Free sms---->>>turkmenistana


salam dashary yurtda okayan talyp dostlar,sizden bir kichirak hayysh bar,siz shu internetden mugt sms ugradylyan saytlary bilyanizmi kyn gormeseniz yazayynda,yone turkmenistana ugradylyan bolmaly,sizem belkem oyunize dost yarlarynyza sms ugratyan bolmaly,eger amatly,mumkinchiligi bolan free sms(mugt)saytlaryny aydayynda,wadja.com bardy olam...

Dowamy »

2054 8
Köneler, 14 years ago


ТЕХНОЛОГИИ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ

(И подчинили) Мы Сулейману ветер, дующий словно ураган, по его повелению Он, дуя, устремлялся в землю, которую Мы благословили, и ведомо Нам все и вся. (Сура “Пророки”, 21:81)


Как ясно из вышеприведенного аята, Всевышний Аллах подчинил пророку Сулейману, мир ему, ветер и дал ему возможность использовать его силу в различных ц...

Dowamy »

2253 11
Köneler, 14 years ago


Matematicheskiye fenomeny korana

ФЕНОМЕН ЧИСЛА 19 В КОРАНЕ
Математическим феноменом Корана является особое указание на число 19, сокрытое в зашифрованном виде целом ряде определенных аятов . Примечательно и то, что Высший смысл числа 19 на данном этапе еще не открыт познанию человечества. Особое упоминание числа 19 Всевышний приводит нам в аяте: “Над ним есть девятнадцать.”...

Dowamy »

2028 11
Köneler, 14 years ago


Tormuza bas,tormuza..(degishme,video)hahahah gulup oldumowwww

Dowamy »

1782 2
Köneler, 14 years ago


Iskender turkmen ahun,yazgylary kimde bar???salam dostlar,kimde shul ahunyn yazgylary,eger kimde yazgylary bar bolsa men bn habarlashayalynda hayysh,youtube de az eken gaty

Dowamy »

2087 3
Köneler, 14 years ago


Подземный город муравьев - новое чудо света

Dowamy »

1734 12
Köneler, 14 years ago


40 hadys

Dowamy »

1765 6
Köneler, 14 years ago


Bu chagan 31 barmagy bar !!!hytayyn Shenyang diyen yerinde yashayan 6 yashyndaky chagan ellerinde 15,ayaklarynda 16 barmaklary bar.

Dowamy »

2046 9
Köneler, 14 years ago


звоните дешево...agent@mail.rusalam dostlar ine yany mail ime giremde shuna gozum dushdi,name un tkmenistana gymmat,name gyrgyzlarcha,gazaklarcha ,ozbeklerche yokmay indi,name un beyle etdilerka..

Dowamy »

2391 12
Köneler, 14 years ago


2010-yň milliarderleriGeçen ýyl dünýä boýunça 793 milliarder bo­lan bolsa, bu ýyl olaryň sany 1011-e ýetendi­gini aýdan Forbes üstümizdäki ýylda sanawa giren milliarderleriň jemi emläginiň gymmaty­nyň 3,6 trillion dollara ýetendigini, bu sanyň geçen ýyl 2,4 trillion dollar bolandygyny, mu­nuň bolsa 50 göterime golaý ösüş bolandygy­ny aňladýandygyny aýtdy...

Dowamy »

1897 19
Köneler, 14 years ago


Geplemän, gürleşiň!Jübi telefonyňyza jaň gelende, daş-töweregi­ňizde başga adamlar bar bolsa, olary bimaza etmezlik üçin ýa daşary çykmaly bolýar, ýa-da sesiňizi peseltmeli bolýar.
“CeBit” kompýuter tehnologiýalarynyň sergi­sinde görkezilen Karslrue (Karlsruhe Institu­te of Technology) institutynyň bilermenleri­niň oýlap tapan täze “sessiz gepl...

Dowamy »

1733 7
Köneler, 14 years ago


“Nokianyň” täze smartfony“Nokia” şereketi 2-nji martda başlan “Cebit 2010” kompýuter we tehnologiýa sergisine özüniň täze “C5” smartfonyny görkezdi. Biler­menler hem enjamyň funksiýa taýdan üpjün­çiligine hem-de onuň dizaýnyna ýokary baha berdiler.
Täze telefon “Symbian S60 3rd Edition” ope­rasion ulgamy bilen üpjün edilendir. Onda “Nokianyň” täze e...

Dowamy »

1946 3
Köneler, 14 years ago


Turkmen dili

Salam gadyrly dostlar,shu gunki temada,tkm dili barada,yagny ony osdurmek we oz dilimi ulanmak. Hawa,tuweleme herimiz azyndan uch dil bilyas.. Gynansakda,kabirimiz,oz dilimizi unutyas ya da ony bashga diller bn garyas.. Bulam dilimizin yitip gitmegine uly goshant goshyar.. Bu yagdaya shu yerde de gabat gelyansiniz.. Dostlar gelin oz dilimize hormat...

Dowamy »

2902 34
Köneler, 14 years ago


Funny photos
Dowamy »

1973 8
Köneler, 14 years ago


Gurban berdiyew yenish gazandy

adamlar shu gun tkm talimchi gurban berdiyewin talim beryan rubin topar oz meydanchasynda israil in haopel tel aviv toparyny 3 0 yenmegi bashardy...yene tkm talimchisi ishini ustunlik bn alyp barya....

rubin(kazan) 3 0 haopel tel aviv

gol:buhraov 14,23
semak 69

Dowamy »

1802 9
Köneler, 14 years ago


Ildeşlerimize üstünlik ýar bolsun!

Fewral aýynyň 16-27-si aralygynda Şri Lanka-da geçiriljek AFK Çellenj kubogynda (AFC Challenge Cup 2010) Türkmenistanyň milli ýy­gyndy topary “B” toparçada çykyş eder. Şon­da täze bellenen Ýazguly Hojageldiýewiň tä­limçiligindäki milli ýygyndymyz Demirgazyk Koreýanyň, Hindistanyň we Gyrgyzystanyň milli ýygyndylary bilen güýç synanyşar.Türkmen futbo...

Dowamy »

1683 3
Köneler, 14 years ago


Nury&rahman-leylisalam dostlar nury meredowyn fanlaryna tazelik..youtubeden yanjajyk taze shekilli aydymyny tapdym dinlan lezzet alyn....mena gaty haladym

nury meredow&rahman-leyli

Dowamy »

2373 20
Köneler, 14 years ago


12-nji yanwar hatyra gunieziz turkmen halkym,12-nji yanwar kulli turkmen halkynda hatyra guni,oz gercheklerini,gahrymanlaryny yatlayan,hatyralayan guni..(kone temadan goshmacha.....Gokdepe urshunda wepat bolan we shu dunyeden oten ynsanlaryn yatan yerleri yagty Jaylary jennet bolsun, Allajan olaryn gunasini gechsin we gabyr azabyny azaltsyn.
amin)

Dowamy »

1994 8
Köneler, 14 years ago


Turkmenistan taze yyl 2010 videolar

salam dostlar kim turkmenistanda bolan tv lerde gorkezilen taze yyl videolaryny nirden alyp bolya shony bilyan yokmy,eger nirden nahili alyp bilyan bolsanyz habarlashayalynda hayysh,youtube goymalam bolsa men goyaryn,gayrat edip hemmamiz denje paylashalyn yurdumuzdaky bayramchylygy,hemmamiz gorelin,tkmstandaky dostlar,kyyn gorman,ugratsanyza has go...

Dowamy »

2029 2
Köneler, 14 years ago


Hayyshsalam dostlar sizden gaty hayysh,mana gayrat edip nury meredowyn taze albomuny ugradayynda,hayysh,men gaty dinlasim gelya,hayysh,shu gun taze yyl guni eshitdim we goni ugryna chykdym,turkmenistandan giryan dostlar gayrat edayinow...adressim:atajanturkmen@mail.ru
annanur2009@hotmail.com garashyan....

Dowamy »

2151 30
Köneler, 14 years ago


7 yashyndaky kachok gyz

eeey dostlar shuny gorunow 7 yashly kachok gyzow,eline dushsen,et uwelyan mashyndan gechen yaly edyarow.pizdes chALAsyn gyzow ozem...


7 yashyndaky kachok gyz

Dowamy »

2127 5
Köneler, 14 years ago


Na belli jandarbu namay?
bah bu da name?


dostlar salam,bu temada suratda gorshunuz yaly na belli janawer,deniz kenarynda,amerkalylar tapypdyr,entek bun namediga yazylmandyr,ishler dowam edya diya...bah menem ineti dorubershime her zadyn ustunden baryanay...

Dowamy »

2287 18
Köneler, 14 years ago


Ichim gysyarow

ichim gysyarow

Dowamy »

2150 33
Köneler, 14 years ago


Yatan yeri yagty bolsun

salam dostlar gichrak bolsada yatlayyn diydim,bu gun beyik serdarymyzyn ardan chykan guni,gelin ona yagshy dilegler edelin,merhum yatan yerinin rahat we yagty bolmagyny dilalin, we tkm halky un eden ahli yagshylyklaryny yatlalyn,goy serdarymyzyn jay jennet,yatan yeri yagty bolsun..amin

Dowamy »

2177 21
Köneler, 14 years ago


Turkmen gyzlarymyzyn waspysalam dostlar,bu temada gelin turkmen gyzlarymyzyn dine gowy taraplary barada gurleshelin,her zady oz cheni bardyr,bar yuki gyzlarynam ustune atyp bolmaz,shu niyet bilen gelin turkmen gyzlarymyzyn waspyny edelin

Dowamy »

3656 50
Köneler, 14 years ago