Çepbekeýler hakynda

Çepbekeýiň çemi bolmaz, eden işiniň kemi bolmaz. (türkmen nakyly) Geçirilen barlaglar netijesinde, beýleki adamlara garanyňda çepbekeýleriň has zehinliligi ýüze çykaryldy.13-nji awgust Bütindünýä çepbekeýleriň...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 17
 • 3 sagat ozal
 • 1 minutda oka

♥♥♥♥♥Söy söy yene-de Söy♥♥♥♥♥

Derdimi aydayyn, aşyk oglana.

Orta yolda, taşlamajak bolsañ söy.

Bir namardy, görüp düşdi yadyma.

Gara gözum, yaşlamajak bolsañ söy!

**********************************

Söyyän-söyyän diyip, söz berip.

Ertesi gün,...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 12
 • 3 sagat ozal
 • 1 minutda oka

Hakyda

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynyň täze oýnuna tomaşa edeniňden soň, göwnüm göterilip, elime galam aldym. Täze oýun taryhy temadan bolsa-da, şu güniň adamlary barada gürrüň berilýän...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 13
 • 3 sagat ozal
 • 4 minutda oka

Maykl Owen & Pablo Aymar(köýüp giden talantlar(Part 8)

1)Maykl Owen(1979 y.),17 yashynda yashajyk altyn oglanjyk Liwerpulda oz karyerasyna bashlayar.Owen 1996da taze topara goshulyp,8 yylyn dowamynda dunyanin in bir yyrtyan hujumchilerin birine owrulyar.Liwerpulyn taryhynda in gowy bombardirlerin...

DOWAMYNY OKA
Iniesta
 • 0
 • 28
 • 1 gün ozal
 • 2 minutda oka

BÂSLEŞIK TAMAMLANDY

"Galkynyş"bedenterbiýe sagaldyş toplumynda guşakly göreş boýunça XII dünýâ çempionaty biraz wagt mundan ozal tamamlandy we dabaraly ýaryşyñ ýapylşy boldy. Biziñ türgenlerimiz üçin bu halkara bâsleşik şowly tamamlandy....

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 42
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

BÂSLEŞIGIÑ IKINJI GÜNI ZENANLAR

Guşakly göreş we türkmen milli göreşi boýunça dünýâ çempionatynyñ ikinji güni hem özüniñ çekeleşikliligi, dartgynlylygy, şowhuny bilen sport janköýerleriniñ ünsüni özüne çekdi. Bu gün guşakly göreşiñ nusgawy...

DOWAMYNY OKA
nexttmm
 • 0
 • 18
 • 1 gün ozal
 • 1 minutda oka

ÝYLANYŇ HEM DAŞY OWADAN...

Ep-esli gün bäri bir pikiriň täsirinden hiç çykyp bilemok. Bu günler Gün giç dogansoň, çagalaryň mekdebe ugraýan wagtlary alagaraňky bolýar. “Bulary mekdebe çenli eltip gaýdaýyn, ýogsam kiçijik mekdep okuwçylary öňünden...

DOWAMYNY OKA
Mirab
 • 0
 • 50
 • 1 gün ozal
 • 4 minutda oka

Sebastýan Daýsler & Jibril Sisse(köýüp giden talantlar(Part 7)

1)Sebastyan Daysler(1980 y.),karyerasyny Borussiya Munhengladbahda 1998nji yylda bashlap,ilki ol 97nji yylda bolan U-17 Dunya Kubogynda yaryshyn in gowy 2nji oyunchysy bolup(Ronaldinyodan son) oz talantyny subut etdi.1999da onun topary ashakgy...

DOWAMYNY OKA
Iniesta
 • 0
 • 22
 • 1 gün ozal
 • 3 minutda oka

LOS ANJELES X OLIMPIÝA OÝUNLARY

30-njy iýul 14-nji awgust 1932-nji ýyl 37 ýurt, 1332 türgen, 14 sport. 116 bäsleşik, 346 medal (116-116-114)

Halkara 01impiýa Komitetiniň 1923-nji ýylda Rimde geçiren maslahatynda X 01impiýa oýunlarynyň Los Anjelesde gurnaljakdygy...

DOWAMYNY OKA
kitaphanachy
 • 0
 • 25
 • 2 gün ozal
 • 2 minutda oka

Nomer

Salam agzalar. 20lik nomer satyan bar bolsa aydayynda 2 sanysy aljak menzesrak. Biri Showly tarif bolsa. Gok simkarta bolsa hasam gowy boljak. Sonky simkartalar smartfonlara dusmeyarda. Sagbolun
davidoff
 • 0
 • 26
 • 2 gün ozal
 • 1 minutda oka