyñ!

Dowamy »

175 15
Sorag-jogap, Dogrudawalla tarapyndan 1 day ago

Maslahatynyz gerek eger bilyan bolsanyz???

40 bogun dermanlyk osumlikmika ,nama peydasy barka kyrkbogun barada bilyanjelerinizi paylashaysanyz??

Dowamy »

62 1
Sorag-jogap, Generalll l tarapyndan 1 day ago

******

Bir boksyor oglan,puly kän,her oýunda esli dollar gazanýar.Maşyny,jaýy hemme zady üpjin.Munuň bir halaşýan gyzy bar,gyz muny söýýä,oglanam ony söýä.Bir gün boks bolýa oglan güýçlirak soperniga gabat gelýä,urulyp nakaunt bolup özünden gidýä,bolnissa eltýärler.Ranimasia dykýalar,zordan adam edýärler,okazywaýetsya oglanyň beýnisine şikes ýetip inwali...

Dowamy »

298 16
Sorag-jogap, Нежная леди tarapyndan 1 day ago

??

Nadip saytda adyny uytegedip bolya (Paris uytgetjek)

Dowamy »

90 5
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 1 day ago

???????!

XXXXXXIVVIX- NACE su rim sifrden arap sifrine gecende

Dowamy »

76 3
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 1 day ago

??

..

Dowamy »

82 4
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 1 day ago

Kim haysyny gowy gorya..? #talypçy

Salam.!Turk filmlerinden (serially) haysy filmi gowy goryaniz.!Kim haysyny gozleyan bolsa komentariyada yazaysyn.!

Dowamy »

137 15
Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 1 day ago

?

Men programmirleme dillerini owrenesim gelyar (sayt duzmek, programma yasamak we ş.m.) içiňizde programmirleme dillerini bilýänleriňiz bar. Siz bilen maslahatlaşmak üçin açdym bu mowzugy. Gaýrat edip kömek edseňiz. (Haýsy dili öwrenseň gowy, haýsy saýtdan ş.m.) şular barada bir maslahat beraýseňiz???

Dowamy »

73 2
Sorag-jogap, hickim77 tarapyndan 2 days ago

??????

Kyn gormeseniz doglan gununizi komentariya yazayyn
meninki 9 nji aprel

Dowamy »

225 33
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Name etmeli????!

Maslahat berseniz',men kitap okajak bolyan ůnsum bozulya yada kitaby okap oturan yerimde birden pikirlere batyp gidyan. Aydym dinlap okap gordum bolanok . Icimden okadym bolanok. Gaty ses bilen okadym bolanok. Yagny kelledaki bespantow pikirleri nadip cykarmaly bilseniz komek edin?!?!😡

Dowamy »

127 13
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 2 days ago

Internetde pul gazanmak.!#talypçy

Salam.!Internetde bashga saytlaryn usti bn pul gazanyp bolya diyyanem bar yalan diyyem bar.?!Gazanyp bolyamyka kim bilya.?!

Dowamy »

127 6
Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 2 days ago

Biologiya!??

Kim biologiya dersinden gatnasyan bolsa komek edin gecen yylky soragnamalarynyz bar bolsa berayin bizdenem gaydar
Men kan soragnama toplamok
😯😯😯 gayrat edin

Dowamy »

33 0
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 2 days ago