Bugün ýylyň suratlaryna seredip otyrdym birden türkmenlere gözüm düşmezmi :) ine ol surat:

Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir