name ücın käbır erkek adamlaryň ayagy porsy bolyar yada olar ayagyny yuwman yada jorabyny yuwman gıyyärlermı kä wagtlar öye myhman gelyär ayaklary seyle bır porsy gıtyançe zordan çydap oturmaly bolyar gıden son öyün ıcıne ysy yok edıjı dezıdırantlar ulanmaly bolyar ayagy porsy adamlar nädıp bu yssy yok etmek ücın alada edenoklar men kakamyn jorabyny günde yuwup arassa jorap beryan gıymek ücın sondamy name kakamyn ayagynyň yssy yok yada adamyň özıne bagly bolup duryarmy bu zatlar

Köneler, marjina tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir