Salam doslar

Kim fransuz dilini bilyar. Bilyan bolsanyz owredayin

Dowamy »

380 13
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 4 days ago

Çaga çaga bolýa

asyl detski sad bolan bäri, 2 sany akly ýetmedik çagalar, ejesiniň kakasynyň profillerinden girip teswir ýazan bolýa, wagty gelse düşünermikä şu samsyk çagalaram özleriniň eden samsyklgynaa? siziň pikiriňiz nähili şu çagalar barada?

Dowamy »

128 5
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago

???

ne gozel saytda, dushunjeli agzalaryñ azap edip açan bloglary bir nakesiñ yuzunden okalman galyar, bir zatlar owrenjek, biljek, bilenini paylashjak agzalary hem saytdan dashlashdyryarlar, babam pahyryñ kumesine dondi sayt indi, gerek, gerekmejek zatlar atylyan kumaniñ içini haçan uborka etmekçika bu saytyñ admini?

Dowamy »

111 6
Sorag-jogap, soho tarapyndan 4 days ago

Içi gara itden darganlar

Hemmäňize salam! Görýän weli, kimdir biri ölüp bilmän gezip ýör öýtýän meň üstünligime görübilmezçilik itim
Kimem bolsaň, tüýkürdüm saňa, saňa däl sen we sen ýaly itden darganlara. Haram bolsaň haram bolýaňda
Özüň haramlygyňy we men SENDEN üstünligimi özüň subt etýäň, itden dargan, galboý :)

Dowamy »

197 8
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 4 days ago

Vpn

Kopmýuterde haýsy vpn işleýär?

Dowamy »

34 2
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 4 days ago

Daşary ýurtda okamak barada

Hany araňyzda daşary ýurtda okap ýöreniňiz barmy :) Mümkin bolsa daşary ýurtda okamak barada maglumat beräýseňiz? :)
1.Daşary ýurtda okamagyň gowy we erbet taraplary näme?
2.Viza ýagdaýlary nähili?
3.Daşary ýurtda okamagyň peýdasy näme?
4.Daşary ýurtda okap bärde işläp bolýarmy?
5.Daşary ýurtda okamak üçin gerekli...

Dowamy »

119 13
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 4 days ago

Geliñler

Kim name yazsa su yerde ýazayyn

Dowamy »

155 17
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 5 days ago

@Abaddon agza

Saýtyňda kyn görmän "Maraşlı" türk serialynyň soňky 3 seriýasyny türk dilinde goýup bilmezmiň? Hemem ilkibaşda skaçat edip bolýardy. Indi bolanok. Skaçat etjek bolsam, ine, şu suratdaky ýaly bolup açylýar. Ony oňaryp bolmazmyka?

Dowamy »

142 10
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 5 days ago

Hello

Ähliňize salam! Ussat! Ýaş! Zehinli! Düşünjeli! SAZANDA GÖZLEÝÄRIS!!!
Bize dokument ýada diplomly gerekdäl.! Diňje tejribeliler gerek!!!
Ýagny aşakdaky ugrlar boýunça:

1. FL Studio 10/12 we başka wersiýalarda gowy işläp bilýän.
2. Ableton Live programmasynda gowy işläp bilýän.
3. Cubase 5/10/12 Pro we Stud...

Dowamy »

138 4
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Ylmytalyp

Salam Ylmytalyp agza govmy yagdaylar!!! Okuvlar natya, gidip durmy!?? Senden okde terjimechi chykar diyip umyt etyan (elbetde ozun etyan bolsan perevody) sana maslahatym:
Sen belli bir kitaby al-da tutushlygyna terjime etde son halka yetir (elbetde satyp gazanyp bilersin!!). Sana mundan beylagem ustunlik!!

Dowamy »

228 24
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 6 days ago

Adamlar

Adamlar doganlar beytman how birynyn nik parolini yazman azajigam bolsa hudaydan gorkun beyle bigayrat bolman!

Dowamy »

103 3
Sorag-jogap, Crazy boy tarapyndan 6 days ago

GrayWolf!!!

Serdar name etdigin bolday? Jan ala almajak bolsanam boyun alan ishini tashalda pulmy bir ber

Dowamy »

161 12
Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 6 days ago

😉😉😉😉

Doslar gelin su mowzukda gurleselin
Yylgyn tohmet atyp baslaya yene hazr

Dowamy »

269 37
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 6 days ago

Yylgyn bln yashalym

Ayy samsyklar kella geydiniza ne gozel sayty. Yok bolsanyzlanow. Indi yylgyn diyenem owrenena blog kopeltmani......

Dowamy »

64 194
Sorag-jogap, biohimik tarapyndan 6 days ago

Salam hemma👋👋👋👋

Salam hormatly agzalar!!
Duyn raketanyn galyndysy dusdumi ya yakyp yoo etdilermi!!?
Duyn kim gijesini nahili gecirdi..
Mena 5 cenli oturdym onson uklapdyryn

Dowamy »

86 4
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 6 days ago

Internetden tiz we kici ululykda kino almak

Salam. Agzalar asaky postda internetden kino almak barada gurrun bolupdyr. Play marketda pully programma bar. Yagny kino alyan. Tiz we pes internetde hem alyar. We 2GB kinony 1, 1.3 GBedip alyar. Menin saytymda siz ucin sol programma alynan saytdan girip alyp bilersiniz. (Platny) habarlasmak ucin imo +99364423862
ylymlarsasy.20@gmail.com

Dowamy »

66 2
Sorag-jogap, biohimik tarapyndan 6 days ago

Kim bar saytda

Sagat 3:17
Kim bar saytda. Kim online bolsa gelsin bukulup oturman. Bilyan hazr hic birinem yatanok

Dowamy »

126 7
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 6 days ago

Hakerler barada gowja film

Shu wagt gorup paylashayyn diydim hackerler barada gowuja film eken . Online gorup hemde yuklap alyp bilersiniz :
===================================================

http://kino.islenen.ru/99-asocialnaja-set.html


onsonam kino yuklap bolanok diyyan kabir agzalar uchin yokardaky surata seretseniz dushuner...

Dowamy »

194 17
Sorag-jogap, Abaddon tarapyndan 6 days ago

Kömek gerek!

Essalowmäleýkim gadyrly ildeş doganlar gowmy ýagdaýlarňyz. Bu mowzugy açmagymdan magsat, indi ýaşlaryň arasynda "imo"da profiliňdaky suratyň ýerne "Gif"(Animatsionny(Hereketdäki) surat) goýmak aftoritet bolanmyş. Mendenem ýegenim günde jaň edip şeýle "Gif" şekili nädip "imo'' goýup bolýandygyny soraýar. Özüm üçinä ol zatlaryň bir teňňelik gadry ýok...

Dowamy »

114 6
Sorag-jogap, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

Aranyzda vpn ulanyan barmy hayysh bardy

https://www.islamveihsan.com/kadir-gecesi-uyanik-olanlar-ne-kazanacak.html

shu ssylkadaky yazgyny shu yere goyup berayinda men vpnsiz o sayta girip bilemok hayyysh

Dowamy »

108 6
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 week ago