howa shugun shu sahypan gurujylaryndan we men dostum shahyryn 24 ýaş doglan güni. geçen yil bileje tort iyipdik, şu wagt bolsa herkim bir yerde: london, beijing, istanbul :( ay durmuşda. näme 24 ýaş hem az däl, yza seredeniňde ökünýän günlerinem bardyr, şatlykly günlerinem. yöne indiki ýyllaryň durmuşynda has şatlykly we has bereketli geçmegini arzuw edýän. bagtly ýaşa!

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir