Türkmenistanda orta mekdebi gutaranlaryn %3 uniwersitede kabul edilyar.

salam oglanlar gyzlar!

türkmenistanda her yıl 100 münden gowrak okuwçy orta mekdepden uçurym bolyar.
yöne bu 100 mün okuwçynyn dine 4 müni yokary okuwa kabul edilyar. yagny %3-4 universitede giryar.galan 95 mün (%97) okuwçy açykda boş galyar. bu öran möhüm bir yagday. mençe gaty gynandyryjy yagday.
Her yıl tmistanda ort...

Dowamy »

3028 33
Köneler, 15 years ago


Name üçin Türkmenler

salam gadyrly we hormatly yigitler-gyzlar!

Durmuşy aydım sazsyz göz önüne getirmek mümkin daldir. Aydım saz ayratyn bir sungatdyr.Yöne sungat diyilyan zadyn turkmenlerde yıl yıldan yitip baryanlygyny göryansiniz.Esasanam bizin aydımçylaryn başgalarynyn aydım we kliplerini ogurlayışı mende name üçin şeyle bolya diyen soragy yüze çykar...

Dowamy »

3841 19
Köneler, 15 years ago


Öy işime kömek edim hayişt

Salam oglanlar

menin ödevim bar mana kömek edin.Şu aşakdaky soraglary jogap tapmaly ginişleyin.Odev hayişt yardım edın.Hocanın beren soraglary.Kabirlerine jogap tapdym bular galdy.

1 okul müdürlerine verilen ünvan,okul müdürleri için kurulmuş herhangi bir sendika varmı
2 birde okul müdürü olmak için hangi şar...

Dowamy »

2046 1
Köneler, 16 years ago


SUPER KUBAG TÜRKMENİSTANDA OYNANSIN DESTEK BOLYN

SALAM YİGİTLER GYZLAR!

SUPER KUBAG FİNALİ TÜRKMENİSTANDA AŞKABATTA OYNANMASY ÜÇİN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASİYASİNE MAİL ATIN HAYİŞT. TÜRKMENİSTANIN DÜNYA TANALMASINA KÖMEK BOLAR.gAYRAT EDİN
E-Mail: tff@tff.org

Türkiye Futbol Federasyonu
İstanbul

Adres : Konaklar Mahallesi Ihlamurlu Sokak No...

Dowamy »

2161 0
Köneler, 16 years ago


oglanlar gyzlara yalkimli salam

Salam oglanlar gyzlar!

men taze agza.Men hem sizler bilen wagt geçirmek isleyarin. meni araniza kabul edersiniz diyip umyt edyarin.

hemmanize ustunlikler hemra bolsyn. bilelikde gowyja wagt geçirmek dilegi bilen.

Hemmelere salamlar soygiler

Dowamy »

2721 33
Köneler, 16 years ago