ýalançy soygum

Yalan soyga bilman bagtmy men bagladym.

Yeke galan gunlerim sensizlikde agladym.

Bugun yeke goyup ozge bagta bagladyn.

Sadalygym bilip sen meni kop alladyn.Alladyn sen meni yallan sozlerin bilen.

Sen bilen bile bolmaz biwepalygyn...

DOWAMYNY OKA
jeyhun97
 • 1
 • 9
 • 19/02/2018 10:35
 • 1 minutda oka

Bal Menem

MERHUM AŞYK HOJABal menem!Garaňky zyndan içinde, bolsam-da men hary-zar,

Öz doganyma, öz atama, öz eneme bal menem.

Berse bersin atuw jeza, men ölsem, adym ölmez,

Öz obama, öz ilime, öz gülüme dil menem.Meň...

DOWAMYNY OKA
Nazarov
 • 1
 • 14
 • 19/02/2018 08:37
 • 1 minutda oka

komek gerek doslar

Salam doslar men sizin yazyan zatlarnyza oz pikirim yazyp bilemok ol nameden bolup biler bilyaniniz bar bolsa manada owredayin hays sts nadip goyyanyz onam owredayin sizin jogabynyza sabyrsyzlyk bln garasyan
gen
 • 6
 • 49
 • 18/02/2018 06:26
 • 1 minutda oka

Yene-de düyşüme girdiñ dilberim

HOJAMÄMMET DURDYÝEW《ÝENE-DE DÜÝŞÜME GIRDIÑ DILBERIM》

Gijäniň bir wagty aýazly agşam,

Takatsyz ukudan turdum dilberim.

Pete-pet alnymda ajap keşbiñde,

Ýene-de düýşüme girdiñ dilberim.Ýylgyrşyñda...

DOWAMYNY OKA
Nazarov
 • 6
 • 52
 • 18/02/2018 03:21
 • 1 minutda oka

salam

salamchik,talyplar))
ruqaya
 • 2
 • 20
 • 18/02/2018 02:20
 • 1 minutda oka

Nury Halmämmedow: "-ÖZÜM HAKDA SAZYMDAN OŇAT AÝTJAK ÝOK" (hakyda)

Hormatly Prezidentimizin öz halkyna sowgat eden "Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy" atly kitabynda halkymyzyň dünýä halklaryna goýan belent sarpasynda milli aýdym-saz sungatymyzyň uly ähmiýetiniň bolandygyny...

DOWAMYNY OKA
wagt
 • 0
 • 24
 • 18/02/2018 01:53
 • 7 minutda oka

Bilyanmi?

Hemma salam! Ichinizda duysh yurgutlary barada bilyaniniz bar bolsa taze mowzuk achyp ugratsynyz. sizden etjek hayashym
Mogamed
 • 1
 • 23
 • 18/02/2018 02:03
 • 1 minutda oka

JUBUNDE PULUN BOLMASA

Gulki şatlyk halyn bolmaz

Jubunde pulun bolmasa

Doslan yanyna gelmez

Jubunde pulun bolmasaOyundan utup bilmersin

Arzuwna yetip bilmersin

Bir meylis tutup bilmersin

Jubunde pulun bolmasaSozun hicbir saya durmaz

Hickim...

DOWAMYNY OKA
gen
 • 14
 • 120
 • 17/02/2018 07:15
 • 1 minutda oka

Habar ber-şeýledir.

Habar ber-şeýledir.Magtymguly:

O nämedir, ýaşyl-gyzyl

öwüsýär?

O nämedir, aýagy ýok

towusýar?

O nämedir, ýedi derýa

böwusýär?

Şahyr bolsaň, şondan bize

habar ber!Durdy şahyr:

Ol ekindir,...

DOWAMYNY OKA
Hamush
 • 1
 • 40
 • 17/02/2018 02:02
 • 1 minutda oka

hoş geldim

Salam talyplar ynha menem ahyr arañyza geldip heriñize üç sapardan bäş telpek bermäne ertirä ýapyk belki şu ýerde gyzykly bolaýadyrda.
telpekli
 • 8
 • 70
 • 17/02/2018 04:34
 • 1 minutda oka