"derdini beren dermanyny da berermish"!! ay dostlar shu hor cekmegin dermany barmyka?? shonyn derdinden gijeler yatyp bolanok,gic yatyp hem gundizleri uklap galyp, gyzyldan gymmatly wagtymy yitiryan... Uzynly gun ish, okuw, alada bilen, Yadayan uly shaherin, showhun gohundan, Yany yatayyn diyip yerime gecsem, Ukym gacyp gityar, senin “horyndan”.. Shondan son bashlanyar ahli tomasha, Yatmak u/n ahli zady deneyan, Munden ta bire cen, yzlygyna sanap, Gacyp giden ukymy men gozleyan, Ay ahyr “yeterhow” bolar yaly dal, Cydap bilman senin bowrune durtyan, Tisginip dars edip, yerinden galsan, Diyyan “ ay agam , sen gaty hor cekyan!!!! Elini yokaryk zynyp yatmada, Sag egnine tarap owrulip yatay, Sheytsen has hem rahat yatarsyn, Elbet men pahyr hem rahatlan bijay.. Ay ol bolsa bu zatlary dinlap hem durmaz, Zynar kellesini yassyga tarap, Yene bir minutdan shol onkije ses, Hujim etyar menin beynime tarap, Gulakdaky pagtany yatdan cykaryp, Kawagt ishe de shon bilen gityan, Jan dostlar siz mana maslahat berin, Bolmasa men pahyr dalirap gityan!!!!

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir