Azalylyň hatlary (Fantastiki waka) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 25 » Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)
09:53Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)

Ученый рассказал, можно ли употреблять алкоголь каждый день
Azazylyň hatlary

1-nji ýazgy

Hudaýyň iň birinji ýaradan adamy dog...

Dowamy »

254 33
Edebiýat, 4 days ago


Klasdaşlar (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 27 » Klasdaşlar (täsin hekaýa)
09:53Klasdaşlar (täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Şu ýyl mekdebi tamamlanmyza 25 ýyl bolýar. Eger nesibämizde bar bolsa klasdaşlar bolup üýşip belläris....

Dowamy »

158 1
Edebiýat, 4 days ago


Döwülen ganatlar (Oýlanma) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Döwülen ganatlar (oýlanma)
11:17Döwülen ganatlar (oýlanma)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Döwlen ganatlar

Ganatlarymy ýaýyp men asmana göterildim, Zemin aşaklarda bir ýerde galdy....

Dowamy »

60 0
Edebiýat, 4 days ago


Emeli Arwah (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Emeli Arwah (Täsin hekaýa)
22:37Emeli Arwah (Täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Liftyň içi örän giňde, ol lifta arkaýyn iki sany ýeňil maşyn sygjakdy. Emma maşynyň ýerine iki sany äpet...

Dowamy »

176 18
Edebiýat, 4 days ago


Däliň oýlanmasy ýa-da Kawaçi barada (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Июнь » 21 » Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada
11:52Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Men entek çaga wagtym asmanda bir ýerde robotlaryň uly döwletiniň bardygyny duýýardy...

Dowamy »

79 1
Edebiýat, 4 days ago


Awgust meň kükregimden basýar (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Awgust meň kükregimden basýar
20:24Awgust meň kükregimden basýar

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Tomusy hiç wagydam halamokdym, ol hem meni halap barýandyr öýdemok. Awgust meň pikirimçe agyr aý,...

Dowamy »

153 47
Edebiýat, 5 days ago


Äjit-Mäjit (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Äjit-Mäjit
20:31Äjit-Mäjit

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Egerde men bir zady bilesim gelse, uka gidäýmäkäm sorag berip ýatýan, onsoň düýşimde şol soragyň jogabyny alýan. Men çagalygymdan bäri...

Dowamy »

102 0
Edebiýat, 5 days ago


114-nji süre (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » 114-nji süre, (bolan wakalara degişli)
20:35
114-nji süre, (bolan wakalara degişli)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Ilkinji gezek Kerimi Kurany elime elamda men 26 ýaşymdadym. Şol kitaba...

Dowamy »

228 35
Edebiýat, 5 days ago


Işanym (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Февраль » 22 » Işanym (dini hekaýa)
02:06Işanym (dini hekaýa)
Daşary çalajadan ýagtylyp başlapdy we kiçijek penjireden gara-gök reňkde asmanyň bir bölejigi göze ilýärdi. Kiçijek otagyň içinde bir adam ýatyrdy, ol adam 60 ýaşa golaýlap barýardy. Ol adam hemişe...

Dowamy »

154 27
Edebiýat, 5 days ago


Arhiw 2017 #2

Arhiw 2017 #2

Dowamy »

348 39
Täzelikler, 5 days ago


Stalin we palçy😎

😁😁😁

Dowamy »

330 38
Bilim, 6 days ago


Tehniki näsazlyk... #2

Telefonumda maňa gerekli bir programma bar, ýöne ol maňa zyýanlymyş. Ony pozman ulansam hakykatdanam maňa zyýany ýetermikä ýa telefonum meni aldaýarmyka?!...

Dowamy »

305 18
Tehnologiýa, 6 days ago


Tehniki näsazlyk...

Birnäçe günden bäri talyplara surat ýükläp bolanok, sebäbi nämedenkä?!

Dowamy »

454 66
Tehnologiýa, 1 week ago


Arhiw 2017

Menem arhiwimdäkilerden paýlaşaýyn)))

Dowamy »

301 7
Sorag-jogap, 1 week ago


Khanture bu nebela beýle?!...

Khanture, bu nebela beýle?!...
On birlikler bilen üçlükler nebela?!...

Dowamy »

220 6
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Reklama

Islenendaki reklama blogymda goyan suratym shu

Dowamy »

332 14
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Prosta pikirler #19

Köpimiziň bilşimiz ýaly köp zatlarda limit bar. Men bu blogymda telefonlardaky sms-iň limiti barada belläp geçjek. Öňki classic nokialarda 6 ýa-da 7 sany sms-i bir bukja bilen iberip bolýardy. Meselem, 1 sms-iň limiti latyn harplarda 160 harp, rus harplaryny ýa türkmeniň ý, ş, ž harplaryny ulansaň 70-e çenli azalýar. Onsaň 6 sany 70 harply sms-i bi...

Dowamy »

422 23
Tehnologiýa, 2 weeks ago


...

Imo işlemänsoň remix çykalga)))

Dowamy »

618 44
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Prosta pikirler #18

Salam we suwjaryp durman goni esasy mesele)))
Men sayta agza bolanyma bir yyl bolup gechdi. Indi shu bir yylyn dowamynda shu saytda doran we blocklanan anonim nikler barada oz pikirimi yazjak. Mumkin dogrudyr, mumkin yalnyshdyr, anyk belli dal. Subutnama ya deliller esasynda dal, oz pikirlerimin miwesini yazjak.
1. Yashalym,
2....

Dowamy »

334 25
Täzelikler, 2 weeks ago


Prosta pikirler #17

Hemma salam, ertiriniz hayyrly bolsun! Yetip gelyan taze yylynyz bilenem tuys yuregimden gutlayan!
Gelin indi bolsa, esasy tema gechelin, nahar iyilip towir galdyrylandan sonam kabir yagdaylarda yene tagam iyilyar, ana shonda "omyndan son on agyz" diyilyarmi ya "towirden son kyrk agyz"?
Men kop yerde "omyndan son on agyz" diyyarler...

Dowamy »

347 15
Sorag-jogap, 4 weeks ago


Happy New Year!!! #2

Ayaz babamyz batyp
Kan bergili galypdyr
Zatlar gymmat bolanson
Kredit pul alypdyr

Garpamyk sayat bolup
Milyon yarym alypdyr
Zaloga pul tapmanson
Keyiklerin goyupdyr

Islap uzjek ekeni
Jana dozjek ekeni
Uly kici hemmane
Sovgat duzjek ekeni

Yone...

Dowamy »

380 8
Edebiýat, 4 weeks ago


Happy New Year!!!

Taze yyl gelipdir gapydan ätläp,
Size arzuw etjek men ony gutlap.
1sebet sokolad 1sebet gülki,
Iñ uly sebetde bagt bolsun ilki.

1sebet jan saglyk 1sebedem gül,
Zyyan etmez bolsa 1sebedem pul.
Sanasam sebetlen yzy gutarmaz,
Olar kop bolsada hickim götermez -

Sen olañ icinden ger...

Dowamy »

272 11
Edebiýat, 1 month ago


Prosta pikirler #16

Gurhan yagny, Kurany Kerim gudratly kitap. Oñ gudraty barada aytsam, Khantureni tegelek yerchi etdi, Panturkisti bolsa ateist...
Onsan togalak yerchiler musulman dalmika?! We yene bilesim gelyan zat Gurhanmy ya Koran?!
#Prosta pikirler,
Ahmet Gurbanmyradow.
24.12.2021, 3:17.

Dowamy »

354 30
Sorag-jogap, 1 month ago


Prosta pikirler #15

Salam we reski Prosta pikirim...
Duyn, has takygy 21.12.2021 sene size namani yatlatdy?! Bilyanler dushuner, bilmeyanlere hich zady yatladan daldir.
Oz pikirlerimi aydayyn: Duyn, has takygy, 21.12.2021 — Turkmenistanyn ilkinji hem omurlik Prezidenti Saparmyrat Atayewich Nyyazowyn aradan chykanyna ylayyk 15 yyl boldy. Uns berip gordum...

Dowamy »

425 18
Täzelikler, 1 month ago


"Rakyp" sozinin manysy name?

Darkrayyn shu aydymynda:

Duynki gozeller owruler ynjyga,
Nebir gozeller owruler ganjyga,
Duynki sag adam oturar sanjyma —
Meselani chozup bolmaz yapyshyp hanjara...

Kyn bolsa-da, bashyny egmegin,
Dostum basharsan ejize degmegin.
Ichyan bolsanam bilgin chenini,
Chekmeyane hodur...

Dowamy »

353 9
Sorag-jogap, 1 month ago