TÜRKMEN BEDEWI - 2019

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň türkmen köňül buýsanjyna, uçar ganatyna öwrülen ahalteke bedewlerimize beýik sarpasy, çäksiz söýgüsi bilen bedew şöhraty ýokary göterilýär. Her ýylyň aprel aýynyň ikinji ýekşenbesinde geçirilýän bedew atynyň şanyna Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dünýäniň çar tarap...

Dowamy »

495 2
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Imodaky reklmadan bizar boldum

Shu hyzmatlary peydalanyan bamyka?

Dowamy »

457 2
Täzelikler, Iskenderoff tarapyndan 7 months ago

Türkmen-Koreý dostlukly gatnaşyklary

Ýakynda Hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararyna laýyklykda, söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy. Mähriban Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, soňky ýyllarda däbe öwrülen deňhukukly, birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak arkaly ýola goýulan dostlukly türkmen...

Dowamy »

394 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Gözel şäher gurulýar

Milli Liderimiziň milli gymmatlyklaryň ählisiniň täze şäheriň binagärlik keşbinde, onuň ýaşaýyş-durmuş üpjünçiliginiň guralyşynda öz beýanyny tapjakdygyny belläp, täze şäheriň ýeriniň ekologiýa, seýsmologiýa taýdan ylmy esasda düýpli öwrenilendigi, bu ýerleriň taryhy, ata-babalarymyzyň ömür sürüp, gurup, döredip giden mukaddes ýerleridigi barada aý...

Dowamy »

399 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Daşky gurşawyň goragy

Adamzat müňlerçe ýyllaryň dowamynda tebigatyň eçilen baýlyklaryny rejeli peýdalanmaga, onuň bilen sazlaşykly gatnaşyk saklamaga çalşyp gelýär. Şol ýörelge häzirki wagtda hem üstünlikli amal edilýär. Şoňa laýyklykda, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny gorap saklamak, olardan rejeli peýdalanmak, ekologiýa taýdan arassa, kämil tehnologiýalary önümçilige o...

Dowamy »

337 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 7 months ago

Izlyan vpn lar barada maglumat

Salam Talyplar.comyn agzalary men size su gun isleyan VPN lar barada azrak maglumat bermekci.Hazirki dowirde hemmamiz ( "facebook" "istagram " "youtube" we s.m) programmalara giryaris olara girmek ucin VPN gerek siz
olary PLAY MARKETden alyp bilersiniz
Ýazan Serdar Jelilow

Dowamy »

671 5
Täzelikler, Serdar Jelilow tarapyndan 7 months ago

Döwlet telekeçilik işini goldaýar

Ýurdumyzda ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagyny — telekeçiligi ösdürmek, bu pudaga döwlet tarapyndan goldaw bermek boýunça örän uly işler alnyp barylýar. Telekeçiler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda häzirki zaman ýaşaýyş jaýlary, mekdepleri, çagalar baglaryny, sport toplumlaryny we durmuş maksatly beýleki köpsanly desgalary yzygiderli gurup, ul...

Dowamy »

360 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 7 months ago

Surat yarysy 17.04.2019y Duralga.Ru

Doly maglumat ucin asaky salgy bn girip bilersiniz

Salgy: http://duralga.ru/forum/index.php?id=1394

Dowamy »

389 0
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 7 months ago

Duralga.Ru yakynda surat yarysy!

Salam hormatly agzalar duralga.ru da yakynda surat yarysy geciriljek doly maglumat okan!

https://duralga.ru

Dowamy »

381 0
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 7 months ago

(syke dali) batamda gama

Ýara çydamaga ýara
Batamda gama
Akýa gan kakýaň ganat maňa gara
Garalamam diya mana yuzi gara
Ozuni tana iň bolmanda
ýara çydamaga ýara


Ýazanlaryňa ynanýaňmy özüň
Her gün Üýtgäp oturmada ýel yaly öwsüp
Başlaýaň garramaga başlamakaň ösüp
Otyz ýaşaňsoň durmuşdan gutarýa...

Dowamy »

446 1
Täzelikler, (shyh)sho men tarapyndan 7 months ago

Amerika gitmegin taze usuly, Green Card almagyn yene bir yoly.

Здравствуйте,

Если вы заинтересуетесь после ознакомления с деталями (внизу) пришлите нам ваш номер телефона и мы поговорим с вами по вотсап или по телефону.

Один из способов получения грин-карты - это по категории ЕВ-3 (через споснсорство работодателя). Этот способ немного дорого стоит, но любой человек (мужчина или же...

Dowamy »

669 4
Täzelikler, Saryk Gozeli tarapyndan 7 months ago

Senin soygun yureklerde baky yashar J❤️

agaman okuwmy dynyp watanyma gowushdum 2016 yylyn iyul aylarydy ukrainanyn yurit ugryny ustunlikli tamamlap gelip diplomymy tassyklatmak ucin dakumentler tabshyryp yordum sentyabr aylarydy gulluga gitmeli diyip cakylyk gelipdi we 2 gezek woenkamada baryp dekavryn 15 ne gelmeli guluga gitmeli diyip cakylyk alyp gelipdim noyabr aylarynda Magtymguly u...

Dowamy »

762 4
Täzelikler, Jennedim tarapyndan 8 months ago

Täzelik ähli agzalara! Duralga.Ru

Salam hormatly saýtyñ agzalary.Saýt administrasiýasy tarapyndan saýtda Pikirlerde we Mowzukda aktiw gatnaşan agzalara Öňdebaryjylygy üçin 30 ball beriljek. Okanyňyz üçin sagboluň!
Hormatlamak bilen DURALGA Group

Dowamy »

486 3
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 8 months ago

Altyn asyryn altyn zehinleri

Aprel ayynyn 2,3 ine Altyn asyryn altyn nesilleri atly ders basleginin dowlet tapgyry gecirildi! Sol olimpiadada Dasoguz welayaty diplomlarynyñ sany boyunca birinji yer (5 welayatyn we asgabat saheri) bolly. Gecen yyl asgabat saherinden sonra ikinji orunda armanly bolup galypdyk, bu yyl armanymyzy cykardyk! 51sany yer alyndy,(watan habarlaryndada a...

Dowamy »

630 13
Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 8 months ago

TheMug.Ru saýtda POST (Maglumat) ýaz 400+ den gowrak adam 1 Günde okar

Salam mähriban TheMug.Ru nyň okyjylary! Indi siz saýtda Post ýükläp 400+ den gowrak adama öz pikiriňizi paýlaşyp bilersiňiz.
Saýt ýaş saýt bary ýogy 5 aý boldy döredilenine geljekde 1 Günde girýän adamlaryň sany öser.
Saýtda biri-biriňize podpisatsýa edip bolýär.
Saýtda öz Instagramyň URL ny ýa-da FaceBook, twitter, wkontakt, o...

Dowamy »

622 16
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 8 months ago

BUGUNKI STAWKA FUTBOL

04.04.2019y...FUTBOL OÝUNLARY...⤵⤵⤵
(\____/)
( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)
\╭☞ \╭☞

04.04.2019. Stawka almak 1 manatdan dowam edyar dostlar...
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽⤵⤵⤵⤵

1)⌚23:30 Leganes↔Valladolid
2)⌚00:00 Atalanta↔Bologna
3)⌚22:30 Brondby↔Alborg
4)⌚00:30 Real Sociedat↔R.Betis
...

Dowamy »

439 0
Täzelikler, añyýok tarapyndan 8 months ago

Täze Türkmen forum TheMug.ru

Salam mähriban talyplar.com'yn agzalary. TheMug.ru saýtda indi registraçiýa edip bolýandygyna duydurýarys.
* Islendik adam registraçiýa edip bilýär.
* Islendik adam post ýa-da blog doredip bilýär.
* Postyna kim kommentariýa ýazan bolsa emailina sms bolup ýa-da admin panelde gorkezýär.
* Hiç hili botlar ýok
* Bilm...

Dowamy »

690 6
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 8 months ago

Iñ meşhur turkmen saýtlary (programmalary)

Salam hormatly agzalar.
Ynhada bu makalada turkmen saytlaryn in meshurlaryny jemlemek karara geldim, seyle hem programmalary hem gozegne tutup, eger su sanawda men hem yalnysan bolsam siz duzedip bilersiniz.
Basladyk:
1. TMCARS - programmasy
2. Saylanan.com, islenen.com, tmhyzmat.com, turkmenportal.com, vestniktm, naydiz...

Dowamy »

952 12
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 8 months ago

DOLLAR ATLY STAWKA TOPARY IMODA

""" 💲💵💲DOLLAR STAWKA 💲💵💲"""" atly
📣📣📣Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ...
》》💯 100% prosent HALAL💯》》》》》》》
Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%-y berilýär ! ! ! !

Dowamy »

590 10
Täzelikler, añyýok tarapyndan 8 months ago

" TMCELL11 " Agzamyza.

Doooos galamyñ ujy yiti bolsun. Gosgulanny okap doyamyzok. Tazejelerinden goyupdur yenede. Ustunlikkk!!

Dowamy »

768 61
Täzelikler, Cxase tarapyndan 8 months ago