Arasynda guleliñlay azajyk

Bir oglan mollada okayar ekeni. Mununam bir owadan ejesi bar ekeni. Oglan her gun mollan yanyna gelende molla " Gel hany owadan heleyiñ ogly" diyyar eken. Oglan bolsa halys yadap ejesine "Indi mena molla okamaga gitjek dal her gezek baramda Gel owadan heleyiñ ogly diyya diypdir. Ejesi bolsa yok oglum gidiber yone indi sey diyse ejem seni sugun oyla...

Dowamy »

681 4
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 5 months ago

Tolkun.Ml saýty 10-njy oktýabra çenli aksiýa geçirýär!!!

Salam Talyplar.com saýtynyň Hormatly agzalary!
Düýnden Oktýabr aýynyň 10-e çenli Tolkun.Ml saýty aksiýa geçirýändir.
Aksiýa bu saýta agza bolanlaryň hemmesi gatnaşyp biler.


Saýtda berilýän mümkinçilikler şulardan ybarat.

1. Täze agza bolanlar üçin 50 ball sowgat berilýär.

2. Forum...

Dowamy »

362 2
Täzelikler, Umman tarapyndan 5 months ago

Bet zatlar

Salam hormatly agzalar. Taze edara açdyk içinde her durli zatlar bar. Suraty dizayn,Programma yasap bermek... esasy zat betinden muşderilere garaşyas Muşderilere betinden hyzmat etmekçi bet website lar yasap beryas

habarlaşmak učin sham9797neze@gmail.com

Dowamy »

366 1
Täzelikler, sapar12 tarapyndan 5 months ago

В Авазе состоялась конференция, посвященная аспектам финансирования ЦУР

В отеле «Хазар» национальной туристической зоны «Аваза» состоялась конференция «Финансирование в целях содействия реализации Повестки Дня до 2030 года в рамках устойчивого развития», сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Согласно информации, этот форум организован Постоянным Представительством ООН в нашей с...

Dowamy »

299 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 5 months ago

Туркменистан планирует запустить паромное сообщение с рядом регионов России

Туркменистан рассчитывает создать паромное сообщение с рядом регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на советника Посольства Туркменистана в России Сердара Дурдыева.

«Работаем. Сейчас один из приоритетов с Астраханской областью, вот целая делегация приехала [на форум], уже давно ведется плотное обсуждение», – сказал Сердар Дурдыев...

Dowamy »

302 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 5 months ago

Şweýsar kompaniýasy türkmen dokma senagatynyň ösüşine buýsanýar

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda geçirilen Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine Türkmenistanyň dokma senagatynda ulanylýan enjamlaryň öndürijileri hem gatnaşdy.

Pagta süýmünden ýüplük öndürýän, şeýle hem olary dokaýan enjamlary öndürýän Şweýsariýanyň “Rieter” kompaniýasy Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi b...

Dowamy »

269 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 5 months ago

Hazarýaka ýurtlary telekeçiler bilen logistika hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrar

Ulag we logistika ulgamyna bagyşlanyp “Deňiz” myhmanhanasynda geçirilen tegelek stolyň soňunda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow maslahatyň netijeleri boýunça beýanat berdi.

Tegelek stolyň esasy mowzugynyň dürli ulag geçelgelerinde ýükleri daşamakda ýüze çykýan meselelere çözgüt tapmak bolandyg...

Dowamy »

244 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 5 months ago

Sorag

Salam lbdaky seyitnazar seydi instut ve dzdaky tohi barada sorag bady? 864503558

Dowamy »

281 0
Täzelikler, Талып tarapyndan 5 months ago

В Авазе состоялось открытие первого КЭФ-2019

Сегодня в национальной туристической зоне «Аваза» состоялось торжественное открытие заседания международной конференции «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества».

Заседание началось с выступления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Глава государства поздравил собравшихся н...

Dowamy »

237 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 5 months ago

Каспийская выставка иннотехнологий дает импульс к бизнес-сотрудничеству

Сегодня в рамках Каспийской выставки иннотехнологий в Туркменбаши между частными бизнес-компаниями состоялось торжественное подписание меморандума о создании логистического коридора Туркменбаши-Баку-Батуми-Херсон.

В подписании документа участвовали ООО ГК «Содружество» (Украина), Общественный союз Балтийско-Черноморский экономичес...

Dowamy »

246 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 5 months ago

В Туркменбаши открылись Каспийская выставка инновационных технологий и международная автовыставка «Türkmen sährasy-2019»

Сегодня в городе Туркменбаши открылись Каспийская выставка инновационных технологий и международная автовыставка «Türkmen sährasy-2019», организованные в рамках Первого Каспийского экономического форума, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Грандиозное мероприятие призвано продемонстрировать достижения и потенциал...

Dowamy »

254 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 5 months ago

Türkmenistanyň Prezidenti Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine we «Türkmen sährasy - 2019» atly halkara awtosergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi

Hormatly halkara sergilerine gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň we «Türkmen sährasy - 2019» atly halkara awtosergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Gojaman Hazaryň türkmen kenarynda...

Dowamy »

249 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 5 months ago

Islemeyan sayt

Salam galamdas yasyl yaprak kitapcy 2si duybinden yok yaly... kitapcy vifide 1.5 miliondam girmedi... 64503558

Dowamy »

391 3
Täzelikler, Талып tarapyndan 5 months ago

Matematika

Salam matematika 1 11 synp kitap gerek 864503558 (EjejanKakajan@mail.ru pocta gov islanok) habarlasyn. Привет математика 1 11 класс книги нужда(нужна) 864503558.....

Dowamy »

253 0
Täzelikler, Талып tarapyndan 5 months ago

Türkmen boksunyñ ýyldyzlary Selahaddin we Mälikşa Baýramowlar

Belli türkmen taryhçysy, şahyr Kakajan Baýramowyñ ogly doganlar Selahaddin we Mälikşa Baýramowyñ boks duşuşyklaryndan pursatlar

Dowamy »

252 0
Täzelikler, wagt tarapyndan 5 months ago

Nohurda bir gün

Nohurda bir gün

Dowamy »

340 0
Täzelikler, wagt tarapyndan 5 months ago

Oýnaş bilen gezip ady çykan meşhurlar

OÝNAŞ BILEN GEZIP ADY ÇYKAN MEŞHURLAR

Dünýäde birentek sungat işgärleriniñ şahsy durmuşy oýnaş söýgi gatnaşyklary bilen lerzana gelip, halkyñ diline düşüp durýar. Olaryñ arasynda türk dünýäsindenem siziñ tanaýan birentek artistleriñiz we aýdymçylaryñyz bar..

■ Deniz Seki & Hüsni Şenlendiriji

Deniz Seki 2...

Dowamy »

593 1
Täzelikler, wagt tarapyndan 5 months ago

Kitapcy saýty wagtlaýyn ýagdaýda wpn arkaly işlemegini dowam eder

Kitapcy.ga edebi çeper we taryh saýtynyñ agzalary we okyjylary.
Saýta Türkmenistandan girilende wagtlaýynça wpn arkaly girilýändigini mälim edýäris. Saýtdan daşlaşmañ. Wpn-siz her bir okyja elýeterli bolanda iñ ýakyn wagtda dykgatyñyza ýetireris.

@Kitapçylar.

Dowamy »

389 3
Täzelikler, wagt tarapyndan 5 months ago

Milli Liderimiziň agtygy Kerim “Ýaşa Türkmenistan, bedew bady bilen diňe öňe” atly saz eserini döretdi

Milli Liderimiz zähmet rugsadynyň dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda maşgala agzalarynyň arasynda boldy.

Sportuň dürli görnüşleri, aýdym-saz sungaty, döredijilik işi bilen meşgullandy. “Watan” habarlar gepleşiginiň 4-nji awgustdaky göýberilşinde habar berilşi ýaly, dynç alyş pursatlarynyň birinde, Milli Liderimiz ses stud...

Dowamy »

414 2
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 5 months ago

Döwlet Baştutanymyz sport awtoulagynda “Garagumyň ýalkymy” diýen ýerine bardy

Dynç alyş günleriniň birinde Milli Liderimiz ýarygije kuwwatly sport awtoulagynda Garagum sährasynyň ýollarynda, menzil aşdy.

Milli Liderimiz bu sport awtoulagyny ogly Serdar bilen bilelikde çyzgylaryň esasynda birnäçe enjamlaryny çalşyryp, hereketlendirijisini güýçlendirip, ýörite taýýarlapdy. Milli Liderimiz kuwwatly sport awtoulag...

Dowamy »

281 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 5 months ago