GAHARLANMAK NAMA GEREK

Sonky döwürde yagny 20-21 asyrda adamzadyn basyna gelen/gelip biljek dertlerin basynda stess(tm bilemok),bir zada kelle agyry bolmak yada öz janyna kast etmek we ş.m yaly adamyn hem ruhy hemde psikologiki saglygynyn kemçiligi sebapden yüze çykan dertlerin köpdügini bellap geçmek isleyarin.Seredip otursan dünyade ahli taraplayyn ösüşler gün g...

Dowamy »

1622 0
Köneler, 15 years ago


Wagt

Hemmlere salam sizden bir zat sorajak.
Men Dasaryyurtda turkiyede okap baslanymdan bari gunun wagtlary gaty tiz gecyan yaly.Hepdeler 1 gun yaly gecip gidyar we etjek zadyny wagtynda yetisdirip bilman azara galyp yorsum.Turkmenistandaka beyle daldi,kanikula oye giden wagtym yada turkiya gitmakam sagatlaryn gecisi adaty halatda gecyar.Al bare...

Dowamy »

2238 6
Köneler, 15 years ago


KİM ejiz !

kim ejiz??

kerim aga bir goşgusynda "kynçylyk yok dünyede, ejizlik bar dünyade diyyar"

şo yerdaki ejizlik hakykatdanam herbir adamyn duçar bolyan zadymy yada özünü yetişdirmanligin,yzagalaklygyn,yaltaçylygyn sebaplimi bolyar.yagny ejizlik alla tarapyn adamzada berilen bir zatmy yada başga zadyn netijesi.Mysal üçin me...

Dowamy »

2157 10
Köneler, 15 years ago


Ustunluk hemraniz bolsun!

Salamalik ildesler Arman yadaman gezip yormusunuz.Tuweleme seredyan hemman isleri basdan asan yalyla.Hic kim taze temada acmayar.Bolyar onda bizinem finaller baslady hemma islerinde we okuwlarynda ustunluk dileyarin.Nesip bolsa alyp cykarys

Dowamy »

1987 6
Köneler, 16 years ago


Pak(arassa) yashap bolarmy?

Pak(arassa) yashap bolarmy?
Geçenlerde türklerin br kanalından bir film seyredyardim weli durmush bilen baglanshykly bolanson gaty dykkatymy chekti.Filimin gysgaça mazmuny seylerak:Bir obada kichenrak dükanı(bakkal) bilen gününü gün etjek bolup yören orta yasyny golaylan bir adam öz edyan yagşylygy,geçirimliği,arasa ahlaklylygy,dinine...

Dowamy »

2096 4
Köneler, 16 years ago


Taze agzadan !!!

Taze agzadan !!!

Salam gadyrly agzalar men bu yere taze agza bolan kişilerden.Ozum hakynda gysgacha maglumat bersem:Ozum Dashoguzly,Stambulda Yıldız-Tehnik Uniw okayaryn,
Elektrik inj.4sınıp,dttm03.Köpden bari kelamdaki soragy açayyn diyip yördüm:

Sizi we sizin yazyan maglumatlarynyzy kopden...

Dowamy »

3596 38
Köneler, 16 years ago