Türkmenistan – sportyň ösen ýurdy

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndanHormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň” ýurdumyzda dürli derejedäki halkara sport wakalaryna...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 0
 • 17/08/2017 10:21
 • 2 minutda oka

SPORT — SAGLYGYŇ, DOSTLUGYŇ, RUHUBELENTLIGIŇ GIREWI

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndanTürkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, ýadawsyz zähmeti, arhitektorçylyk-binagärlik sungat ussatlygy bilen türkmen...

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 2
 • 17/08/2017 10:18
 • 3 minutda oka

Bilim ulgamy kämilleşýär

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndanGaraşsyz, baky Bitarap Türkmenistany ösdürmegiň strategik maksatnamalarynyň möhüm bölegini özünde jemleýän bilim ulgamy barha döwrebaplaşdyrylyp ösdürilýär....

DOWAMYNY OKA
TDUgulya
 • 0
 • 1
 • 17/08/2017 10:16
 • 3 minutda oka

HAKYKY TARYHYÑ WE DOGRY EDEBIÝATYÑ ADRESINE ÇAKYLYK

HAKYKY TARYHYÑ WE DOGRY EDEBIÝATYÑ ADRESINE ÇAKYLYKSalam, gadyrdan dostlar!Biz sizi açylanyna köp wagt geçmedigem bolsa edebiýatyñ we taryhyñ muşdaklarynyñ hemişelik hemrasyna, wirtual žurnalyna öwrülen täze...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 2
 • 32
 • 16/08/2017 03:08
 • 1 minutda oka

betje.ga

betje.ga yapyldymay?
Partizan
 • 0
 • 18
 • 16/08/2017 02:52
 • 1 minutda oka

“Aziada-2017”-ä 30 gün galdy

“Sagdynlygyň we ruhybelentligiň” ýylynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde 17-27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna 30 gün galdy. Bu waka mynasybetli Hormatly Prezidentimiziň...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 1
 • 96
 • 16/08/2017 10:54
 • 1 minutda oka
 • 0
 • 39
 • 14/08/2017 06:45
 • 1 minutda oka

TÜRKMENISTAN DIÝARYMYZ ÖSÜŞLERE BESLENÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ady dünýä dolýan Türkmenistan diýarymyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler, beýik...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 37
 • 14/08/2017 04:08
 • 3 minutda oka

Bagtly geljegiň aladasy

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halk hojalygynyň ähli pudaklarynda yzygiderli ösüş gazanylýar. Ýurdumyzyň abraýy dünýäde ýokarlanýar.

Hormatly...

DOWAMYNY OKA
TDUmaksat
 • 0
 • 28
 • 14/08/2017 04:07
 • 3 minutda oka

Ümzügi öňe ulgam

Ýurdumyzda amala aşyrylýan bazar-ykdysady özgertmeleriň netijesinde ykdysadyýetimiz ýokary depginler bilen durnukly ösýär. Bank ulgamynda hem bank hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek maksady bilen, döwrebap kompýuter tehnologiýalaryny,...

DOWAMYNY OKA
parahattm
 • 0
 • 36
 • 14/08/2017 03:05
 • 1 minutda oka