Saýtymyzda maýmyndan dörän iki sany samsyk bar. Darwiniň teorýasyna görä adam maýmyndan emele geldi, diýmek ýokarda agzalyp geçen iki samsyk maýmyndan dörän. Saýdyň başga agzalaryny Hudaý ýaratdy.

Sorag-jogap, kitap.clan.su tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir