Belgiler:  ,
Ösen jemgyýet ýokary derejeli ösen hünärmenleri talap edýär. Şonuň üçin hem islendik ösen döwletde ýaş hünärmenleriň taýýarlanylyşyna aýratyn üns berilýär. Biziň ýurdumyzda hem ýaşlar jemgyýetiň esasy...


Belgiler:  ,
Essalawmaleykum talyplang agzalary we myhmanlary, hanymlar we jenaplar. Hosh habar bizingem gulagymyza degdide ylgayandyrys barligine :) ilki bilena hemmangizi saytyng achylany bilen gutlayan! (ertirden ongurti kimden eshidenimimi aytjak...


Belgiler:  , ,
Çempionlar ligasynyň ýarym finalynda bäş gezek duşuşan bu iki klubyň dördüsinde (1976, 1987, 2001, 2012) Bawariýa, birinde bolsa (2000) Real Madrid finala çykmagy başarypdy.
Bawariýa soňky bäş möwsümde üç gezek...


Belgiler:  ,
Täze çapdan çykan kitaby okap,
Öwran-öwran telim ýola gaýtalap,
Dadyp görüp, bagtyýarlyk nygmatyn,
Ýüzüne syldylar halaýyk gutlap.

Altyn däl, kümüş däl, bibaha gymmat,
Altyndan, kümüşden agramly...


Belgiler:  ,
Gözlerimiziň nury, umyt - arzuwlarymyzyň gaýmagy siňen nurana türkmen topragymyz bu günki günde ylym - bilimiň ýagty şöhlesi bilen barha ösýär, ilerleýär. Тüркменистанда ähli ulgamlar bilen bir hatarda...


Belgiler:  , , , , , , , , ,
Barselona futbol kluby soňky döwürde görmedigini görýär diýseňem boljak. Ispaniýa şasynyň kubogynyň finalynda Realdan, liga çempionda Atletikodan, parahorlykda aýyplanyp prezidentiniň kowulmagy, bir ýyllap transerfer...


Belgiler:  ,
Men pikirime gora bu saydy onki administrasiya achmandyr kim men bilen ylalashyar


Belgiler:  ,Студент собирается на экзамен, думает: «Вот сдам экзамен – напьюсь!». Потом думает: «А если не сдам – тоже напьюсь, с горя». Покупает...


talyplar.com-a

Içeri gir


tap
 

Soňky jogaplar

Talyplar.com - RSS Lentasy