Maýmynlardaky ýürekdeşlik ýa-da nädip maýmynlar çagalaryny halas edýärler

Haýsy maýmynlarda ýatdan çykdy ýöne olaryň ýaşaýan ýeri Ýaponia (Japan).
Köp maýmynlar topar bolup ýaşaýar. We her toparda bir erkek başlyk bolýar. Erkek başlyk topara gelende ol çagaly eneler bilen "söýüşmek" üçin aýal maýmynlaryň çagalaryny köplenç öldürýär.(çagaly ene kime gerek? çagaly maýmyn hemmişe çagasy barada alada edýär-söýüşmek b...

Dowamy »

2089 1
Köneler, 15 years ago


Iş bar

Ine bu sahypada PHP programmers wanted in Cyprus ors programmisti işleýän kompaniýasyna php dili bilýänleri gözleýär. iş kiprda (Cyprus)
sahypaň iň aşagynda "

Dowamy »

2761 9
Köneler, 15 years ago


Dine sen!

Men sonky wagtlar yaman kop zada dushunip bashladym.(eyyam alym boldum bu yashymda ;) ) Meselem men dushundim; eger men oz ozimi okattyrmasam, onda meni hich kim hich zada zorladym okattyrmaz. Men geljegim dine menden we dine menden bagly. Eger men bu gun ozimi zorladyp bir zady owrensem, onda bu men owrenen zadym men geljeki choregim bolar. Hich h...

Dowamy »

2259 6
Köneler, 15 years ago


çeken suratlarymyz-2

Aýdyp bilmeýan sözleriňizi çekip bilersiňiz belki.çeken suratlarymyz-1

Dowamy »

3399 10
Köneler, 16 years ago


Türkmen Klawiaturasy

Ine şu linkde (faÿly ÿükle) bir faÿl bar. Şol faÿly alyp, komputeriňize türkmen klawiaturasyny ÿükläp bilersiňiz.

1. Faÿly ÿüklenden soň aşakdaky ÿaly installer packageler ÿüze çykmaly. Şolardan birini saÿlamaly.

Eger kompÿüteriňizin prosessori(Intel 32-bit, ) bolsa onda Layouto1_386.msi saylamaly

Ege...

Dowamy »

2837 19
Köneler, 16 years ago


Nache dili bilyan?

Ozumizi owmage dowam edyas. yene-de zehinlerimiz barada. indi, kim nache dili bilyar we nadip shol dilleri owrendi? we dilleri owrenyanlere sizin maslahatlarynyz bar bolsa:

Dowamy »

4645 50
Köneler, 16 years ago


Uytgeshik Aysberg

Seredinler bu aysberge we shu aysberg yaly guychli we "gozel" bolunlar. ;)

Antarktikada sheyle aysbergy surada dushuripdirler. Makalany okamak ucin : Rainbow iceberg in the Antarctic

Dowamy »

2539 2
Köneler, 16 years ago


May I have this dance? (tans edyan gush)

Bu gusha hich kim tans etmage owretman ekeni yone ozi shu aydymy birinji gezek eshidende tans etmage bashlapmysh.
Snowball is a medium sulphur crested Eleanora cockatoo and he loves to dance and sing. He loves the Back Street Boys. No one taught Snowball to dance...he just heard this song and suddenly felt like dancing. We're all jealous be...

Dowamy »

2349 1
Köneler, 16 years ago


Telescope yasayas goze gorulmeyan zatlary gormek ucin (meselem Yupiter planetasyny)

Ine biri telescopdan yupitere seredyar.(menem seretdim ;)) (As seen from a small telescope on Earth, you may see Jupiter and its four main moons like this:)

Sizem seretjek yupitere telescopdan? yone telescope yok? zyyany yok, ine size nadip telscope yasamalydygy barada intstruksiya. telescope yasamagyn instruksiyasy

E...

Dowamy »

2551 6
Köneler, 16 years ago


Nadip geljeki alymlary osdurip yetishdirmeli?

Shol yokardaky soralyan soraga gowy jogap berseniz yaman bolmazdy =).
Chagany name bilen upjun etmeli ol okde we adamlary we haywanlary, umumy aydanda tebigaty soyyan alym bolup oser yaly?

* chagalykdan olara gunde 1-2 sagat kitap okatmaly?

* 4 yashynda eyyam haysy bir saz gurallynda oynamga owretmeli?
...

Dowamy »

2174 6
Köneler, 16 years ago


Yene bir hazyna ya-da name yasasamkam

Ine size adamlar yene bir hazyna. Bu saytda adamlar oz yasan we duzen proektleri barada aydyp beryarler. Sizem shol saytda agza bolup oz yasan ya-da yasajak zatlarynyz barada commentariy ya-da sorag yazyp bilersiniz.
Meselem: saytda size nadip veliginize araba (ya-da nadip veliginize dost yasap bermeli ;) ) yasamalydygy barada aydyp beryar....

Dowamy »

2570 4
Köneler, 16 years ago


Eger Turkmenistanda gaz, komur, nebit bolman bolsa onda nadip tok ondurerdiniz?

Bir dostum hazir universitetde proekt edyar tok ondurmegin usullary barada. Menem ona biraz komek berdim. =) (pasgel berdim bu proekti etmage)
Yaponiyada, metroda, pola birhili materialdan yasalan "halyny" goyyarlar we adamlar bu halyn ustunden gechende tok ondurilyar. Tok ondurmek ucin guych (sila, force) gerek.

Indi, men do...

Dowamy »

2776 7
Köneler, 16 years ago


Her kim oz zehini(leri) barada butin dunya aydyp beryar =)

Men meselem 9 sanly sany (we ondanam kop) 3 minutlap shol sana seredip, son size yatdan shol sany aydyp bilyan.

Onson birinin keypini 1 minutda dushurip bilyan.

Ozumin keypimi yarym minutda yokaryk goterip bilyan.

A sizin zehinlerniz?

Dowamy »

2715 24
Köneler, 16 years ago


Jemgyyet Kollejlar Amerikada

Jemgyyet Kollejlar barada.(Community College) Jemgyyet Kollejlar 2 yyllyk kollejlar. 2 yylyn ichinde universitetde okadylyan sapaklara hem gatnap bolyar. Kopleri 2 yyl kollejde okap, universitete "gochyar" galan 2 yada 3 yylly universitetde okamak uchin. Kollejde okamak 2 esse arzandyr universitetinkiden. Shonun ucin kopleri bashda kolleje gatnaya...

Dowamy »

3440 21
Köneler, 16 years ago


Okalan gyzykly hekayalar, rowayatlar, goshgular, duzmeler, makalalar....

Oglanlar we gyzlar, gelin barde okap chykan gyzykly yazgylarymyzyn atlaryny we shol yazgylaryn internetdaki seplerini (eger internetde shol yazgylar bar bolsa) goyyalyn son bashga adamlaram olary okap biler yaly.

Dowamy »

5911 4
Köneler, 16 years ago


Name okasamkam?

http://reddit.com/ -bu saytda adamlar durli makalalary okamaga maslahat beryarler. Maslahat beryan adamlar ozleri shol makalalary haysy bir saytda okapdyrlar we indi bashga adamlaram okasynlar diyip shu sayta makalan sepini goyyarlar.

Ylyma, bilime, bisnese, programmirleme, politika, dunya tazeliklerine degishli bu saytda makalalary...

Dowamy »

2684 0
Köneler, 16 years ago


Balasyny yitiren ene

Birden rus dilinde goshgy yazasym geldi. Bu goshgy biraz chagasyny "yitiren" enan gaygysy barada aydyp beryar.

Плачет горько мать по сыну
Нету отрады ей в эти дни
Слезы горькие как река течет
И ни как вся боль не истечет

Плачет днями и длинными ночами
Нету сына уж давным давно
Только...

Dowamy »

2371 4
Köneler, 16 years ago


Cheken Suratlarymyz

Dowamy »

9219 131
Köneler, 16 years ago


Gaygyly Zenanlar

Her 9 sekuntdan, biri bir ayaly uryar Amerikada. Eger Amerikada bir ayal her 9 sekuntdan urulyan bolsa, onda Turkmenistanda her nache sekuntdan ka?

Ine size gaygyly zenanlara bagyshlanan goshgy. Biri belki bu goshguny terjime edip biler.

Another woman (Yene bir ayal)
Carol Geneya Kaplan
June 22, 2002

Dowamy »

3434 16
Köneler, 16 years ago


Bilimli Bolun (e-books we olaryn sepleri)

Universitete gatnaman hem bilimli adam bolup bolyar (hich kim bolup bilmersin diyenok, bilyan). Henry Ford, biraz kollejde okap we ony tashlap mashin (FORD) yasamagyny bashlady, hich hili diplomasyz. (eger yalnyshmayan bolsam, eger yalnyshyan bolsam, onda men yalnyshymy tizrak duzeltmeginize hayysht edyan).
Gysgacha aydanda, ine size bilim h...

Dowamy »

3765 17
Köneler, 16 years ago


In gowy aydymlar, klipler

halayan adymlarym:
A sizinki?

maksim Макsим Ветром Стать

Pelageya Пелагея - Любо, братцы, любо!

Jazz Miles Davis & John Coltrane- SO WHAT
louis armstrong & friends - nobody knows the trouble I have seen
Louis Armstrong - When The Saints Go Marching In

Dowamy »

9909 100
Köneler, 16 years ago


Ekzamen guni.

Gelin bu mowzukda her kim nadip universitete girjek bolup tabshyran ekzameni(leri) barada aydyp bereli son abiturientler hem, bizin yazgylarymyzy okap, ekzamenlere gowyja edip tayarlansynlar, ekzamen guni name bolyandygyna biraz dushunjeleri bolsun.

Ine bu soraglara jogap berip bilseniz:

1) Haysy universitetin testini...

Dowamy »

2880 10
Köneler, 16 years ago


Haysy hunari okamakchysynyz we haysy universitetde?

Gadyrly Abiturientler, siz ine bu mowzukda, haysy hunari we nirede(haysy dowletde,shaherde, universitetde) shol hunari okamaga umydynyzy aytsanyz, belki bile bolup size komek berip bilerdik maslahatlar bilen.

Ustunlikler.

Dowamy »

3014 7
Köneler, 16 years ago


Amerikan Universitetlerine bu yyl girjekler, umydynyzy yitirman!

Bu yyl ABS-yn byudzhetinde pul azmysh. 80,000 adam ishsiz we bu yyl munlerche talyplar universitetlere kabul edilmezler byudzhetde pul az bolany uchin.

yone shondam, dokumentlerinizi wagtynda iberin, belki sizede stipendiya tapylar.

ustunlikler.

Dowamy »

2171 0
Köneler, 16 years ago


Eger hemme zat mugt bolan bolsady

Onda shirin yashayysh bolardy. Kim name edesi gelse ederdi. Pul barada hich kim pikir etmezdi. Onda biri ah, bu ishde pul koprak toleyarler diyip shol ishde ishlemezdi, yone halayyan ishinde ishlerdi. Hemme zat artygy bilen bolardy. Al, name iysen iy. Al, name geysen gey. Nira gitsen git.

Shu Приключения Незнайки и его друзей (yazyj...

Dowamy »

2579 8
Köneler, 16 years ago