Duralga.Ru yakynda surat yarysy!

Salam hormatly agzalar duralga.ru da yakynda surat yarysy geciriljek doly maglumat okan!

https://duralga.ru

Dowamy »

242 0
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 2 months ago

(syke dali) batamda gama

Ýara çydamaga ýara
Batamda gama
Akýa gan kakýaň ganat maňa gara
Garalamam diya mana yuzi gara
Ozuni tana iň bolmanda
ýara çydamaga ýara


Ýazanlaryňa ynanýaňmy özüň
Her gün Üýtgäp oturmada ýel yaly öwsüp
Başlaýaň garramaga başlamakaň ösüp
Otyz ýaşaňsoň durmuşdan gutarýa...

Dowamy »

304 0
Täzelikler, (shyh)sho men tarapyndan 2 months ago

Amerika gitmegin taze usuly, Green Card almagyn yene bir yoly.

Здравствуйте,

Если вы заинтересуетесь после ознакомления с деталями (внизу) пришлите нам ваш номер телефона и мы поговорим с вами по вотсап или по телефону.

Один из способов получения грин-карты - это по категории ЕВ-3 (через споснсорство работодателя). Этот способ немного дорого стоит, но любой человек (мужчина или же...

Dowamy »

498 4
Täzelikler, Saryk Gozeli tarapyndan 2 months ago

Senin soygun yureklerde baky yashar J❤️

agaman okuwmy dynyp watanyma gowushdum 2016 yylyn iyul aylarydy ukrainanyn yurit ugryny ustunlikli tamamlap gelip diplomymy tassyklatmak ucin dakumentler tabshyryp yordum sentyabr aylarydy gulluga gitmeli diyip cakylyk gelipdi we 2 gezek woenkamada baryp dekavryn 15 ne gelmeli guluga gitmeli diyip cakylyk alyp gelipdim noyabr aylarynda Magtymguly u...

Dowamy »

545 4
Täzelikler, Jennedim tarapyndan 2 months ago

Täzelik ähli agzalara! Duralga.Ru

Salam hormatly saýtyñ agzalary.Saýt administrasiýasy tarapyndan saýtda Pikirlerde we Mowzukda aktiw gatnaşan agzalara Öňdebaryjylygy üçin 30 ball beriljek. Okanyňyz üçin sagboluň!
Hormatlamak bilen DURALGA Group

Dowamy »

345 3
Täzelikler, ulykazy tarapyndan 2 months ago

Altyn asyryn altyn zehinleri

Aprel ayynyn 2,3 ine Altyn asyryn altyn nesilleri atly ders basleginin dowlet tapgyry gecirildi! Sol olimpiadada Dasoguz welayaty diplomlarynyñ sany boyunca birinji yer (5 welayatyn we asgabat saheri) bolly. Gecen yyl asgabat saherinden sonra ikinji orunda armanly bolup galypdyk, bu yyl armanymyzy cykardyk! 51sany yer alyndy,(watan habarlaryndada a...

Dowamy »

422 13
Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago

TheMug.Ru saýtda POST (Maglumat) ýaz 400+ den gowrak adam 1 Günde okar

Salam mähriban TheMug.Ru nyň okyjylary! Indi siz saýtda Post ýükläp 400+ den gowrak adama öz pikiriňizi paýlaşyp bilersiňiz.
Saýt ýaş saýt bary ýogy 5 aý boldy döredilenine geljekde 1 Günde girýän adamlaryň sany öser.
Saýtda biri-biriňize podpisatsýa edip bolýär.
Saýtda öz Instagramyň URL ny ýa-da FaceBook, twitter, wkontakt, o...

Dowamy »

459 16
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 2 months ago

BUGUNKI STAWKA FUTBOL

04.04.2019y...FUTBOL OÝUNLARY...⤵⤵⤵
(\____/)
( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)
\╭☞ \╭☞

04.04.2019. Stawka almak 1 manatdan dowam edyar dostlar...
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽⤵⤵⤵⤵

1)⌚23:30 Leganes↔Valladolid
2)⌚00:00 Atalanta↔Bologna
3)⌚22:30 Brondby↔Alborg
4)⌚00:30 Real Sociedat↔R.Betis
...

Dowamy »

304 0
Täzelikler, añyýok tarapyndan 2 months ago

Täze Türkmen forum TheMug.ru

Salam mähriban talyplar.com'yn agzalary. TheMug.ru saýtda indi registraçiýa edip bolýandygyna duydurýarys.
* Islendik adam registraçiýa edip bilýär.
* Islendik adam post ýa-da blog doredip bilýär.
* Postyna kim kommentariýa ýazan bolsa emailina sms bolup ýa-da admin panelde gorkezýär.
* Hiç hili botlar ýok
* Bilm...

Dowamy »

450 6
Täzelikler, SEO mugallym tarapyndan 2 months ago

Iñ meşhur turkmen saýtlary (programmalary)

Salam hormatly agzalar.
Ynhada bu makalada turkmen saytlaryn in meshurlaryny jemlemek karara geldim, seyle hem programmalary hem gozegne tutup, eger su sanawda men hem yalnysan bolsam siz duzedip bilersiniz.
Basladyk:
1. TMCARS - programmasy
2. Saylanan.com, islenen.com, tmhyzmat.com, turkmenportal.com, vestniktm, naydiz...

Dowamy »

759 12
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 2 months ago

DOLLAR ATLY STAWKA TOPARY IMODA

""" 💲💵💲DOLLAR STAWKA 💲💵💲"""" atly
📣📣📣Täze başlanjak ♡FUTBOL♡stawka oýunlaryna çagyrýarys ...
》》💯 100% prosent HALAL💯》》》》》》》
Başga stawka grupbalary ýaly (6 oýun ) dälde bizde Her gün { 4-OÝUN GOÝULAR} size ýeñillik bolar ýaly.... 4 oýuny dogry jogaplan oýunçylara stawka goýuljak puluñ 80%-y berilýär ! ! ! !

Dowamy »

433 10
Täzelikler, añyýok tarapyndan 2 months ago

" TMCELL11 " Agzamyza.

Doooos galamyñ ujy yiti bolsun. Gosgulanny okap doyamyzok. Tazejelerinden goyupdur yenede. Ustunlikkk!!

Dowamy »

556 61
Täzelikler, Cxase tarapyndan 2 months ago

Türkmenpoçta” kompaniýasy ýurduň içinde pul geçirimler ulgamyny ornaşdyrdy

Türkmenpoçta” kompaniýasy ýurduň içinde pul geçirimler ulgamyny ornaşdyrdy

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşygy kompaniýasy ilata edilýän hyzmatlaryň çägini giňeldýär. Hususan-da, indi aragatnaşyk bölümleriniň ählisinde ýurduň içinde elektron pul geçirimlerini amala aşyryp bolýar. Puly çalt ugratmak...

Dowamy »

476 2
Täzelikler, bank tarapyndan 2 months ago

STAWKA TURKMENISTAN

Ilki bilen hemmäñize salam.Saýty myhman bolup okaýanlar we agzalar!!!!
/ Bu gün size STAWKA OÝUNLARYNA gatnaşasy gelýänlere bildirmekçi ! ! !
Häzirlikçe futbol boýunça stawka ýagny (utuş) oýny:;
Indi bolsa size gysgaça hem-de sada görnüşde düşündirjek ! / !
Gündelik dünýä futbol oýunlary bolýar şulardan her gün 3 OÝU...

Dowamy »

451 3
Täzelikler, añyýok tarapyndan 2 months ago

Ene atalary ünjä goyyan yagday.Hany oglanlar gyzlar hazir bolalyñ shu zatlardan.

Salam baryna.Shu gunlerde kop yetginjeklerin õlumune sebap bolyan momo oyuny barada mowzuk achayayn diydim.
Momo. Turkmenistanda kan esidemok shol oyun oynalya dp yone eshitmeyanimiz gowudyr. Shu gunler tv de gabat gelyan esasy turk kanallaryny goremson shonda kan gabat gelya sho oyuny oynap ozini asyp yoren yetginjekleri. Intek ol oyun bar...

Dowamy »

738 22
Täzelikler, lacos tarapyndan 2 months ago

Dünýäde hyrydarly önümler

Ýurdumyzy 2019 – 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamsyna laýyklykda ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etjek kuwwatly önümçilik, durmuş we inženerçilik ulgamlary döredilýär. Innowasiýalar, iň täze ylmy-tehniki işläp taýýarlamalar, menejmentiň, hem-de marketingiň öňdebaryjy usullary önümçilige giňden ornaşdyrylýar. Şo...

Dowamy »

456 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 months ago

Telekeçileriň işi ileri

Milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde ýurdumyzyň telekeçilerine möjüm orun degişlidir. Häzirki döwürde türkmen işewürleri dürli ulgamlarda amala aşyrylýan giň möçberli maksatnamalary hem-de taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýarlar. Olar önümleriň köp görnüşlerini öndürmek bilen, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge saldamly goşant go...

Dowamy »

393 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 months ago

Ekologiýa babatynda döwrebap kanun

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanyp taýýarlanan bu döwrebap Kanun ekologiýa auditini geçirmegiň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitlemek bilen, ýurdumyzda hojalygy ýörediji subýektleriň işiniň ekologiýa taýdan esaslylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Bu Kanunyň 1-nji maddasynda kanunyň mazmunynda ulan...

Dowamy »

363 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 months ago

Okuw

salam hormatly agzalar we myhmanlar size ynamly hytaya hanjong shaherine okuwa gitjekler bar bolsa habarlashyp bilersiniz +99364377339 line. ynamly

Dowamy »

362 2
Täzelikler, Yzganttm tarapyndan 2 months ago

Ýaşaýşyň maňzy-manysy

Her ýylyň 1-nji iýuny Çagalary goramagyň halkara güni hökmünde giňden bellenilip geçilýän ajaýyp seneleriň biridir. Bu sene ýurdumyzda hem uly şatlyk-şagalaňa, belent dabaralara beslenýär. Sebäbi göz-guwanjymyz, ýagty ertirlerimiz bolan çagalaryň baýramçylygy her bir türkmen maşgalasy, her bir ata-ene üçin aýratyn şatlykly gündür. Halkymyzda köp ç...

Dowamy »

345 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 months ago