dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,

bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,
durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,
diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.
******************
yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,
chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,
boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,
doldurypjyk ylgardym,kenarynda bu yolun.
***********************
ak mekdebe barypdym, yoräp senin ugrundan,
kop zatlary owrendik, ayneklije mollumdan,
sonra berdi ak pata,ugradyp oz yolumdan,
boldum yene rowana kenaryndan bu yolun,
**********************
bu yollary gecherken, tapdym yuzlerche dosty,
dost boluplar,bolyakan,men neylayin yamany,
hemme zadyň her wagt bolmaz süýji tagamy,
erbetlik hem gazandym,seň ugruňda ey yolum.
****************
bakdym bir gun esgerlik yodasy hem gapymy,
18-lik chekich b/n urup durdy gapymy,
ene-ata, dogan,dost-yar bozmanjyklar topuny,
ak patany berdiler, gyrasynda bu yolun.
********************
seretsem 2 yylym, göýä iki gun yaly,
oturyp pikir etdim,boldy yatlama bary,
seredip,pikir edip, iki yyllyk albomy,
dörjelapjik otyryn, kenarynda bu yolun.
***********************
ynha hazir otyryn,garshysynda talypyn,
com.diyipjik yazamson,pikire batyp otyryn,
nadip gowin gotarin,name hakda yazaryn,
diyip yene rowana,seň ugrundan ey yolum!!!!!!!!!!!

Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir