Время (2021y)

M.Nayt Shyamalan-yñ filmleri ozuniñ uytgeshikligi bilen bellidir, onuñ dushuryan filmleri kopleriñ tankytlamagyna garamazdan, meñ:a iñ bir garashyp, soyup goryan filmlerimdir. Onuñ ishlerinden yene biri, taze "Время" atly triller, drama, fantastika we psihologiçeski filmidir.
Ar-ayal oz çagalary (ogly 6yash, gyzy 11yash) bilen dynç alysha gid...

Dowamy »

594 0
Täzelikler, 2 years ago


Апокалипсис

Ady: Апокалипсис
Yyly: 08.12.2006y
Gornushi: Taryhy film
Wagty: 139mint
Rejissyor: Mel Gibson
Keshplerde: Rudi Yangblad, Daliya Ernandez...

Gynançly yeri - bular yaly filmleri ussatlyk bilen dushurip bilyan gaty az bolsa gerek, Mel Gibsonyñ "Mayya siwilizasiyasy"ndan gurruñ beryan we bashlanyndan gutaryanç...

Dowamy »

671 5
Täzelikler, 2 years ago


No Way Home

Iñlisçe bilyanler uçin 10845v27500
shu wagt bashlady Spider-man

Dowamy »

758 20
Täzelikler, 2 years ago


Meniñ dûnyàm

Ady: Benim dûnyam
Yurdy: Turkiye
Yyly: 25.10.2013y
Gornushi: Drama
Rejissyor: Ugur Yucel
Keshplerde: Beren Saat, Ugur Yucel...

Waka 1950nji yyllarda bolup geçyar. Kor, lal-ker gyzjagazyñ yagdayyna seretmezden, durmushdaky gerek boljak zatlary, ylym-bilim bermek uçin elde baryny edyan Mugallym hakyndaky bu...

Dowamy »

667 10
Täzelikler, 2 years ago


Hajathana: Soygi hekayasy

Ady: Toilet: Ek Prem Katha
Yurdy: Hindistan
Yyly: 11.08.17y
Gornushi: Gulkuli-drama
Rejissyor: Shri Narayan Singh
Keshplerde: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar...


Hakykatda bolan wakalar esasynda surata dushurilen bu filmde - Jaya we Keshaw biri-birini soyyarler, toy tutulyar, toy gununiñ ertesi gelin ba...

Dowamy »

1046 20
Täzelikler, 2 years ago


...

oñem biri "9 gezek durmusha çykdym, bir gezegem ikilik edip goremok" diyyamishin...

Dowamy »

868 4
Täzelikler, 2 years ago


...

2 sany haker dushushyar:
- senem:a kop bilyañ welin, shu bankamady nahili dowmelidiginem bilyañmi?
- hawa
- maña-da owretsene
- seret, eliñe noutbugyñ bn kuwalda alyp, bankamadyñ yanyna baryañ-da bankamady kuwaldalayañ
- beydip dowjek bolsam noutbuk nama gerek?
- ay senem:ay, noutbuksyz haker bolyamy?

Dowamy »

766 2
Täzelikler, 2 years ago


...

Toylarda gutlag sozlerde:
- gelen gelin gayyn ena, gayyn ata "rakyply" bolsun!
diyilyanini kop eshdyan.
Rakyp - dushman diymek, mumkin terjimesini bilman diyyandirler.
Rakyp dal-de Ragib diymeli, ragib - wepaly, mahirli manysynda gelyan bolmaly...

Dowamy »

806 3
Sorag-jogap, 2 years ago


...

Islan filolog-mugallymlaryñyzdan sorañ:
- Pushkiniñ "balykçy we balyjak" ertekisi name hakda?
hemmesi:
- açgoz garry hakyndaky erteki - diyerler.
Bu bir samsyklyk, ol Pushkin ahyryn, haysydyr bir açgoz garry hakynda yazyp, wagtyny gidirermi!? Bu soygi hakdaky erteki. Owadan, eli açyk, akylly ayaly soymek añsat, siz garry, k...

Dowamy »

705 4
Täzelikler, 2 years ago


...

2021nji yylyñ statistikasy boyunça yer yuzunde:
Hristian dini - 2,4 mlrd adam
Yslam dini - 1,9 mlrd adam
Ateistler/Agnostik - 1,2 mlrd adam


çeshme: google

Dowamy »

704 16
Täzelikler, 2 years ago


...

kitapcy.com saytynda "Pygamberimiz (s.a.w.) hakynda dogrydyr oydulyan 10 yalñysh" atly bloglar açylyar welin, men girip blmk, girip bilyanler shu yere hem goyayyñ

Dowamy »

568 4
Sorag-jogap, 2 years ago


...

Sen yylgyrañda, yañaklaryñda "çukur" emele gelyar, men olemde ana shol çukura gomsunler...

#SHABAN

Dowamy »

653 5
Täzelikler, 2 years ago


???

Myrat Molla "6 ogry oyde" atly "Yeke ozi oyde" kinofilmiñ remeykini çykarypdyr welin, gorenler barmy, prokatlara yayradymyka bilyañizmi???

Dowamy »

859 8
Sorag-jogap, 2 years ago


...

haysy kanala geçirsem shu Ayna Seyitgulyyewa welin, oyune gaytmanjyk, o kanaldan bu kanala gatnap yor oydyan...

Dowamy »

855 9
Sorag-jogap, 2 years ago


Men-a bagtly, nesip etsin saña-da!

Çagyr meni bir arzyly myhman dey,
Gyrmyzy çakylyk yolla oyume.
Bezenip-beslenip uzak menzilden
Bararyn dañynyp shapak dey oyme.

Gunçalan gul kimin leblerim boyap,
Gozlerime çekip saçym reñk surme.
Gussamy gursagma gizlap bararyn,
Gozlem yylgyrmasa, meni geñ gorme!

Saylap sozleñ suyjusind...

Dowamy »

622 0
Edebiýat, 2 years ago


Mugt

turkmen sputniginde:
10 sany ozbek kanal...
Zee Tv, Киносемья, Кинохит, Индийское Кино, Родное Кино
Sheyle-de - Lebap, Dashoguz we Merkez
kanallary açyk.

Dowamy »

984 22
Täzelikler, 2 years ago


AE DIL HAI MUSHKIL (filmden)

...
- a bu añsatmy?
- näme?
- sheýle söýmek, garshylyksyz, jogaby bolmadyk söýgi
- bu dünyädäki iñ ajaýyp duýgy
- ol sizi gowshak edenokmy?
- ýok, jogapsyz söýgi ýaly güýchli söýgi ýok,beýleki söýgüler ýaly ol ikä bölünenok, oña diñe meñ hakym bar...

Dowamy »

808 3
Täzelikler, 2 years ago


Yylgyr, dishleriñe shemal çalsyn :-D

Gownune degilen gyz: "ondan ar almagyñ iñ gowy yoly - oña durmusha çykmaly"...


erkek adam hemishe-de oyde hojayyndyr, ta ayaly atasy oyunden gelyança...


"yatmakam aydym diñlayin" diyip, naushnigiñ bulashan simlerini açyançam uklap galypdyryn...


- oglanjyk, ulalañda kim bolmakçy?
- sa...

Dowamy »

985 3
Täzelikler, 2 years ago


Родные

Ady: Родные
Yurdy: Russiya
Yyly: 11.02.21
Wagty: 100min
Gornushi: Gulkuli-drama
Rejissyor: Ilya Aksyonow
Keshplerde: Sergey Burunow, Monetoçka, Irina Pegowa, Semyon Treskunow...


Gysgaça mazmuny: Lukmandan ozuniñ 1 yyla golay omruniñ galandygy hakyndaky habary alan "kaka" mashgalasyny (ayalyny,...

Dowamy »

624 4
Täzelikler, 2 years ago


MOTIWASIYA

Gechmish - gechip giden, yzyna dolanyp gelmejek otly...
Geljek - adaty arzuwlardan doly (boljagy, bolmajagy namalim)...
Shu gun - bu sana ykbalyn in uly sowgady.
Sho sebapli dine shu gunin bilen yasha, geljege umytly garap, gechmishden sapak alyp...

Dowamy »

613 1
Sorag-jogap, 2 years ago


...

- men duyn içgili daldim how
- ay natdiñ:ay, unitazyñ yanyna baryp: "gizlin otaga baryan gapyny tapdym" diyeñdemi!?


yalañaç, uly gowusli zenan gymmat bahaly shay-sepler satylyan magazini talady, gynansakda hiç kim onuñ yuzuni yatda saklap bilmandir...


dynç gunlerinden soñ, yagny dushenbe guni adamlaryñ...

Dowamy »

913 6
Täzelikler, 2 years ago


Simay Barlas

Show Tv-niñ soñky seriallaryndan bolan "Aziz" teleserialynda "Efnan"yñ keshbi bilen mushdaklary ozune çeken Simay Barlas 05.05.98yylda Stambulda (Turkiya) dunya inyar. Ilkinji gezek "Paramparça" (2014-2017yy) teleserialynda çykysh edyar, esasy ustunligi bolsa "Zalim Istanbul" (2019-2020yy) teleserialyndaky yerine yetiren keshbi bilen gazanyar. Kin...

Dowamy »

595 4
Täzelikler, 2 years ago


???

aralarda (garashsyzlyk bayramyndan oñ) "taze turkmen ("çapar" ady bilen) taryhy serial çykya" diyip, temalar açylypdy welin, sho çykdymyka?

Dowamy »

782 7
Sorag-jogap, 2 years ago


Arhiw...

Sapa Hommadow (@Pegas) bn sohbetdeshlik - http://talyplar.com/posts/11354

Dowamy »

795 5
Sorag-jogap, 2 years ago


Батя

Ady: Батя
Yurdy: Russiya
Yyly: 2021
Gornushi: Komediya gornushli mashgala filmi
Onduriji: Good Story Media, ТнТ, ТнТ4
Rejissyory: Dmitriy Yefimowiç
Keshplerde: Wladimir Wdowiçenlow, Stas Starowoytow, Nadejda Mihalkowa...

Mazmuny: 90njy yyllar... sowet soyuzynyñ ene-atalarynyñ çagalaryny terbiyeleshi...

Dowamy »

606 2
Täzelikler, 2 years ago