3 MAY 2009-LONDON , PHILIP LANEDE BRITISH*TURKMENLERIN DYNC ALIS GUNI BOLJAK (PIKNIK). HEMME TANYS-DOSTLARY CAGYRYAS. DYNC ALYSLYKDA HODUR HYZMATLAR WE SPORTLAR BOLJAK, meselem, her hepdeki oynalyan football oynuny ol hepde, sho yerde oynalar! MASGalaly kishiler oz masgalasy bilen gatnashyp biler! eshidenler hem eshitmediklere aytsynlar!! eshitmedikler hem eshitsinler!:) BU HAKYNDA MAGLUMATLAR YAKYNDA, doly sizin dykgatynyza yetiriler.

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir