Tat sozune gysgacha syn!

Salam agzalar,yene-de bir sizing bilen paylaşjak maglumatlarym bardy. Belki bu yazgylar kopimiziň öňden edyän pikirlerimizi üytgeder. Sebäp biz köpimiz hem şeyle pikir etyän bolmaly. Sebäp kawagt şu bolgusyz tire-taypa dawalarynda ay sen şu tayly ay sen bu tayly, eyleň beyleň.. ay garaz şu bolgusyz gürrüňler bolup geçyär. Ynha şu yerde degip geçjek...

Dowamy »

6507 60
Köneler, 15 years ago


Yene-de agzibirlik hakynda

“aslyny unudan atasyny atar” diyleni. Biz hem aslymyzy unutmalyn, her bir tire bolsun taypa bolsun hemmesini hem duybi birdir. Dogandyr, gardashdyr. A siz bolsa derrew ganda-pycak bolyanyz. Sonra hem nirelerde oz balalrynyn aladasy bilen gezip yoren, oz eneleriniz yashda bir nacar ena agza alynmajak sozler yazyarsynyz.!! Gowy zatmy shol yazylyanla...

Dowamy »

2401 5
Köneler, 15 years ago


Teke turkmenlerinin nesil daragty

salam agzalar. belki men şu sahypa girmerin diyip yördüm welin, soňky günlerdäki oňuşmazlçylyklar, birek-birege aydyltyan hapa sozler, we tire-taypa meselesi, dine şu zatlar hakda yazylyar. emma barysy hem boş gürrüňlerden ybarat.
Tekeler hakdaky gurrunler, hem-de olara aydylyan yoknasyz gurrunler, hem, solara mysal. aslynda hiç bir tire-t...

Dowamy »

20689 52
Köneler, 15 years ago


Natural History Museum

Salam agzalar! ynha duyn hem adatky bolyshy yalak, her bazar guni football oynamamyz bardy, emma bu adanyn howasy gaty basym uytgeyar.duyn hem yagysh yagdy, hem-de biz oglanlar bolup, londonyn belli muzeylerinin birine Natural history museum-a gitdik. dogrysy ol yeri gaty tasin yer. her zamanyn, wagtyn, gecmishden hakyky taryhy eserlei bar. dunyani...

Dowamy »

2467 12
Köneler, 15 years ago


Arsarylar we arsary baba
mahriban agzalar, men bu mowzugy acmak bilen, tire-taypa agzalalygy acmak ucin dal,de dine-je, bu hem oz taryhymyza degishli bolany ucin, acdym. belki bilmeyanler hem bardyr. hem-de ozum hem sheyle pikirde bolanym ucin sizin bilen paylashmak isledim. kop zat yazylan ekeni bu babatda hem, belki-de olaryn dowamyna hem yazsam b...

Dowamy »

6228 36
Köneler, 15 years ago


Londona picnige gelin!!!!

3 MAY 2009-LONDON , PHILIP LANEDE BRITISH*TURKMENLERIN DYNC ALIS GUNI BOLJAK (PIKNIK).

HEMME TANYS-DOSTLARY CAGYRYAS. DYNC ALYSLYKDA HODUR HYZMATLAR WE SPORTLAR BOLJAK, meselem, her hepdeki oynalyan football oynuny ol hepde, sho yerde oynalar!

MASGalaly kishiler oz masgalasy bilen gatnashyp biler!
eshidenler he...

Dowamy »

4201 65
Köneler, 15 years ago


Pyragynyn goshgylary inglizje

hormatly agzalar, menin sizden hayyshym bar. mana magtymguly pyragynyn, inglizje terjime edilen eserlerini tapmaga komek etseniz gaty minnetdar bolardym.
esasan hem magtymgulyshynas yusup azmunyn yazanlary bolsa has hem gowy bolardy!!!

Dowamy »

2405 9
Köneler, 15 years ago


Kary aga doglan gunin bilen

hormatly agzalar, shu gun hem "kary"agzamyzyn, galyberse de yashy uly bolany u/n agamyzyn, doglan guni!!!
men hem shonun u/n shu mowzugy acmagy muwessa bildim.
ilki bilen hem ozum gutlysh edeyin hany :):)

hormatly agam men hem senin doglan gunini gutlayaryn!!!
goy allamjan sana goroglynyn yashyny bersin

Dowamy »

2120 8
Köneler, 15 years ago


aman sarynyn gosgylaryndan parcalar

salam agzalar! arada menin elime turkmenje bir kitap dushdi,dogrymy aytsam sahyryn on kitaplaryny okamandym, emma onun mysallaryny, yazan goshgylaryny, arasynda mysallar,hekayatlar, rowayatlar bilen baglanshdyryp yazyshyny gaty haladym..sheyle gaty gowy yazyar ekeni, kitabyn adyny hem yazayyn diysem, kitap biraz konerak, dashlary zady yyrtylan sho...

Dowamy »

2522 8
Köneler, 15 years ago


Alysadaky dushushyk.

Yigit oz postunda asmana sere dip oturyshyna, oz dogduk diyaryny yatlap,pikire cumenini duyman galdy.Ol gulluga gitmezden on colde goyun bakardy.Dogry uly cole yatyrlayyn gitmezdi,obasyndan cykdygy derrew colluk bashlayardy.Uly kanalyn koprusinden gecersin weli,ynha sana altyn sepilen yaly sary cageli colluk!
Chol yaz alary has hem hezil...

Dowamy »

2225 5
Köneler, 15 years ago


London turkmen football komandasy

salam hemmelere!! ay mus-muslap oturmayyn da mustapa diyeyinlay :)
londonda yashayan oglanlara (gyzlar pokgi depip bilesi yoklay,ozleri ish bolar:):) ) eger dynch guni, yagny bazar guni bosh wagtynyz bolsa 2-nji zona n16 stokenewington etrabynda yerleshyan "clissold park"da football oynamaga cagyryaryn!!
hema bu bizin ozara dushushygy...

Dowamy »

4360 63
Köneler, 15 years ago


London turkmen football komandasy

salam hemmelere!! ay mus-muslap oturmayyn da mustapa diyeyinlay :)
londonda yashayan oglanlara (gyzlar pokgi depip bilesi yoklay,ozleri ish bolar:):) ) eger dynch guni, yagny bazar guni bosh wagtynyz bolsa 2-nji zona n16 stokenewington etrabynda yerleshyan "clissold park"da football oynamaga cagyryaryn!!
hema bu bizin ozara dushushygy...

Dowamy »

2069 0
Köneler, 15 years ago


Yalnyzlykda doran setirler

"yekelik hudaya yagshy" diyipdirler.. aslynda bu yash wagtyn kan bildirinokda,garrap baryan bolsan,has hem erbet bildiryar oytyan:)
aslynda onler kawagt golelermizi gacyryp gybata gyzmamyz bardy da...hyyyallarmyzda oylenmedik agzalary oylendirip, oylelenleri hem iki oylendirip:)
ay icimiz gysan wagty,(garrayasmy namemi) yazan pozmamyz...

Dowamy »

2477 9
Köneler, 15 years ago


Hor cekmek...

"derdini beren dermanyny da berermish"!!
ay dostlar shu hor cekmegin dermany barmyka??
shonyn derdinden gijeler yatyp bolanok,gic yatyp hem gundizleri uklap galyp, gyzyldan gymmatly wagtymy yitiryan...

Uzynly gun ish, okuw, alada bilen,
Yadayan uly shaherin, showhun gohundan,
Yany yatayyn diyip yerime gecs...

Dowamy »

2820 16
Köneler, 15 years ago


Doglan gunun gutly bolsun dostjan!!

dostjan doglan gunun gutly bolsun!!!! goy allam sana göroglynyn yashyny bersin!!! her wagt eden gowy arzuwlaryna, yetmegini arzuw etyarin.!!
galybersede senin shu sahypa gelenine eyyam bir hepdeden 1 yyl bolyar, diymek iki bayramcylyk----- diyip hazir oyunde jyňkydypjyk bellap oturan dostuň

Dowamy »

2711 14
Köneler, 15 years ago


Tomus dync alyshy!!

salam mahriban talyplar.comyn agzalary we hormatly myhmanlar!
bilyaniz butin tomus gecdi we yene okuw gelip yetdi,kimler okuwuna dowam,kimler de taze okuwa taze guycle bashlayar,a kabirleri bolsa okuwy tamamlap, taze ishe bashlayarlar.

a bu zatlara bashlamazdan on hemmaniz hem dync alyshy edensiniz?!!!

ay gepi u...

Dowamy »

2492 27
Köneler, 15 years ago


Al-faraby

ylym ugruna ozunin saldamly goshandyny goshan alym abu nasyr muhammet ibn muhammet al-faraby, ol 870-950 yyllarynda yashap gecipdir.onun yashan dowrunde merkezi aziyanyn uly kitaphanalary merwde, buharada, samarkantda bolupdyr.ol merkezi aziyada esasy bilimini ele alandan son bagdata gidipdir. ol yerde ona durli dilleri owrenmage mumkincilik dorapd...

Dowamy »

2271 2
Köneler, 15 years ago


Oba durmushy..

************************************************************************
obanyn durmushyn yashanlar biler,
seyle gyzyk bolyar oba durmushy,
kopler dync almaga obaga geler,
goya kurort yaly oba durmushy..
*************************
************************
saher turup gunin dogshuna bakyp,
chyna...

Dowamy »

2387 8
Köneler, 15 years ago


Toyly owez- talyplaryn shahyry

3-4 yyl boldy oydyan, transpornyda okayan bir dost oglanym kijijek kitap getirip berdi. al gowja kitap diyip.....okasam gaty gyzykly kitap bolup cykdy.( talyplyk yyllary- ktabyn ady) ol kitaby yanym b/n alyp gaydypdym we hazirem icim gysan mahaly okayan. shahyr toyly owez mary welayatynda dogulan. awtobiografiyasy hakynda doly maglumat bilemok.em...

Dowamy »

4207 30
Köneler, 15 years ago


Yadro galyndylary garagumda...

В Туркменистане создаются захоронения ядерных отходов?

По сведениям, поступившим от ашхабадского источника, в столице Туркменистана в последнее время, якобы, ведутся конфиденциальные переговоры об организации в стране «промышленных» захоронений ядерных отходов. В переговорах будто бы участвуют различные представители Евросоюза и США,...

Dowamy »

2618 2
Köneler, 15 years ago


Yagysh yaganda.

penjira bakyp, gije yarysy,"gozime çüý kakylan" bolup otyryn,şabyrdap yagyan yagshyn sesine,yuwashja pyshyrdap yazyp otyryn.********************her wagtky yaly yagmyryn yagyshyn,gögüň gussa batyp, yashyn döküşin,birden ahy-zarda lerzan urushyn,synlap oya batyp dymyp otyryn.********************çagalyk ýyllarymyz yagyş yaganda," ös sachym ös"diyip bo...

Dowamy »

2614 6
Köneler, 15 years ago


Bu yollar!

dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.******************yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,doldurypjyk ylgardym,ke...

Dowamy »

2348 7
Köneler, 15 years ago


Topragym

gobek ganym daman yeri,beyik turkmen topragy,bu topragyn ustinde, beyik turkmen ärleri,dine bir watan diyip,halkyn mert-merdanlary,bashyn goyan yerisin, beyik turkmen topragym,***************oguz handan gaydan cheshme,alty ogluna direnip,her oglunyn dort perzendi,24 ile öwrülip,24-den kyrk iki tire bir yumruga owrilip,ol yumrugy birleshdiren beyik...

Dowamy »

2488 10
Köneler, 15 years ago


gaydyp gelmek

oturyp galamy elime alyp,yazmak islap bir zatlary dushinip,ahli pikirlerimi bir gaba salyp,göýä palow yaly gowy bishirip.************sonra onun sowamanka gyzgyny ahlinizi bir yerikjik uyshirip,sunup sizin huzurynyza, sorsam onun tagamyny,begendirip bilaysem,bilsem muny basharyp.************dogurdan hem name hakda yazsamkam,belki de bashlaryn waspyn...

Dowamy »

2678 20
Köneler, 16 years ago


Londondaky dushushyk

beyyybe shol garashylan gun hem yetip geldi,ayyy ata akganyn bergisi bardy,bir gazan.menem name getirme diysemem,getiripdir.scotland,dan.onson bizem name,\"garny doka bela yok\"diyleni garny doyuryp,sizin,yagny agzalaryn,gulaklaryny shanlatdyk!!wah palowyn,bürünjiha,barmak,yaly bürünchdi,ustindaki eti-de üch kiloluk towukdy,wah biraz duzsuz diymese...

Dowamy »

4312 36
Köneler, 16 years ago