Gadyr gijesinde name etmekchi ?

Salam hormatly agzalar bu gun gadyr gijesi mena 1 kg cigit bn kolany tayarlap goydym. Gijesi bn kino gorup ony http://kino.islenen.ru sayta yuklejek bolyan sizin name planlarynyz bar

Dowamy »

233 176
Sorag-jogap, Abaddon tarapyndan 1 week ago

Bilýän bolsaňyz kömek ediň!

Salam hormatly talyplar! Men bir programma gözleýän, ýagny, Android kitap ýasalýan programma. Eger şeýle programmanyň adyny ýa-da ýasap bilýäniň bar bolsa aýtmagyňyzy haýyş edýärin! Belki bir ýerde meňem kömegim deger. Köp sagboluň!

Dowamy »

66 5
Sorag-jogap, Mr.WriTer tarapyndan 1 week ago

Kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek ?

Kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek?

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary . Köpümiziň bilşimiz ýaly indi kitaphana.net saýtyna vpn-ly girip bolyar . Şonuň üçin men azajygam bolsa alkyş almak maksady bilen kitaphana.net saýtyndaky haýsy kitap gerek bolsa men şony size tapyp bermekçi . Diňe Taňry ýalkasyn berseňiz bolýar .

Dowamy »

215 25
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Gray_Wolf

Gray_Wolf ejeň sikeýin hudaýdan bir gork, galboý. Seň ejeň sikerler birgün, nirde bolsaňam tapyp, agzyňa bererler. Uzak wagtdäl olam entäk, garaş sen sukaň adresini bilýän men. Kanikula çykýayn, degişli ederalar bilen öýüňe myhmançyly baryp düşünşip gaýdaryn. Şonda bar eden haramlygyň üçin jogap berersiň, itden dargan.
Sen ýaly haramlyk başa...

Dowamy »

310 18
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Kim gordii!!!?????😨

Asmandan yzygider uçan zatlary goren bolsanyz namedigini ayydayn. Duynem ucdylar. Hazirem asmanda bulut yok ucup bir zada girip gitdi

Dowamy »

256 13
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 1 week ago

şu mowzugy acyan gray_wolf

şu mowzugy acyan gray_wolf şu mowzugy acyan gray_wolf haram

Dowamy »

15 0
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

şu mowzugy acyan gray_wolf

şu mowzugy acyan gray_wolf şu mowzugy acyan gray_wolf haram

Dowamy »

10 0
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

şu mowzugy acyan gray_wolf

şu mowzugy acyan gray_wolf şu mowzugy acyan gray_wolf haram

Dowamy »

13 0
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

şu mowzugy acyan gray_wolf

şu mowzugy acyan gray_wolf şu mowzugy acyan gray_wolf haram

Dowamy »

8 0
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

şu mowzugy acyan gray_wolf

şu mowzugy acyan gray_wolf şu mowzugy acyan gray_wolf haram

Dowamy »

7 0
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

şu mowzugy acyan gray_wolf

şu mowzugy acyan gray_wolf şu mowzugy acyan gray_wolf haram

Dowamy »

11 0
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

Admini bar bu saytyn

Oz adymdan girip bolmayan etdi bu saytyn admini
@murat yousef

Dowamy »

12 0
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

Haramyñ cagasy yashalym

Ey haram ejen amyna yazda sonca yazasyn gelian bolsa snden basgalaram giryar bu sayta ejesi jelep edyar bu zady su niki acan adam kodny utgetde bizar etdin ya-da ozi edyarmi so oliniñ mal bla bajyn sikinin gawnyugy ejen amyny hacklap sikip yorler baryp seret

Dowamy »

77 4
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 1 week ago

Hayys

11 synp egzamen jogaplary bar bolsa komek edin

Dowamy »

16 0
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 1 week ago

Konferansiya dowam etya !

Goshulmak ün +99361414709
+99361883873

Dowamy »

204 8
Sorag-jogap, Zalymm tarapyndan 1 week ago

Mr.Writer diýýän it barada

Salam dostlar men size bir wakany aýdyp berjek.

Karoçim ozalrak YekeTak.Ru -da Çerkez diýen it goşgy ýazypdyr. Menem haladymda bet, dowamy ýokmy diýdim. Maňa liçka hat geldi 2-njinem ýazdym, joş diýip. bor diýdimde hasabyna pul geçirip berdim.
Olam goşgyny özi ýazyp, @Arzuwym bilen bile ýazdym diýen bolup aldap, maňa ol gyzada...

Dowamy »

413 121
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

CHAT

Kimler ONLINE

Dowamy »

452 98
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

Çipler barada!!!

2GB-lyk çipim bar. Şol çipi smartfon=Redmi 6 pro telefonym okaýar, görünýär. Emma prastoý maxfon telefon şu çipimi okanok. FAT32, NFC , ýaly formatlar bilen formatirlemeli. Plaý makretden bolsa hiçzat skaçat edip bolanok. Şol progyň ssylkasyny bilýäniňiz bolsa ýa islendik kömek edip bilseňiz ýardam edäýiň!?

Dowamy »

76 1
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

Sorag Jogap

Salam gowymy dostlar araňyzda telefonyň IMEI kodyny çalşyp göreniňiz barmy haýsy programma bilen üýtgedip bolýar bilýäniňiz bar bolsa kömek ediň köpisi işlemändur barlap gördüm pikiriňizi teswirde galdyraýyň. ??? !!!

Dowamy »

65 1
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Mesele bar komek gerek

Salam hormatly agzalar yakynda taze kinosayt kino.islenen.ru barada yazypdym indi bir kicijik mesele yuze cykdy shol sayty ayratyn domene gecirjek bolyan shonun uchin size hayysh bn yuzlenyan shol sayta At saylashayyn. Dine .com , .net , .biz domenlerde bolmaly oz kellame hazirlikce dine KINOCY.COM
Kinolar.online
Kinocy.me
s...

Dowamy »

348 55
Sorag-jogap, Abaddon tarapyndan 1 week ago