KIm bilmesek

Kim on bilmesek.
Patsanyn yekeje gyzy bolupdyr.Patsan gyzyna sawcylyga gelenlerin hetdi hasaby bolmandyr.Patsalyklardan,Hokimdarlar.Patsa olaryn hic haysynada gyzyny bermane razy bolmandyr.Gunlerde bir gun patsa gyzyny dine ussat yigide baermekcidigini ayan edip jar cekdiryar.Dunyan durli kunjinden ussatlar gelyar.Olaryn hic birisi hem pats...

Dowamy »

3511 50
Köneler, 16 years ago


Arzyman

Men sizin bilen durmus sapaklary barada sohbet acasym gelyar.yazjak bolyan zatlarym size azam bolsa komek eder diyip pikir edyan.Has dogrusy logika yakyn sozler.

,,gaygyly gunlerini yatlamajak bolmaly\'\'diyen jumlani elmydama yatlap gezin.

Alla tagala adamyn basyna betbagtlygy salmak bilen,bir nace gowul...

Dowamy »

2440 9
Köneler, 16 years ago


Arzyman

Gadym ulkelerde gadym bir zaman
yasanmys gozel gyz ady Arzyman
Yany ser uranda onalty yasa
onun sum basyna asyk bolan sa
Sum hyyal gelenson onun huyine
Sa capar yollapdyr onun oyune
Emmaki salykdan gelen sum capar
Garypdan nenensi hos habar tapar

Ertesi dar agac yrandy yele
Goze...

Dowamy »

2566 16
Köneler, 16 years ago


Talyp coma yalkymly salam!

Talyp com sen hakda gurrun berdiler,
Ol:bir tasin hem ajap gudrat,
Eger bir mesele yuze cykaysa,
Agzalar beryar diyip gowy maslehat.

Okadym agzalan pahim pikirin,
Gyzyldan gymmatly jowher pikirin
Sizin bilen doslasmak ucin,
Ayaman elimde baryn ederin.

...

Dowamy »

5074 53
Köneler, 16 years ago