FINAL World Cup FIFA-2014 Çaklamaňyzy goýuň!FINAL

GERMANIÝA-ARGENTINA 00:00Ynha-da millionlaryň oýny bolan futbol boýunça Dünýä Çempionatynyň 25-nji güni boljak oýun. Bu oýun Braziliýada geçýän FIFA-2014 dünýä çempionatynyň final oýny.

Köpleriň...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 1
 • 22
 • 5 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Brazilýa Dûnýä üçinjiligi ûçin Gollandiýa bilen dushyshýar

Germaniýa garsysynda taryhy bir utylysh alan Braziliýa ûcinjilik dushyshygynda Gollandiýany ýeñip janköyerlerine azajygam bolsa teselli bermek isleýär.

Brazilýada sary kart jezasy soñlanan Tiago Silwa formasyna gowshup...

DOWAMYNY OKA
Hayranmen
 • 1
 • 26
 • 19 sagat ozal
 • 1 minutda oka

DÇÇT-24-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 12.07.143-nji ýer üçin (bürünç medal)

Braziliýa-Gollandiýa 01:00Dünýä Çempionatynyň 24-nji güni boljak oýun. Bu oýun FIFA-2014 dünýä çempionatynyň bürünç medalyny kimiň eýelejegini belli edýän oýun.

Braziliýaň...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 2
 • 26
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

2014-Dunya Chempionatynyn in berk derwezebanlary

1)Keylor Nawas(Kosta-Rika), saklan urgylary-91,3%, 2)Manuel Noyer(Germaniya), saklan urgylary-88%, 3)Serhio Romero(Argentina), saklan urgylary-85,6%, 4)Aleksandr Domingez(Ekwador), saklan urgylary-85%, 5)Tim Howard (ABSH),saklan urgylary-81,8%,...

DOWAMYNY OKA
Iniesta
 • 2
 • 57
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka

Gollandiya-Argentina(2014-DÇ faktlary we tasin sanlary)

1990-njy yyldan bari Argentina Dunya Chempionatynyn yarymfinalyna chykyp gormandir.Argentina oz taryhynda Dunya Chempionatlarda jemi 3 sapar yarymfinalda oynap, 3 gezegem finala ustunlikli chykyp bilipdir.Dunya Chempionatlaryn taryhynda...

DOWAMYNY OKA
Iniesta
 • 1
 • 58
 • 3 gün ozal
 • 1 minutda oka

Braziliya-Germaniya(2014-DÇ faktlary we tasin sanlary)

2002nji yyldan bari Braziliya Dunya Chempionatynyn yarymfinalyna chykyp gormandir. Sonky gechiren Dunya Chempionatdaky yarymfinallaryn 6 oyunynda Braziliya yekeje gezegem yenilip gormandir,yagny 5 yenish we 1 denlik.Germaniya Dunya Chempionatdaky...

DOWAMYNY OKA
Iniesta
 • 1
 • 69
 • 4 gün ozal
 • 1 minutda oka

Uzak wagtdan son salamlashyk

Salam hemme agzalara! Orazalarynyz kabul bolsun!!! Talyplar.com saydynyn acylanyny edil shu gun bilip galdym.yogsam nace wagt girip bilman yordim.Hemmaniz armanda ishler okuwlar bilen.
Aydyp oturun kimde name tazelik...
Turkmenhanymy
 • 2
 • 67
 • 5 gün ozal
 • 1 minutda oka

friendship

Yzlaryñy ogşap galdy ýodalar,

Seni ýeli bilen ugratdy agşam.

Asmanda bulutlañ tizden göçüşi,

Olardan käte bir damjanyñ damşam,

Ýagyşyñ ýagmaga hyýal edişi,

Yzyñdan garaýşy garamyk gözleñ...

Ählisi bir demde ugratdy seni,

Eý, syryny näzik kalbynda gizlän!Umydymy bagra basyp ýaşadym,

Söýgime jogabyñ söýgi bor öýdüp.

Ýöne sen asuda, juda asuda

ýaşaýañ. Örtemek bolarmy beýdip?Gel, bagtymy çüwdür, dünýä sygmaýyn,

Depäm gök diresin, çetresin ynam!

Iñ bagtly oglanlañ biri bolaýyn,

Iñ söýülýän gyzlañ biri bol senem!...

DOWAMYNY OKA
ruqaya
 • 0
 • 46
 • 5 gün ozal
 • 1 minutda oka

DÇÇT-23-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 09.07.14Ýarym final oýuny:

Argentina-Gollandiýa 01:00Dünýä Çempionatynyň 23-nji güni boljak oýun. Bu oýun ýarym final oýuny.

Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 5
 • 88
 • 5 gün ozal
 • 1 minutda oka

DÇÇT-22-güni. Çaklamaňyzy Goýuň! 08.07.14Ýarym final oýuny:

Braziliýa-Germaniýa 01:00

Dünýä Çempionatynyň 22-nji güni boljak oýun. Bu oýun ýarym final oýuny.

Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp...

DOWAMYNY OKA
messibet
 • 3
 • 66
 • 5 gün ozal
 • 1 minutda oka