V pc games V

kompyuter oyunlaryny(pc games) halayan barmy? bir oyuny oynap gutaryp indikisine gecyanlar barmy? haysy oyunlary halayarsynyz? mysallar berseniz? menem oynap gorsem şolary.. :)

Dowamy »

1785 15
Köneler, 12 years ago


..yylgyr hany..

talyplar.com turkmen dilinde sayt bolandygy üçin we yazgy doly orsça bolanson ayryldy. bu kararyn şahsynyz bilen baglanşygy yok. --farabi

Dowamy »

1366 2
Köneler, 12 years ago


ABADAN HALMEDOVA

Türk Dili olimpiyadaysnda Türkmenistanyn adyna çykyş eden ABADAN HALMEDOVA 2-nji yer aldy hemmamize gutly bolsun!!!! TURKMENISTAN FOREVER!!! LOVE YOU AND HOLD YOU IN HEART!!!
GOY DUNYA DURSUN, TURKMENISTAN DURSUN!!!
ine link(ssylka) >>>>> http://www.zaman.com.tr/multimedya.do?tur=video&aktifgaleri=3699 null Seredin lezzet alyn!!

Dowamy »

11339 115
Köneler, 12 years ago


Zakuska

ey doslar!!gök çay bilen ülkerin hanimeller(negrita)sy bile yaman gowy gidyan ekenay=)niam niam :P
p.s sizem bir zakuska aydyn??meselem,gawun bilen myssyjak türkmen çörek:=)

Dowamy »

3024 67
Köneler, 13 years ago


!!istanbulda suwsyzlyk!!

istanbul bu tomusy hem suwsyz geçirmeli:(..geçen yagan agyr gar yagyşy hem howdanlary doldurmandyr:((..)
*suw tölegini gymmatladarmykalar?
*ya da suwy günün belli wagtlarinda berlerermika?(tejendaki yaly)
mena yaman gaygylandym welle!:(

Dowamy »

1538 2
Köneler, 13 years ago


Yaşlaryn problemasy

ýaşlaryn köpüsi şu güni bilen ýaşaýa(özümem şolar ýaly)..iň aňary gitse bir hepde soňrasyny planlaýar..ýaman azymyz(ýaşlar) bir ýyl soňrasyny pikir edýä,planlaýar,\"men şu ýerde bolaryn,şu zatlary ederin\" diýýär..geljegi gaýgedibem saçyňy agardasyň gelenok:)

Bu hakda pikiri bolan ýazsynla??ýaşulylar siz köpräk ýazyn!!:D

Dowamy »

2243 45
Köneler, 13 years ago


Oglanlar gyzlarda name gözleyar?(gyzlarynka jgp)

Oglanlar gyzlarda näme gözleýä?(ÖZ PIKIRIM)
Oglanlar üçin 2 gyz görnüşi bar..[1-Öyleniljek gyz,2-egleniljek(oynaljak gyz)]..
Öylenjek gyz üçin:
1-Asyllylyk
2-Akyllylyk
3-Hemman önünde özüni alyp baryp bilmek
4-Hormatlylyk(ululara,yoldaşyna)
5-Tutumlylyk
6-Çaga seretmani başarmak,nahar bişirman...

Dowamy »

10567 194
Köneler, 13 years ago


gulagym galyberdi..!!

ey halaýuyk!!!talyplar.comy tanamadymla??:O haçandan bäri girmäm soň tanamadymam!1?*:O nameboldy muna??forum bolaýypdyra bäri:O.. öňleri yaman giňişleýin saýtdy..!!ya men yalňyşýanmy??

Dowamy »

2123 30
Köneler, 13 years ago