Meizu 21 Pro smartfony kompaniýanyň çykarjak iň soňky smartfony bolar

Hytaýyň Meizu kompaniýasy 29-njy fewralda Meizu 21 Pro flagman smartfonynyň tanyşdyrylyşynyň geçiriljekdigini anons etdi. Bu barada Gizmochina portaly habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.
Meizu 21 Pro smartfonynyň üstündäki işler heniz kompaniýa iş ugruny smartfonlardan emeli aňa gönükdirjekdigi barada yglan etmezden öň başlandy. Fewral a...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Italiýada aýaklary gowşak adamlar üçin ekzoskelet köpçülikleýin satuwa çykarylar

Italiýada gowşak ýa-da düýbünden atrofirlenen myşsalary bolan adamlar üçin robotlaşdyrylan ekzoskelet döredildi. Bu barada «MedicalXpress» habar berýär.
«TWIN» diýlip atlandyrylan ekzoskelet Milanda geçirilen metbugat maslahatynda tanyşdyryldy. Ýörite hereketlendirijiler hassalara dyz we but bogunlaryny epmäge kömek edýär. Enjam ädimiň uzynl...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Sony “Kola” bilen “Pepsiniň” arasyndaky gapma-garşylyk barada film surata düşürer

Sony Pictures studiýasy doly metražly Cola Wars filmi üçin hukuk gazandy. Kartina 1980-nji ýyllarda ABŞ-da bolup geçen Coca-Cola bilen Pepsi brendleriniň arasyndaky göreş barada gürrüň berer. Bu barada film.ru habar berýär.
Kartinanyň ssenariýasyny Jeýson Şuman (“Akapulko” serialy) we Ben Kuin (“Ulaglar 3”) ýazar. Filmiň heniz režissýory we...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Toyota tizligi geçiriş korobkasynyň näsazlyklary sebäpli 280 000 sany täze ulagy yzyna çagyrýar

Toyota awtomatiki geçiriş korobkasynyň näsazlyklary sebäpli 280 000 sany Tundra, Sequoia we Lexus LX 600 ýaly pikaplary we wnedorožnikleri yzyna çagyrýar. Awto.ru-nyň habar bermegine görä, bitarap ýagdaýa geçirilende awtoulaglar hereketini dowam etdirip bilýär, bu bolsa heläkçilik töwekgelçiligini ýokarlandyrýar.
Kompaniýa programma üpjünçil...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Skarlett Ýohansson doly metražly filmiň režissýory hökmünde ilkinji gezek çykyş eder

Meşhur amerikaly aktrisa Skarlett Ýohansson ilkinji gezek özüni doly metražly filmiň režissýory hökmünde görkezip, “Eleonora Beýik” filmini surata düşürer. Ol bu film üçin eýýäm artistleri hem jemledi diýip, esquire.kz habar berýär.
Filmiň baş gahrymany iň gowy jorasynyň ölüminden soň özüni ele almaga synanyşýan 90 ýaşly Eleonora Morgenşteýn...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Windows 11 bilen işleýän kompýuterler ulanyjynyň sesinde gürlemegi öwrener

«Microsoft» kompaniýasy «Speak for me» atly sesli diktor tehnologiýasynyň üstünde işleýär, ol saýlanan teksti tebigy sesde, şol sanda ulanyjynyň sesinde aýdyp biler. Bu barada «Windows Latest» portaly habar berýär.
Täze ulgam entek ulanyjylar üçin elýeterli däl, ýöne operasion ulgama üýtgetmeleri girizip, funksiýany açyp bolýar. «Speak for m...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Bugatti Bolide trek giperkary taryhdaky iň uly tormoz bilen üpjün edildi

«Bugatti Bolide» trek giperkary rekord derejede uly tormozlar bilen enjamlaşdyryldy. Bu barada gazeta.ru «Motor1» neşirine salgylanyp habar berýär.
Täze ulagyň tormoz ulgamy «Brembo» kompaniýasynyň işläp düzüjileri tarapyndan döredildi. Mehanizmiň netijeliligi «Formula 1» awtoulaglaryndaky gurluşlar we ýaryş maksatly sport prototipleri bilen...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Win Dizel “Forsažyň” soňlanyp biljekdigine yşarat etdi

Win Dizel sosial ulgamlarda “Forsaž-11-iň” franşizanyň iň soňky filmi boljakdygyna yşarat etdi. Bu barada daily.afisha.ru belleýär.
“Biziň “Forsaž” babatynda ssenariýaçylar we tutuş topar bilen hepdelik duşuşygymyz tamamlandy. Bu beýik final diňe bir soňlanma däl, bu biziň bilelikde döreden ajaýyp maşgalamyzyň baýramçylygydyr. Siz maňa buýsa...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

180 Mp periskoply Honor Magic6 Pro flagman smartfony tanyşdyryldy

«Honor» kompaniýasy «MWC 2024» sergisinde «Magic6 Pro» flagman smartfonynyň halkara nusgasyny tanyşdyrdy.
«Honor Magic6 Pro» 2800x1280 piksel durulykly, 120 Hz täzeleniş tizligi we 5000 nit ýagtylygy bolan 6,8 dýuýmlyk OLED ekran bilen enjamlaşdyrylandyr. Häzirki wagtda bu smartfon üçin rekord görkezijidir. Enjamyň işleýşine «Snapdragon 8 Ge...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky ilçisi Ý.Serýaýewiň Beýik Britaniýanyň “British Library” kitaphanasynyň Halkara aragatnaşyklar b...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Nokia arassa nol zyňyndylara ýetmek maksadyny 10 ýyl çaltlaşdyrar

Finlýandiýanyň telekommunikasion enjamlary öndürijisi Nokia Corp. 2040-njy ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylarynyň arassa nol görkezijisini (net zero) gazanmagy meýilleşdirýär. Bu barada MarketWatch-a salgylanyp, Interfax.ru habar berýär.
Öň, kompaniýa bu maksada 2050-nji ýyla çenli ýetmekçidi.
Şol bir wagtyň özünde, Nokia öz işini k...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Wengriýanyň parlamenti täze prezidenti saýlady

Wengriýanyň parlamenti häzire çenli Konstitusiýa kazyýetiniň başlygy bolan Tamaş Şuýoky ýurduň täze prezidenti hökmünde saýlady. Ol döwlet Baştutany wezipesinde işinden çekilen Katalin Nowagyň ornuny çalşar. Bu barada TASS habar berýär.
Täze prezidentiň saýlanmagy parlamentiň saýtynda açylyşy ýaýlyma berlen ýazky sessiýanyň birinji gününde g...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Dünýäde iň güýçli pasportlaryň reýtingi düzüldi

Passport Index global reýtingine görä, şu ýyl iň güýçli pasport adyny BAE-niň pasporty aldy. Ol erkin hereket görkezijisi boýunça 179 bal gazandy. Bu barada Finprom.kz habar berýär.
Erkin hereket görkezijisi wizasyz baryp boljak, şeýle-de geleniňde wiza, eTA we elektron wiza (üç günüň içinde bermek bilen) alyp boljak ýurtlaryň sany boýunça k...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Ýewropada ýylyň awtomobili belli boldy

Ženewa awtosalonynda Ýewropada “Ýylyň awtomobili” bäsleşiginiň netijesi jemlendi. 2024-nji ýylda ýeňiji Renault Scenic E-Tech krossoweri boldy. Bu barada Car of the Year bäsleşiginiň guramaçylyk komitetiniň resmi saýtyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Renault Scenic E-Tech emin agzalarynyň ses bermeginde 329 bal gazandy, 58 emin agzasyn...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

2023-nji ýylda dünýäde awtomobil satuwynyň netijeleri: Toyota ýene-de lider

2023-nji ýylda iň köp satylan awtomobil brendleriniň reýtinginde henizem Toyota öňdebaryjy bolmagyny dowam edýär. Ol yzygider 14-nji ýyl birinji orny eýeleýär diýip, ixbt.com habar berýär.
Reýtingde BYD 9-njy orna çykdy. Focus2move agentliginiň täze hasabaty dünýäniň 159 bazarynda täze ýeňil awtomobilleriň hasaba alnyşy baradaky maglumatlary...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Motorola we Lenovo birnäçe enjamy dolandyrmaga ukyply guraly bilen enjamlaryň arasyndaky serhetleri ýok edýär

MWC 2024-de Motorola we Lenovo kompaniýalary dürli enjamlardaky wezipeleriň arasynda ondan-oňa geçmegi aňsatlaşdyrýan Smart Connect guralyny yglan etdi diýip, Engadget habar berýär.
Smart Connect arkaly ulanyjylar enjamlaryň arasynda mazmuny ondan-oňa, meselem, podkasty telefondan planşete barmagy ýüzünden bir ýüzdürmek bilen geçirip bilerle...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Messi, Holand we Jokowiç sport “Oskaryna” dalaş edýär

Sport “Oskary” diýlip atlandyrylýan abraýly Laureus baýragyna dalaşgärler belli boldy. Sekiz nominasiýada dalaşgärleriň sanawy guramaçylyk komitetiniň saýtynda ýerleşdirildi diýip, RBK habar berýär.
Baýragyň gowşurylyş dabarasy 22-nji aprelde Madridde geçiriler. Ýylyň iň gowy türgeni baýragyna futbolçylar Lionel Messi (2023-nji ýylda laureat...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Aýa gonan “Odisseý” moduly işini bes edýär

23-nji fewralda Aýa gonan amerikan kosmos enjamy Nova-C (“Odisseý”) şowsuz gonandygy sebäpli öz işini bes edýär. Bu barada South China Morning Post neşirine salgylanyp, RBK habar berýär.
LRO orbital enjamynyň suratlaryna görä, “Odisseý” göz öňünde tutulan ýerden, takmynan, 1,5 km uzaklykda – Aýyň günorta polýusyndan 300 km uzaklykda ýerleşýä...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Figure AI robotlaryň hakyky şertlerde adamlar üçin howply we kyn işleri nähili ýerine ýetirýändigini görkezdi

2021-nji ýylda Google-yň öňki inženerleri tarapyndan döredilen Figure AI başlangyjy gumanoid robotlaryny hakyky iş şertlerinde synagdan geçirip başlaýar diýip, Hi-Tech habar berýär.
Işläp düzüjiler tarapyndan ýerleşdirilen wideoda Figure 01 robotlarynyň zawodda wezipelerini nähili ýerine ýetirýändigi görkezilýär. Robotlar bir işi ýerine ýeti...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

10 döwlet 6G ulgamynyň ösüş ýörelgelerini ylalaşdy. Finlýandiýa öňdebaryjy

Finlýandiýa we ýene dokuz ýurt maglumatlary geçirmegiň 6G torunyň esasy ösüş ýörelgelerini ylalaşyp, olary ýörite jarnamada görkezdiler. Bu barada 27-nji fewralda Barselonada Mobile World Congress-iň geçirilmegi bilen baglylykda respublikanyň Ulag we aragatnaşyk ministrligi habar berdi diýip, TASS belleýär.
Jarnama Finlýandiýa bilen bilelikd...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 day ago