Rekor zam

ey oglanlar araştırmalara göra türkmenistanda sonky 2 ayda ulaşımda 100
(yüzde) 2000(iki mün)zam bolupdyr birden.hayran galdym mena halkymyz sömrülmage(öz içimizdakiler tarapyndan) başlaydy öydyan owalama idili durmuş görenok.

Dowamy »

2230 3
Köneler, 16 years ago


türkmenistan demiryol

dostlar we uyalar we beylekiler kim türkmenistanyn demiryol taryhy barada maglumat bilyan bolsa hakykytalyp@yahoo.com'a yada şu yere goyaysyn gayrat edip mana gerek
(türkçe.rusça.inglizce.türkmençe haysy dilde bolsada bolya)mende maglumat bar yöne az.

Dowamy »

2934 4
Köneler, 16 years ago


Kömeginiz gerek...!!!!!

salam talyp yaşlar!!!
talyplar eger kyn bolmasa...
kimde ya-da kim russiyan 1860-1917 yyllar aralygyndaky taryhy barada maglumat bar bolsa

hakykytalyp@yaho.com\'a iberayin

yada nirede bardygyny bilyan bolsanyz bu yere adresi yazayyn gayrat edip.

Dowamy »

2552 2
Köneler, 16 years ago


Admine we beyleki jogapkar agzalara hayyş

önki yazylanlary tapyançam şyrrygym çykyar.önki sahypadaky yaly yazgylaryma gelen jogap yaly bir yer açayyn

Dowamy »

2561 4
Köneler, 16 years ago


Taze oyun

bu oyun bir sözü (haysy dilde bolsa-da bolyar)başdaky harpy ayyrrsan yene bir many bermeli
düşünmedikler üçin Meselem:
men rusça söz yazjak:
pobeda
obeda
beda
eda
da

Dowamy »

3957 13
Köneler, 16 years ago


Düzeltmek

talyplar bir jogap yazanson düzeldip bolanok dine menkide şeylemika ya-da sizdede şeylemi?

Dowamy »

2880 7
Köneler, 16 years ago