Салам огланлар,гызлар! Сизин маслахатыныз герек. Информатика боюнча наме барада диплом иши язылса бизин орта окув мекдеплеримизе хас бахбитли боларка? Ичинизде окувчылар бар болмагы мумкин, пикиринизи комментарияда язайын! Хормат билен ИММКН🙂

Sorag-jogap, IMMKN tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir