Serdar Saparow Çingiz han

Çingiz hanSürüp müňläp goşun, doňýürek goşun

Kükräp geldiň abat iliň üstüne.

Her parahat obaň zäherläp aşyn,

Diňmez nala gömdüň galaň astyna.

Begendiň demini gutaran çaga,

Möwjäp kalby basgylanan...

DOWAMYNY OKA
Gurban93
 • 0
 • 3
 • 23/01/2018 01:56
 • 1 minutda oka

salam

salam agzalar.....
towsanjyk
 • 1
 • 22
 • 22/01/2018 09:10
 • 1 minutda oka

salam hemmanize

salam hemmanize talyplar.comyn agzalary.. kimler bar bu yerde..
Aybollek
 • 3
 • 44
 • 22/01/2018 08:50
 • 1 minutda oka

Aşgabatda aşpezlik okuwy

Salam, hormatly agzalar!

Men Aşgabatda powerçylyk öwredilyan yerlere gatnasym gelya, aranyzda nira gatnap biljegimi bilyaniniz bar bolsa, sizin jogaplarynyza garaşyaryn! Daşary yurt naharlaryny bişirmegi öwredyan kurslar bar bolsa...

DOWAMYNY OKA
Flourish
 • 0
 • 25
 • 22/01/2018 05:45
 • 1 minutda oka

Türkmenistanyn binagarliği ( arhitekturasy ) ve Binagarleri ( arhitektorlary ) barada

salam hormatly agzalar.Orta goyjak bolan temam, Türkmen arhitektyrasy barada birnaçe informasyalary öwrenmek ve tanamakdan ybaratdyr !!!Mahriban dostlar yada yaş talyp BİNAGARLER(arhitektorlar) eğer-de Türkmen arhitektyrasyn...

DOWAMYNY OKA
tvares
 • 3
 • 63
 • 22/01/2018 08:51
 • 1 minutda oka

Ertir commm

Ertir comda oturyan giden millet hazir haysy portalda oturyaka ? Ya onysyp yormike portalsyz ?
Delphin
 • 13
 • 131
 • 22/01/2018 08:42
 • 1 minutda oka

Puškiniň bir gošgusynyň hekaýasy ''Söýerdim sizi''

A.S.PuškinSöýerdim siziÖz ene dili orsça bolan we Rus edebiýaty bilen gyzyklanýanýanlaryň, aýratynam zenanlar tarapyndan örän söýülen Puškiniň gošgusy.

Ašakda original ýazgysy we okalšyny özümçe ýazdym...

DOWAMYNY OKA
Jeksparro
 • 6
 • 66
 • 21/01/2018 10:25
 • 2 minutda oka

Turkmen Instagram

Salam Turkmenlerin Instagramy turkmenler tarapyndan açyldy hiç hili vpn-siz girip bilersiñiz bärde suratlaryñyzy ýa-da videolaryñyzy paýlaşyp bilersiñiz bärde goşulyñ äTurkmen Instagram...

DOWAMYNY OKA
altynyigit
 • 6
 • 147
 • 21/01/2018 02:07
 • 1 minutda oka

Geliñ tanşalyñ

Talyplar geliñ tanyş bolalyñAdym GerçeknazarÝyl:19.07.1996Ýaşaýan ýerim:Ahal welaýat Gökdepe etrap Isbirden (Telman) obaÖzim barada:döredijilik bilen (goşgy,hekaýa ,bolan wakalary ýazmagy gowy...

DOWAMYNY OKA
Gercheknazar
 • 9
 • 188
 • 20/01/2018 01:33
 • 1 minutda oka

yurekdeshi gaýtaryp ber!

içinde mowzuk ýazyp otyrdym we goýmak üçin sakla düwmäni basamda saýt döwüldi diyp ýazgy dur.näme birniň azabyny ogurlaýaňyz beýdip eliňize näme geçýär?Ynsabyňyz bar bolsa we okap otyran bolsanyz adminiň özine gaýtaryp...

DOWAMYNY OKA
kapriizka
 • 70
 • 536
 • 20/01/2018 11:54
 • 1 minutda oka