Argentina we Ispaniýa “Finalissimada” duşuşar

Indiki “Finalissima” ýaryşynyň gatnaşyjylary belli boldy. Bu gezek 2024-nji ýylyň Ýewro we Kopa Amerika ýaryşlarynyň ýeňijileri duşuşýar.
Şeýlelikde, ýaryşda Ýewropa çempionatynyň finalynda Angliýany 1:2 hasabynda utan Ispaniýa we Amerikanyň Kubogynyň finalynda Kolumbiýany 0:1 hasabynda utan Argentina duşuşar.
Deslapky maglumatlara gö...

Dowamy »

9 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Kilian Mbappe "Real" bilen 2029-njy ýyla çenli şertnama baglanyşdy

Fransuz hüjümçisi Kilian Mbappe resmi taýdan "Realyň" oýunçysy boldy. Furbolçy klub bilen 2029-njy ýyla çenli şertnama gol çekdi.
Gol çekmek dabarasy şu gün klubuň prezidenti Florentino Peresiň gatnaşmagynda geçirildi. Dabaradan fotosuratlar klubuň resmi saýtynda paýlaşyldy.
Şertnama gol çekişenlerinden soň, Mbappe "9-lyk" belgidäki...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 20 hours ago

Ýewro-2024: Gruziýa Portugaliýany utdy, Türkiýe Çehiýadan üstün çykdy, E toparçada utuklar deň geldi

2024-nji ýylyň Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň oýunlary tamamlandy.
E toparçada Ukrainanyň milli ýygyndysy Belgiýa bilen utugy paýlaşdy (0:0).
Slowakiýa we Rumyniýa hem deňme-deň oýnady (1:1). Slowakiýalylardan Ondreý Duda gol geçirdi (24-nji minut), rumyniýalylardan Rezwan Marin tapawutlandy (37, penaltiden).
Topa...

Dowamy »

23 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 2 weeks ago

Ýewro-2024: Italiýa soňky sekuntlarda Horwatiýa bilen deňleşip, pleý-off-a çykdy

Leýpsigde Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň Italiýa bilen Horwatiýanyň arasynda üçünji tapgyr oýny geçirildi. Duşuşyk diýseň täsirli boldy we deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy.
Oýnuň birinji ýarymynda italiýalylar artykmaçlyga eýe boldular, ýöne gol girizip bilmediler. 53-nji minutda horwatiýalylar garşydaş toparyň jerime meýdançasynda...

Dowamy »

37 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Dünýäniň birinji raketkasy Ýannik Sinner karýerasynda 14-nji titulyny gazandy

Dünýäniň birinji raketkasy italiýaly Ýannik Sinner Germaniýanyň Halle şäherinde geçirilen ATP 500 ýaryşynyň finalynda polşaly Hubert Hurkaçdan üstün çykdy. Ýaryşyň baýrak gaznasy 2,2 mln ýewrodan geçýär.
Duşuşyk 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) hasabynda birinji belgide ýerleşdirilen italiýalynyň peýdasyna tamamlandy. Hurkaç ýaryşda bäşinji belgi bilen...

Dowamy »

39 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Öň, ýaryşyň 2025-nji ýylyň tomsunda geçmegine garaşylýardy.
Ýaryşyň başlangyç oýny 2...

Dowamy »

39 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen kuraşçylary Eýranda geçirilen Aziýa çempionatynda 11 medal gazandylar

Eýranyň paýtagtynda geçirilen kuraş boýunça 13-nji Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri 11 medal gazandylar. Bäsleşige 20 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy.
Türkmenistandan 14 türgen gatnaşdy, olaryň 11-i baýrak aldy.
48 kilograma çenli agram derejesindäki Çärjew etrabynyň 2-nji sport mekdebiniň tälimçisi Aýşirin Haýdarowa ýeke-tä...

Dowamy »

45 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Ýewro-2024: Türkiýe Gruziýany, Portugaliýa Çehiýany ýeňdi

Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Türkiýäniň milli ýygyndysy 3:1 hasap bilen Gruziýadan üstün çykdy. Duşuşyk Dortmunda geçirildi.
Türkler Mert Mýulduryň urgusy bilen 25 minutda hasaby açdylar. 32-nji minutda Georgiý Koçoraşwili Gruziýanyň Ýewropa çempionatyndaky ilkinji goluny geçirip, hasaby deňledi.
65-nji minutda...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

124 ýyldan soň: 1900-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlaryndaky weloýaryşynyň netijelerine täzeden garaldy

Halkara olimpiýa komiteti 1900-nji ýylda Parižde geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlarynda 25 kilometrlik welosiped ýaryşynyň netijelerine täzeden garady diýip, “Çempionat” sport çeşmesi ýazýar.
Şol ýaryşda ikinji orny Beýik Britaniýa üçin bäsleşen Lloýd Gildebrand (beýleki çeşmelerde - Lui Gildebrand) eýeledi. Şeýle-de bolsa, Halkara olimpiýa...

Dowamy »

58 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ýewro-2024: Ispaniýa, Şweýsariýa we Italiýa ynamly ýeňiş gazandylar

15-nji iýunda Germaniýada badalga alan futbol boýunça Ýewropa çempionatynda üç oýun oýnaldy. A we B toparlardan ýygyndylar duşuşdylar.
Ilki bilen Kýoln şäherinde A topardan Şweýsariýa bilen Wengriýa duşuşdy. Duşuşykda şweýsariýalylar 3:1 hasap bilen ýeňiş gazandylar. Ýeňiş gazananlaryň düzüminde Kwadwo Dua, Mişel Ebişer we Brel Embolo tapawu...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Albaniýaly futbolçy 22-nji sekuntda Italiýa gol geçirip, rekord goýdy

Albaniýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Nedim Baýrami Ýewropa çempionatlarynyň taryhynda iň çalt goly geçirdi. Ol Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Italiýanyň milli ýygyndysynyň derwezesine duşuşygyň eýýäm 22-nji sekundynda gol geçirdi.
Ondan öňki rekord 20 ýyl saklandy. Russiýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Dmi...

Dowamy »

56 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Adidas Ýewro-2024 mynasybetli Jud Bellingem bilen reklama kampaniýasyny hödürledi

adidas kompaniýasy motiwasiýa we töwerekdäkileriň basyşyna garşy göreşmäge bagyşlanan mahabat kampaniýasyny çykardy. Ýewro-2024-e bagyşlanyp çykarylan ruhlandyrýan wideoroligiň baş gahrymany Angliýanyň milli ýygyndysynyň we "Realyň" ýaş ýarymgoragçysy Jud Bellingem boldy diýip, Buro247 habar berýär.
Rolikde futbolçy maksatlary we tejribesi b...

Dowamy »

63 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler.
UEFA oýny çaltlaşdyrmak we eminleriň ýalňyşlyklaryny azaltmak üçin birnäçe täze çözgütleri ornaşdyrýar.
Şeýlelik bilen, ýaryşyň resmi topy – Adidas...

Dowamy »

69 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

World Athletics sport federasiýasy 10 million dollar baýrakly täze ýaryş gurnaýar

Halkara ýeňil atletika federasiýalary birleşigi (World Athletics) täze abraýly ýaryşyň - World Athletics Ultimate Championship-iň döredilendigini habar berdi. Iki ýyldan bir gezek geçiriljek bu ýaryş ýeňil atletika möwsüminiň finaly bolar we dünýäniň iň gowy atletikaçylaryny birleşdirer.
Ilkinji çempionat 2026-njy ýylyň 11-13-nji sentýabry a...

Dowamy »

67 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ispaniýada futbolçy Andres Inýestanyň heýkeli açyldy

Ispaniýada futbol boýunça dünýä we Ýewropa çempiony Andres Inýestanyň heýkeli açyldy. Açylyş dabarasy ýarym goragçy üçin dogduk mekany Albasetede geçirildi diýip, RIA Nowosti habar berýär.
Inýesta 2010-njy ýylda Ispaniýanyň we Niderlandlaryň milli ýygyndylarynyň arasynda geçirilen dünýä çempionatynyň finalynda (1:0) topy depýän pursatynda şe...

Dowamy »

55 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň diplomatlary daşary ýurtlarda welosipedli ýörişleri guradylar

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen yglan edilen Bütindünýä welosiped güni mynasybetli daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda sport çäreleri geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.
2024-nji ýylyň 31-nji maýynda London şäherinde Türkmenistanyň Beýik Britaniýa...

Dowamy »

64 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Realyň” taryhynda iň köp tituly bolan futbolçylar belli boldy

Madridiň “Realynyň” kapitany Naço Fernandes we ýarym goragçy Luka Modriç futbol klubunyň Çempionlar ligasyndaky ýeňşinden soň onuň taryhynda iň köp titully oýunçylar boldular. Olaryň her biriniň hasabynda toparyň düzüminde 26 baýrak bar diýip, esquire.kz belleýär.
Şeýlelik bilen, olar “patyşalyk klubunyň” öňki oýunçylary Karim Benzema bilen...

Dowamy »

58 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Superkompýuter “Ýewro-2024-de” ýeňiş gazanmaga mümkinçiligi ýokary topary aýtdy

Opta superkompýuteri Angliýany “Ýewro-2024” ýaryşynda ýeňiş gazanmaga has ýakyn topar diýip hasaplady. Angliýanyň milli ýygyndysy 19,9% ähtimallyk bilen ýaryşda ýeňiji bolar. Bu barada gazeta.ru belleýär.
Ikinji orunda Fransiýa gelýär (19,1%), üçlügi Germaniýa jemleýär (12,4). Titul üçin mümkinçiligi has pes bolan topar Gruziýanyň milli ýygy...

Dowamy »

47 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Tennisçi Jokowiç “Roland Garros” ýaryşyndan çekildi. Ol dünýäniň birinji raketkasyny adyny ýitirer

Roland Garros-yň üç gezek ýeňijisi serbiýaly Nowak Jokowiç häzirki ýaryşdan çekildi. Bu barada ýaryşyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.
Jokowiçiň ýaryşdan çekilmegi sag dyzyna şikes ýetmegi bilen baglanyşyklydyr. Fransiýanyň Açyk çempionatynyň häzirki ýeňijisi bolan serbiýaly türgen dörtden bir finalda norwegiýaly Kasper Ruu...

Dowamy »

43 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Aşgabatdaky Tennis toplumy «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edildi

Aziýanyň tennis federasiýasy (ATF) Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumyny «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýip yglan etdi. Degişli güwänama 1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralaryň çäklerinde gowşuryldy.
Şol gün şeýle hem çagalar tennis festiwalynyň açylyş dabarasy ge...

Dowamy »

56 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago