bir bir bir, durun mikrofony barlayaryn, ishleyami ishlanokmy barlayan:) Menem oz gezegimde (komsomol toyunyn gutlagyndan) Saytymyzyn in bir guycli agzalary Harmandali bilen Farabinin ertir doglan gunu bilen gutlayaryn, beyle diysem ekizmika oydayman how:) Ikinizi hem doglan gununiz bilen Gutlayaryn, yene 3 otuz 1 on yasamagynyzy, (ondan kopirajik gerek bolsa zakaz edin) janynynyz sag bolmagynyny, (cowlugyn ogul toyunda brek tans edip durmagynyzy), dine gulkiden yana gozunizden yash akmaklygyny, durmushda ustunlik hemranyz bolmagyny, elmydama rowaclyklar yaran bolmagyny arzuw edyarin! Bolya onda millet mikrofony Size geciryarin:)

Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir