Harmandali ya cendrilion'un dykgatyna!

Cendrilion yada harmandali, siz bn habarlashmagyn bashga yoluny tapman shu yere sheydip yazmaly boldum. Cendirilion hogunki tema barada men sana facebookda yazdym yone jogap berenok.gelip nomer bir alaymaly ekenin! wagtama gelip yetdi.. Ya harmandali sende men nomerim bolmaly! Shuny okan badyna jan etsene! Beylekilerden otunch sorayan, hichhili jo...

Dowamy »

2285 20
Köneler, 14 years ago


Ashgabatda duyn agsham yer titredimi?

duyn agsham ashgabatda yer titredimi? shaherin adamlary gije 12den son dashary cykdy yer titreyamish diyip, panika. son herhili gurrun cykya: biri diyya gokdepani gum basypdyr, biri diyya buzmeyinde 7 bal bolupdyr. adamlar dushekcelerini cykaryp yatyrlar dasharda.. koroce tutda-baslyk! ..
habarlarda cykdymay sheyle zat?
ya yertitreman...

Dowamy »

2703 8
Köneler, 15 years ago


Türkmen aýdym diňleýäs

mowzugyň adyndanam belli bolşy ýali türkmen aýdym diňleýäs paýlaşýas..
ps: azat oraz ýalylar gerek dälläý.. ;) diňe täze we gowulary..
ps2: meň goýýanlarymy göni site\'denem diňläp bolýa aşadyndaky download\'a basyp ozuňede alyp bolýa ;)

S.T.feat.Aman Dj - Garashyaryn.MP3

S.T - Soyguden gorkma.mp3
...

Dowamy »

3448 2
Köneler, 15 years ago


Photoshop ulanýas


photoshop bilen iş salşyp başlanyma eyyam 3 ýyla bolandyr, käwagt içim gysan wagty oturyp birini maymyn etmek bolsun, gowy görýän maşynyňy özüňe görä bezemek bolsun, multik çekmek, surat reňklemek(köneden galan ak-gara suratlara täzeden reňk bermek) meň halayan zatlarymyň(hobby) arasynda..
1-2 günlükdede ay edere işem yok kan ulanma...

Dowamy »

2521 10
Köneler, 15 years ago


Hemmesi ogurlyk...

kabiriniz diyyaniz turkmenler dashary yurtdan aydim klip kan ogurlyk edya eylen beylennn ..
bulary gorup shukur edaymeli .. ;)

hytaylar wobshe dagady ...

Mercedes C vs Geely Merrie 300

Dowamy »

2857 14
Köneler, 15 years ago


Dünýäde iň gaty gidýän 5 maşyn

bu ýazgy, meň ýaly maşynsöýerlere bagyşlanýar.. ;)
1. SSC Ultimate Aero:

Twin-Turbo V8 motorly we 1183 at güycünde bu mashynyň 413km maksimum tizligi bar. 100km\'a 2.7 sekuntda chykya. 2007\' mart aýynda Bugatti Veyron\'u geçip Guinness rekorduna giripdir. bahasy bolsa 654 müň dollar. videosy barde

2. Bugatti V...

Dowamy »

3493 15
Köneler, 15 years ago


Täze turkmen klipler

turkmenistandan 1 dvd taze turkmen klipler geldi yagi bilen :)
rip etdim..shuwagtam youtube\'e upload edip dur.. ilki bilen size bushlayin diyaydim :))
ps: yone serdar ortacyn site\'ine goymak bolanok onunden aydayin!! ;)

ashakda dowam edya..

Dowamy »

34801 51
Köneler, 15 years ago


Surat reňkleýäs [part 2]

onrak bir gezek surat renklemek yarish yglan edilipdi, ona netijeleri nabelli bolup galdi, menem 2nji bolumini acayin diydim, ashakda surat.. gorkezelin hany ukyplarynyzy..

Dowamy »

3359 16
Köneler, 15 years ago


Alabaý (goýun it)


goýun itler hakda ýazaýyn diýip ýördüm.
tagtabazarly bir dostum hakyky goyun itin cagasyny bereyin diyipdi.. ayratinliklary name? nace barmakly bolmaly eyle beyle diyyaler?!
garaz shu owadan akylly haywan hakda bilyanlerimizi paylashalin ..

Dowamy »

8121 26
Köneler, 15 years ago


2008\'de haysi kinolary gorers


2007em gecdi..birtopar kino\'da gorduk..
2008em indi cykjak kinolar bilen gecirers diyen tamam bar :))
2008de cykjak kinolary shu yer hem-de barde gorup bilersiniz..
1913-2008 yillary arasynda cykan hemme kinolaryn afishalaryny, yillaryny, oyuncylar, berlen bayraklaryn ahlisini gorup bilersiniz..;)

Dowamy »

2978 12
Köneler, 15 years ago


2007\'de youtube\'de iň köp gorlen 3 video (top 3)

youtube site`i 2007-nji yilda in kop gorlen 3 video\'syny yglan etdi.
1nji yeri 21 milliondan kop goren adam sany bilen
Battle at kruger \"Kruger\'daki sowesh\" atly video aldy(8 minut).. afrikada safari gatnashyp yoren turistlerin alan videosy..
2nji yere 14 million adamyn goren leave britney alone! \"britney\'a azar berman\"...

Dowamy »

2395 1
Köneler, 15 years ago


2008

yil 2008!!sagat 1.53!! offf ahyry gecdigay dyzap, gygyryp, bokjeklap :))
ps: bor dostumyzynam bugun edil shuwagt doglan wagty.. onam bellap otyrs..:))

herkim edil shuwagt, yagni taze yila gecilayen wagtyny yazsinla..

..

Dowamy »

2185 9
Köneler, 15 years ago


gitleriň goşuny..

Dowamy »

2742 26
Köneler, 15 years ago


şu ýerden gazsam nirden çykaryn?! =O

kawagt diyyas: edil shu yerden gazyp gitsek nirden chykarka?!
shon jogabyny bilesi gelyanler ucin...şu yerde

men misal ucin in gyzyklysyny edip gordum =)
ashgabatdan gazyp gordum..

ine nirden chykdy)))

Dowamy »

2344 7
Köneler, 15 years ago


2007\'iň 10luklarytime jurnaly ýyl soňlap gelýäkä 2007in \'lerini saýlady.. şu ýerdäki ýazgyda
habarlar,aýdim saz, bilim, iş dünýäsi, tehnologiýa, sport we pop culture ýali umuman 50 kategoriýa boýunça..
olardan käbirleri..
top 10 website
top 10 oýun
top 10 kino film
top 10 oýlap tapyş

beýleki...

Dowamy »

2593 15
Köneler, 15 years ago


Gutlyş! :)

hemmaňiziň ýetip gelen bitaraplyk we talyplar(!) güni baýramyňyz gutly bolsun,gutly mübärek bolsun, hemmaňize okuwyňuzda işiňizde üstünlik arzuw edýän janyňyz sag başyňyz dik bolsun!!

Dowamy »

2918 11
Köneler, 15 years ago


Gülşirin - Pole Chudes

youtube`de sermenip otyrkam bir hezillige gabat geldim :)şu yerde!

Dowamy »

3003 6
Köneler, 15 years ago


13.4 gigapixel!!


sonky dowurler 10 megapixel`lik kameralar we suratlar adaty hasaplanyar, dashyndan goraymage ikisem sho bir surat yali, yone yeri megapixel we gigapixelin tapawudy name?!
eger, 2045 sany uytgeshik suratlary birleshdirsek, uzynlygy we ini 279.698 x 46.910 bolan ve 13.4 gigapixellik shu suratlara seredayiň ;)
ya-da
shu...

Dowamy »

2483 2
Köneler, 15 years ago


Türmeler dünýäsi

prison break kan gorupdirin oydyan :)

1.dunyanin in gymmatbaha turmesi
san quentin state prison, california
gowrumi 3317 adam
umumy alanda bahasy $80-$100 million dollar arasy


Dowamy »

5438 3
Köneler, 15 years ago


ýaşaýan ýeriňe şükür et!!))

kowloon walled shaheri, hong kong yer yuzunde iň gysylşyp ýaşalyan shaher :)

Dowamy »

2329 5
Köneler, 15 years ago


Dünýäde guruljak iň üýtgeşik(unique) 9 bina

dunyade millardlap dollar cikaryp birbirinden owadan birbirinden uytgeshik hemde uzyn binalar guryalar, sholardan shuwagta cenli gurulyan we gurulmaly diyip kabul edilen in uytgeshik hem owadan 9 bina

1. aqua binasy, usa 2009da chicagoda gurlup gutarmaly

Dowamy »

4341 14
Köneler, 15 years ago


Aýdym isleg(!)

men bir türkmen aýdim gözleýän.. aýdimyň ady \"unut meni\" .. ýöne kimiň aýdýanini hiç bilip bilmedimdä.. ony men myspace`imde music player`e başga biriniňkiden alyp goýdum aslynda..alan yerimde ine şu ýerde!!!!!! hiç hili info ýazilmandyr.. diňe unut meni diýýä.. turkmençe.. parahat amandurdyýewiň sesine meňzeýa sesi .. =O tapyp bir ýere goýup bil...

Dowamy »

3070 14
Köneler, 15 years ago


Türkmen gözelleri we sungat(photoshop)

men pikirimce dunyade in gozel gyzlar turkmen gyzlary :) ashgabatdaky A-studio`da dushurilip professional montaj edilen suratlar.. hazir kiceldip sayt`a gora goyjak original(uly) razmer isleyanler guk diyaysin ;)

Dowamy »

9861 34
Köneler, 15 years ago


Sach stil barada sorag(?)

meň size saç kesdirmegiň bir görnüşi hakda soragym ba. sebäbi şo style`iň adyny hiç tapyp bilmedim, özem sroçno gerek :(
gornüşi: saçyňy poçti syrdyran ýaly edip kesdiryaň, garaz ýaňja ösüp barýan ýaly edip goýmaly.
soň, kellaň her iki gapdalynda, ýagny gulagyň üstünde kesilen ýaly edip 2-3 hatar çyzyklar goýýalar(düýbi akjaryp görn...

Dowamy »

3804 56
Köneler, 15 years ago


Taze oyunlar (reviews:)


inede şunça wagtlap garaşan oýyunlam geçen hepdäň içinde ahyry çykdy. siziňem araňyzda oýunlar bilen gyzyklanýan, gije ýatman geçip gutarjak bolup başagaý bolýanlariňiz badyrlayý.şolar üçin .. ;)
1.Need For street pro street - ea games\'iň nfs oýunlaryny oýnamadyk ýokdurlaý araňyzda ;)şo seriaň iň soňky versiýasi.
öz kommentl...

Dowamy »

3120 15
Köneler, 15 years ago