Gözyaşy

Gün nayza boyy boluberende köprinin aşagyndan dali porhan bolup akyan deryanyn yüzündaki öwüşgünler gözüni alyp baryardy.Şol öwüşgünlerin birine köprinin edil gyrasyndan yalpyldap gelen damja ‘jülp’ edip bat bilen urdy...
Köprinin üstünden yadaw ayak sesleri eşidildi we niradir biryerlere tarap azalyp gitdi..
Daş töwerekde ayakçydyr s...

Dowamy »

2039 3
Köneler, 16 years ago


Turkmenistanlylar nirde kop,dashardamy icerde?

Salam!Bilyanizmi arada turkmenistana baranymda shaherler ara takside il yashulysy bilen yoldash boldym,shonda ol yurdun dashynda 2,5 mln turkmenistanynlynyn bardygyny ayitdy.Muny ozunun dal-de statistikalaryn ayityandygyny nygtady.Men-a dogrysy ayitsam hayran galdym name diyjegimem bilmedim .Turkmenistanda bary yogy 5-6mln halky bardyr,olaryn 70% i...

Dowamy »

3030 57
Köneler, 16 years ago


Arsary - teke

Bir wagtlar batyr bir yigit bardy,

Gije gezer gundiz uka batardy,

Suwun sesini asuda asmany halayan,

\'Edermen,mertdir \'diyerdi ony tanayan.Gunlerden bir gun,yeke ozi,

Kol basynda bir cadyra dusdi gozi,

Eglip,assa yorap,pes nepeslap,
...

Dowamy »

3963 44
Köneler, 16 years ago


Bile birzat yazalyn!!!--6 öytyan

salam
agzalar!!
gelin tazeden bile goşgy yada helaya (men goşgyn tarapynda) yazalyn...önem yazdyk yene tazeden başlalyn içimizde tejribelilerimiz kan...mümkin bolsa gusun adamlar:)

Dowamy »

2918 42
Köneler, 16 years ago


Egerde;

ol yadyna dushende,gurbaga dey ciship demikyan bolsa yureginiz,
birdenka shatlanyp,birdenka tukat garasanyz boshluga sebapsiz,

gamly shadyyan wagtynyz,daryksanyzam bile bolmak isleseniz,
garankyny yaryp gecse,chasly \'\'ah yanymda bolsady\'\' sesiniz,

onun ady gecen her gepde yuzuniz sizden habarsyz yylgy...

Dowamy »

2739 32
Köneler, 16 years ago


A harpy

Yuregimin gapysy yapyk bilsemem,
Sana yazylyan,
A harpy her yerimde,
A harpyny menem bilyan..

A gyz sen kakan nireli
gozuni gashyny
owadanlygyny
kimden aldyn bileli

Ah sana name diymeli
Seni hart edip iymeli
Suratlandan yasan koynegimi
24 sagat geymeli

Dowamy »

2444 16
Köneler, 16 years ago


Toydan ön-son


Toydan ön (Yokardan aşak okan!)

Erkek:Elbetde men indi durubam bilemok,
Gyz: Gideyinmi?
Erkek:Yok aklyn ujundanam geçmesin.
Gyz:Meni söyyanmi?
Erkek:Elbetde.
Gyz:Meni aldatdynmy?
Erkek:Yok,beyle zat nadip aklyna gelyar!
Gyz:Meni öpermin?
Erkek:Hawa.
Gyz:Meni urarm...

Dowamy »

2700 3
Köneler, 16 years ago


goşgy

Yuregimin gapysy yapyk bilsemem
Sana yazylyan
A harpy her yerinde
A harpyny menem bilyan

A gyz sen kakan nireli
gozuni gashyny
owadanlygyny
kimden aldyn bileli

Ah sana name diymeli
Seni hart edip iymeli
Suratlandan yasan koynegimi
24 sagat geymeli
...

Dowamy »

2331 0
Köneler, 16 years ago


Bile goşgy yazalyn-uruş başlady!

men hökman yazjak dowam ediberelin
esasanam harmandali sen içine depjek:):):)

Dowamy »

7417 142
Köneler, 16 years ago


Düyş

Düyn gije yene bir düyş gördüm...
Düyşümde hiçkim yok,dine sen we men...

Biz bile,
Jay guryas,
Taze jay,
İkimizem şat,
Yylgyryas..

Senin elinde çekiç,menin elimde çekiç,
Jayyn sary tagtalaryny çüyleyas bileje...

Birden oyandym,garankylyk we otagym,
Pikirle...

Dowamy »

2816 14
Köneler, 16 years ago


düyş

düyn gije gowja düyş gördüm bu saytdan we beyleki saytdan birnaçe agzalar bn Draculan yaşayan yerine gezmage gityas
son azaşyas we harmandalilen öyüne baryas,özi akitya,barsak 2. etajda tapçanda kakasy çay içip yatyr...:9

tapçanynyz owadan ekeni oyanyp proyektini çyzdym...üstünde işleyan:) menem şeylesini yasajak özüme:)

Dowamy »

3551 57
Köneler, 16 years ago


teklip

1 kinoda görüpdim,Matematik 1 oglan bar 1 gyza aytyar:
-Egerde sen bn söyüşmek üçin gerekli hemme zady eytdim kabul edeli...sana aşyk boldum we seni söydim,kabul et seni yrmagy yerine yetirdim.SÖYÜŞELi
........

Elbetde kellesine sumka iyyar...
soragym;teklip alanynyz edeniniz barmy?
etmek isleyanler?

Dowamy »

3666 30
Köneler, 16 years ago