salam agzalar! arada menin elime turkmenje bir kitap dushdi,dogrymy aytsam sahyryn on kitaplaryny okamandym, emma onun mysallaryny, yazan goshgylaryny, arasynda mysallar,hekayatlar, rowayatlar bilen baglanshdyryp yazyshyny gaty haladym..sheyle gaty gowy yazyar ekeni, kitabyn adyny hem yazayyn diysem, kitap biraz konerak, dashlary zady yyrtylan shonun u/n hem adyny hem bilemok :( yazyjynyn ady Aman Sary bolmaly. mary welayatyndan ozi hem..tanayanlar, we sohbetdesh bolan adamlar ony hem gaty owduler!! gepin gysgasy men onu gosgylaryny we ol kitapda getirilen rowayatlary sizin bilen paylashmagy muwessa bildim!!

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir