Menin kellame oturyp-oturyp sheyle bir oyun geldi,belki onem barde oynalan bolup biler yone mena tapmadym... men hazir 3 harp aydyan, shol 3 harpy ulanyp 3 sany turkmence manyly soz yazmaly.her sozun baş harpy shol 3 harpdan biri bolmaly. for instance:) BEO = BERDI EDEPSIZ OGLAN COG = Harmandali Owadan Gyz Men bashlayan onda: MSS menden sonky yazan shol 3 harpdan 3 sany soz duzmeli we ondan son arkasyndaky uchin 3 harp yazmaly. for more information plz contact with serahsi :)

Köneler, serahsi tarapyndan 12 years ago
  Harmandali 12 years ago
 • AShgabada beryan chopan
  SIL ==>
  atmrt_kontu 12 years ago
 • Silabyn ilkinji lakamy
  mey==?
  Ga1taman 12 years ago
 • mey=> men eyyam yandym.

  gyz==?
  serahsi 12 years ago
 • gyz => gyzyl yali zat :)
  ogl => ?
  sapphire 12 years ago
 • oglan gyza laliksireyarmi?
  dovrannazar 12 years ago
 • eneler, atalar, ogullar...


  dna=>
  serahsi 12 years ago
 • dna => dünýäni nazar aldy :
  şžä
  Harmandali 12 years ago
 • Shazadany žrafa äkitdi
  GRM ===>
  Harmandali 12 years ago
 • Ozum yazaymasam sizdena derek bolmady!

  Gonur renkli maymyn

  ULK ==>
  ata 12 years ago
 • sap sary sacak

  bde ?
  agajanh 12 years ago
 • BDE->Batyr diyilyan ellikli

  GŞG ->
Teswir ýazmak üçin Içeri gir