Internede baglanyan zontik.

Yaponlar tehnalogiyadan durmany bilmeyärler, ine bu gezegem internede baglanyp boljak zontik oylap tapypdyrlar.Bu zontik wireless bilen ishleya.Yagyshly günlerde daşarda içiňiz gysan wagty internede baglanyp bilyaniz.Bu zontikda video oynadyp bolya suratlar gorkezip bolya.Sizler bilyanizmi,bilmeyaniz,mi bilemok yöne mana gaty üýtgeşik gelenligi üçi...

Dowamy »

2294 31
Köneler, 15 years ago


Alo name diymek?

Her gün ulanyp näçe gezek alo diyyendigimiziň çeni çaky yokdyr.Alo name diymek? we telefon bilen name baglanyşygy bar?
Alo bir soygüliniň adynyň gysgyldylan şeklidir.Söýgüliň ady Alessondra lolita oswaldo dyr.Bu söýgüli yaş gyz oylap tapan Alexsander Graham belliň söýgülisidir.Graham bell telefony oylap tapan wagty ilki söýgülisiniň öýüne j...

Dowamy »

2796 15
Köneler, 15 years ago


Rak keseliniň ysyny, alyp biljek itler kopyalandy.

Koreyada bio-teknalogiya firmasy rak keseliniň dem ve deri ysyny tapawut edip biljek (labrador cinsi) itden 4 sany iti kopyalap bildiler.itin gysga zaman sonra yaponya goyberilya.Rak keseliniň öýjükleriniň tapawutly ayry bir ysynyň bardygyny bellap geçyaler.Alymlar rak keseliniň ysyny ayratyn tapawudyny şu itler ysy alyp biljekdigi hakda belläp geç...

Dowamy »

1983 3
Köneler, 15 years ago