Тема на дипломную работу

Салам огланлар,гызлар! Сизин маслахатыныз герек. Информатика боюнча наме барада диплом иши язылса бизин орта окув мекдеплеримизе хас бахбитли боларка? Ичинизде окувчылар бар болмагы мумкин, пикиринизи комментарияда язайын! Хормат билен ИММКН🙂

Dowamy »

541 0
Sorag-jogap, 1 year ago


Достлар гич ягшы! Сизден комек герек

Белки аранызда фильм гормеги сойужилер бардыр. Фильмин темасы: рухы ве беден тайдан кем чагаларын эне-ата, я-да якынлары тарапындан кемсидилен, азап берилен, гараз шолар ялы чагаларын психологиясы билен багланышыклы.
Мана шейле фильмлерин атлары(санавы) герек. Наче коп болдугыча шонча говы. Хайсы юрдункы болса-да тапавуды ёк.
Гайра...

Dowamy »

832 15
Sorag-jogap, 2 years ago


Комек герек

Математикадан внеклассные мероприятия(ачык сапак) учин темалар герек презентация учин, уйтгешижек болса хас говы мен учин шол бир ленжи чыкан созлер далде
Кимин нахили пикир бар болса комментарий язайсын
Мысал учин: математика вокруг нас. Хокман русча дал, туркменче язсанызам боляр. Заранее спасибо всем🙏. Жду вас в комментариях 😉

Dowamy »

833 23
Sorag-jogap, 2 years ago


Если у кого-то пересдача, ничего не страшно 😉

Студент без двойки - как солдат без винтовки. Должна быть винтовка у солдата, но только одна.

Dowamy »

768 2
Bilim, 3 years ago


Салам хеммелере 🙂

Талыпларын ахли агзасы талыпмыка? Сораяндыгымын себаби тазеликде агза болдум.

Dowamy »

925 16
Sorag-jogap, 3 years ago