Salam dostlar TUT kolo we pyrtykal (fanta) 1.5 l we 0.4l suwlaryň gapaklaryndan utuş çykýar aksiya diýilipdir welin araňyzdan hakyky utuş alyp göreniňiz bamy näme çykdy?

Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir