beyyybe shol garashylan gun hem yetip geldi,ayyy ata akganyn bergisi bardy,bir gazan.menem name getirme diysemem,getiripdir.scotland,dan.onson bizem name,\"garny doka bela yok\"diyleni garny doyuryp,sizin,yagny agzalaryn,gulaklaryny shanlatdyk!!

wah palowyn,bürünjiha,barmak,yaly bürünchdi,
ustindaki eti-de üch kiloluk towukdy,
wah biraz duzsuz diymesen,palow super bolupdy,
ata akagamyz bishirse derde-dermandyr palow!!:)

Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir