Shukir etmek!

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,\"ilde gelen,toyda bayram\"şükür edelin hudaga..............owal ata bilinden damla-damla yol alyp,sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,giň jahana geldik biz,yazgyt bize yar bolup,yazdygyna yazgydy,şükür edelin hudaga............ilk...

Dowamy »

1723 12
Köneler, 12 years ago


Watan ogullaryny unutmaz!!!

shahyr bayram jutdiyewin bir goshgusy bar.eziz han hakynda:-\"göni yürekden atyň,gaydayyn chynar yaly,yne yüzüme degmäň,hossarym tanar yaly,il bilen den uzatdym,orta goylan okara,degdirmandim degmandim,nachar bilen pukara,emma indi gutardy,ey huday yalan yaly,\"shundan atyn\" görkezyar,bir okda oler yaly,\"bu turkmen topragy u/n bashyny goyan gahry...

Dowamy »

2980 22
Köneler, 12 years ago


Com.talybyn tarypy

otyryn oyimde,ümsümlik orän,seni synlap laptopumda talyp.com,keshbin gormesemde agzalaryň men,tanayaryn sozlerinden talyp.com.......adyn talyplykdan gelip chyksa-da,mena talyp dal (nadeyin nesip etmese,yone irde gichde nesip etse-de,beygelderin seň adyňy talyp.com....agzalaryn bar mahrem yurekli,sadadan sypayy arslan yurekli,geler wagt- hemmesi hem...

Dowamy »

18959 70
Köneler, 12 years ago


Hudaya shukur

\"saher turup syl yüzüňe chagany,päkliginde bolup bilsen shoncha bol,sen sanama gara sachyn agyny,sen sagaman orenine moncha bol!!biz hemmamiz shatlyk u/n dogulduk,shonun u/n gechdik ynha shuncha yol,shat gunlerin az bolanyna gynanma,shat gunlerin bolanyna moncha bol!!goňşyňy gozgama göçmesin goňshyň,goy ochmesin,sen olcherme oduny,ayaklaryň ätjek...

Dowamy »

1858 7
Köneler, 12 years ago


Men kim bolmaly

\"bireyyam gün yaşdy,garaldy dünya, bakyp dur zemine müň gözli asman,dostum yatyp bolmaz geçilen günden,edilen işlerden bir söhbet achman.dury payhas bilen,dury aň bilen,ne iş etdik yza bir garaly biz,kynçylykdan geçen bolsak sowulyp,diňe özümizi yazgaraly biz.yagşylygymyz il iichinde orun alar,emma günä hakda dymmak gerek dal,bugin günälerimiz...

Dowamy »

2409 44
Köneler, 12 years ago


Bizin waspymyz

aleyt,şu biziň gyzlarymyzyn mekirjedigini.....özleri hich wagt yuregini,bashdan gechirilenlerini,soyenlerini,söyülenlerini,aldanlaryny, aldananlaryny aytmaz. ay garaz syr saklama gezek galanda 10-15 sany telpek goydum.gyzlar hany sizin t.n yigitlerine bolan soyginiz,olaryn(yagny bize ) waspyna yazan gazallarynyz,ay garaz sanasan sogaby bar...aaa o...

Dowamy »

1604 10
Köneler, 12 years ago


ilkinji soygi..

yaz damjasy gözyaş bolup görüner, ilkinji soygiňden düşende jyda, yapraklar baş atyp zaryn yranar, ilkinji söygiňden düşende jyda, şahyrsyň sen yara goshgy düzersen kagyza däl yüregiňe yazar sen, ömür boýy mähir küysäp gezer sen ilkinji söygiňden düşende jyda --ertir dynch gunim yone shu gun bir...

Dowamy »

13233 58
Köneler, 12 years ago