Düýnki oýunlaryň netijesi ⚽🏁

Please...

Dowamy »

75 10
Sport, BeZZaT. tarapyndan 5 hours ago

Screenshot #5

Geliň şu guňki oyunlara prognoz bereliň!!!
Men ýaly futbol fanady badyra başga-da araňyzda?

Dowamy »

186 40
Sport, BeZZaT. tarapyndan 23 hours ago

Screenshot #2

Çelsi toparynyň iň uly ýalňyşlyklary

Dowamy »

120 1
Sport, BeZZaT. tarapyndan 1 day ago

21nji asyrda in kop kelle bilen gol uran oyunchylar

1. Kristiana Ronaldo (Portugaliya) 2002- 110 gol.
2. Lyuk Deyong (Niderlandlar) 2008- 78 gol.
3. Fernando Llorente (Ispaniya) 2005- 78 gol.
4. Robert Lewandowski (Polsha) 78 gol
5. Radamel Falkao (Kolumbiya) 2005- 71 gol.
6. Bas Dost 2007- 64 gol.
7. Aritz Aduriz (Ispaniya) 2002-2020 63 gol.
8. Mario...

Dowamy »

130 6
Sport, Jаdygöý tarapyndan 1 day ago

Fudbol Goryanler barmy

Kim haysy Fudbol komanda Baled edya

Dowamy »

171 17
Sport, mertogly tarapyndan 5 days ago

AFK kubogy: Altyn Asyr we Köpetdagyň garşydaşlary mälim

AFK kubogynyň hem bijeleri çekildi. Oňa görä ýurdymyzyň Altyn Asyr komandasy E toparda Özbegistanyň Nasaf (Eger Nasaf topary Aziýa çempionlar ligasyna çykyp bilse, Özbegistanyň Sogdiýana topary onuň ornuna gatnaşar), Täjigistanyň CSKA we Gyrgyzystanyň Neftçi toparlary bilen bäsleşer.

E Topary
Nasaf (Ýa-da Sogdiýona)
Alt...

Dowamy »

115 6
Sport, Khanture tarapyndan 1 week ago

AÇL gündogar sebiti toparlary

F, G, H, I, J toparlary

Dowamy »

83 4
Sport, Khanture tarapyndan 1 week ago

Ahal toparynyň AÇL-däki garşydaşlary belli boldy

Ýakyn wagtlarda Malaýziýanyň paýtagty Kuala Lumpur şäherinde Aziýa Çempionlar Ligasynyň toparlaryna bije çekilşigi boldy. Onda ýurdumyzyň Ahal fc toparynyň garşydaşlary mälim boldy. Ýaryşda toparymyza üstünlik arzuw edýäris!!!

Dowamy »

96 6
Sport, Khanture tarapyndan 1 week ago

Sport habarlary

Şu gunki sport tazelikleri😂😅
🔽🔽🔽🔽🔽

Dowamy »

223 2
Sport, BeZZaT. tarapyndan 1 month ago

AYDAYYNDA!!

Salam agzalar. Mana srocna vpn gerek bolup durda, internetde(mb girende) isleyan vpn gerek kim bilyan bolsa yada esden bolsalar aydaysyn oninden sag bolun!!

Dowamy »

240 6
Sport, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 month ago

Ahmedik yazgyt bar eken!!! ;)))

SHU GUN KABIR YALNYSHLYKLAR SEBAPLI YEWROPA CEMPIONLAR LIGASY BIJELERI IKI GEZEK CHEKILDI. LILL BILEN CHELSI IKI BIJEDEDE DUSHDI. DIYMEK LILL KOMANDASYNA CHELSI BILEN OYNAMAK YAZYLYPDYR.
Makala birini kemsitmek ucindal degiship gulishmek ucin yazyldy...

Dowamy »

234 4
Sport, Khanture tarapyndan 1 month ago

Fakt

Gözünizi ýumup bir aýakda 30 sekunt durup bilmek örän kyndyr, 40 sekunt durmak bolsa siziň myşsaňyzyň we aňyňyzyň berkligidir.

Menä 38 sekunt durdym( zordan)

Dowamy »

586 89
Sport, Black Wolf tarapyndan 1 month ago

****

Maýk Taýson - Ewender Holifild


Boks janköýerleriniň hemmesine diýen ýaly belli hekaýa.Taýson birinji söweşde ýeňildi,ikinji söweşiň üçünji raundynda klinçde kellesini garşydaşynyň egnine goýup,Ewanderiň gulagyny dişläp aldy we derrew üzülen gulagyň bir bölegini ýere tüýkürdi.Täsin ýeri lukman söweşi dowam etdirmäge rugsat ber...

Dowamy »

333 8
Sport, Гость tarapyndan 2 months ago

🥊

Artur Abraham - Edison Miranda


2006 ýylda IBF ugry boýunça dünýä çempiýony Artur Abraham öz kemerini kolumbiýaly Edison Mirandadan gorady.Söweş «ringdäki uruş»a öwrüldi.Dördünji raundda Miranda Abrahamyň äňini iki ýerinden döwdi,ýöne ol söweşi dowam etdirdi. Miranda özüniň «грязний» söweşi üçin derrew 5 açkodan mahrum boldy w...

Dowamy »

171 0
Sport, Гость tarapyndan 2 months ago

****

Arturo Gatti - Аlfonso GomesGatti ringde hakyky urşujydy,ýöne bu organizimi örän ýadatdy,şonuň üçin ol Alfonso Gomes bilen söweş geçirýän wagtynda ondan diňe mert ýürek galypdy.Gomes özüniň üstünliginden peýdalanyp,bütün söweşiň dowamynda güýçli urgular berdi we ýedinji raundda Gattini germewe gysyp äň bölegine güýçl...

Dowamy »

192 1
Sport, Гость tarapyndan 2 months ago

****

Hasim Rahman - Ewander Holifild


Rahman 5 nji raundda Lennoks Lýuisi nakauda giderip,bütin dünýäni haýrana goýupdy,emma garaşylyşy ýaly ol rewanş söweşinde iňlise ýeňildi. Çempiýonlyk söweşine täzeden girmek üçin,Rahman goja Holifilde garşy söweşmegi karar etdi,ýöne bu nädogry karardy. Ilkinji raundlarda Holifild tötänden garş...

Dowamy »

190 2
Sport, Гость tarapyndan 2 months ago

****

Erik Morales - Markos Maýdana2011 ýyldaky söweş.Birinji raundda Morales apperkot geçirýär we gözleri çişip gidýär.
Ahyrynda çiş şeýle bir ulalyp gidýär weli,4 raunddan başlap Erik bir göz bilen söweşi dowam etdirýär.Şeýle-de bolsa ol ajaýyp söweşýär we diňe eminleriň gelen netijeleri sebäpli ýeňilýär.-114:114...

Dowamy »

224 8
Sport, Гость tarapyndan 2 months ago

Chelsea 0-1 M.City. Chelsea oyun boyunca 1 udaram edip bilmedi.

Kakoy pazor. M.City Çelsini gidip 53-nji minutda Jesusyň goly bilen 0-1 ýeňdi. Mundan öňki oýunlarda Lukaku bilen dälirap yoren Çelsi Cita garşy ola gol eken, ýekeje udaram edip bilmedi. Premier Ligde liderlik ýaryşy gyzyşýar. Ýunaytedem öz yerinde Aston Villadan 1-0 utuldy. Ligde 4 komanda 13 ockoda shu mahal. 12 ocko bilen Brighton hem ol 4-ligi...

Dowamy »

330 15
Sport, Mister X tarapyndan 3 months ago

****

Bulary tanaýaňyzmy?

Dowamy »

496 8
Sport, Гость tarapyndan 4 months ago

Sportdaky iň uly aldaw

Öňki ýylyň iýul aýynda sport taryhyndaky iň uly ýalançylardan biri bolan Rozi Ruis wepat boldy,ol 66 ýaşyndady.
Roziniň ady marafon ylgawynyň taryhyna giren, emma aýal bular ýaly abraýy hiç wagt arzuw etmändi.

1980 ýylda Ruis abraýly Boston marafonunda ýeňiji boldy.Soňrak ol 42 km.ýerine 1.6 km.ylgany belli boldy.

Dowamy »

383 1
Sport, Гость tarapyndan 4 months ago