Salamchik hemmeler:) shu gunler birhili kabir zatlar oylandyryar, yna sheyle yagday boldy diyeli, senin ynanyp yoren joran senin ichiki syryny bilip herkime yayradyp yorese name etmelay, nadip shonyn bilen arany uzjek bolmaly, indi men senin bilen gurleshjek dal diysen ola birhili,gurleship yoresenem olam iki yuzlik yaly bolyar, icinden gaharyn gelip dashyndan bildirman yoresen, wi onsonam aydyan adamlary gelip aydanda way men aytdy diyayme diyip gidyaler, onson shonun yuzune hem berip bolanok, sen syrlary aydypsyn diyip:( kawagta pikir edyan ay shu gorgiljik belki aytjak bolubam aydan daldirlay, yureginde hic zat yokdyrda diyip, ay onda-da gaharyn gelyar gatnashasyn gelenok

Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir