"yekelik hudaya yagshy" diyipdirler.. aslynda bu yash wagtyn kan bildirinokda,garrap baryan bolsan,has hem erbet bildiryar oytyan:) aslynda onler kawagt golelermizi gacyryp gybata gyzmamyz bardy da...hyyyallarmyzda oylenmedik agzalary oylendirip, oylelenleri hem iki oylendirip:) ay icimiz gysan wagty,(garrayasmy namemi) yazan pozmamyz bar,(gepin gysgasy sahyrsumaklay:) ine ashakdakylar hem sholardan bolmaly.... Yuregimin dashyn zer dek yaldyrap, Geris-geris bolup, buzlar tutupdyr, Shol buz gayalarynyn yalan uclary, Hanjar kimin yuregime batypdyr. Shol gayalaryn cumen yerinden, Lagta-lagta bolup ganlar cykypdyr, Shonsuz hem mejalsyz ol ejiz yurek, Indi ha has hem tapdan gacypdyr.. Gamlanma ey yurek sabyr et biraz, Gysh hem oz ornuny berer bahara, Shonda hemme zat tazeden dogar, Sen hem salam biyrsin taze bahara, Shol wagt hemme zat uytgar duybinden, Tazeden bu dunya owsun atarsyn, Saherde dogyan guneshi synlap, Suuyji arzuwlary ekip yatarsyn. ************************ ************************* “yedigeni” synlap asmana bakyp, Otyryn yenede yalnyzja ozum, Goz gyrpyan yyldyzlara umzugim dikip, Yalnyz bashyma men hem gamgyn ozum, Ozge adamlardan tapawutlylygym, Olar yazy soyyar men bolsa gyshy, Yaz gunned “yarly” bolsan ne yagshy, Gysh gunleri yalnyzlygymyn syrdashy Acylan baguli soyse ynsanlar A men bolsa bagulin tikenin soyyan, Goya bu dunyage soymek u/n dal, Ajy-hasratlary cekmage gelyan, Emma hic kime men gamym bildirman, Kici dilden barde yylgyryp yorun, Yurek gatlarynyn yara yzlaryn, Hic kime gorkezman, goterip yorin!!!!

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir