3-4 yyl boldy oydyan, transpornyda okayan bir dost oglanym kijijek kitap getirip berdi. al gowja kitap diyip.....okasam gaty gyzykly kitap bolup cykdy.( talyplyk yyllary- ktabyn ady) ol kitaby yanym b/n alyp gaydypdym we hazirem icim gysan mahaly okayan.

shahyr toyly owez mary welayatynda dogulan. awtobiografiyasy hakynda doly maglumat bilemok.emma gaty gowy yazyr, okayys stili hem diysen uytgesik.gosgularynda degisme aheninde kan yazylanlar bar.
otegci bolsa-da gozel yaslykdan,
daslasyp bilemok heniz talyplar,
menem edil sizin yaly asyk men,
mahriban talyplar, eziz talyplar.
******************
sypma yokdur arzuwlarn deminden,
saginme yok bu yaslygyn deninde,
kate okuw synaglaryn onunde,
hem sogin oninde ejiz talyplar.
***************
suyji-suyji hyyallara batanym,
denimden gecenson arzuw edenim,
siz geljegi he kuwwaty watanyn,
shu borjy unutman hergiz talyplar.
*****************
ruhnama bilen beygelen asly,
ruhubelent gadam uryar howesli,
beyik turkmenbasynyn bagtyyar nesli,
mahriban talyplar, eziz talyplar!!!

Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir