at goyasym gelmedi bu yazga. bir zat barada pikirlenyan,name uchin bizin adamlar toydan son/durmush guranyndan son semrap gidyaleray? birki chagadan son onki tanyshlaryny tanar yaly dal,oglanlar garyn salyalar,gyzlaram yayrap bashlayalar; sorag: size (geljekki)yanyoldashlarynyzyn semremeginin dahyly barmy yokmy?

Köneler, cendrillon tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir