Instagramda dida_mc12

instagramda dida_mc12 meni yzarlap bilersiniz...

Dowamy »

570 4
Täzelikler, 1 year ago


SALAM

Salam agzalar...
9 yyl mundan ozal rapchi bolmany arzuw edipdim...
Allahyma shukurler bolsun, arzuwyma yetdim. Bugunki gun azda kande meshurlyga eye boldum.
Dida Mc adym bilen ozumi tanatdym. YouTube men kliplarymy gorup bilersiniz

Dowamy »

670 5
Täzelikler, 2 years ago


Türkmen RaP

Ýurdumyzda 3-4 ýyldyr "Rap" sungatynyñ ýaýramagy bilen, halkyñ arasynda "Rap" aýdym saz diñleýjileri öñkä garanyñda artdy! Talyplar.com saýt agzalarnyñ arasynda'da gyzyklanýanlar barmyka diýip pikir edýän! Öz pikirlermizi ýazaýsak.

Dowamy »

1449 21
Köneler, 8 years ago


TALYPLAR.COM'a ullakan Salam!!!

Tüweleme, ýene-de bir gezek Talyplar.com'a Salam. In soñky gezek 2008 giräýdim öýdýän! Indi köplenç girip täze mowzuklar b.n garshyñyzda bolarn, inshalla... Maña nähili soraglarñyz bolsa berip bilersiñiz! Orazalaryñyzam kabul bolsun!

Dowamy »

1081 8
Köneler, 8 years ago


Hoşlaşyk

Salam talyplar.com agzalary!
men şu saytda kan gowy admlar bilen tanyşdym muna men begenyan men saytdan gitmekçi eger mümkin bolsa menin agzylygymy pozup bilerler, belkide 5-6 ay sonra giribilerin onda-da başga at bilen girmekçi.
Gitmegimin sebabi: birazajyk işlerim bar 6 aya yakın yogsam menem ayrılmak islamok. bütin agzalar hoş ga...

Dowamy »

1290 6
Köneler, 11 years ago


Dosty nadip tanap bolar?

salam talyplar.com agzalar yetip gelyan taze yılınız bilen!
men şu tayda agzalara bir sorag bermekçi.
dostlar,doganlar we jigiler: dosty nadip tanap bolar, dostlugy nahili yollar bilen synap bolar? bye...

Dowamy »

1557 24
Köneler, 11 years ago


Tmchat açyldy!

Salam talyplar.com agzalary men 10 gün mundadan öng tmchat açyldy! diyip mowzuk açdym welin ertesi mowzuk açylmadyk yaly edayipdirle.
Ya-da tmchat bilen talyplar.com arasynda bir düşünişmezlik barmyka?

Dowamy »

3192 48
Köneler, 11 years ago


Agzybir bolalyn!


stop! talyplar.com agzalary nir-a baryanyz, ala-gohlaşyp, gyzyl-gyrlym bolup. şu sayt'da söwüşmek nam-a gerek, men-a başga saytlaram göryan welin edil talyplar.com yaly gohlaşyp yörenoklar, kabir agzalarymyz gödek, göwne degiji sözler yazyarlar welin... agzalar gelin agzybir bolalyn, bolmazmy?

Dowamy »

1524 11
Köneler, 11 years ago


Rafet el roman hakynda


Rafet El Roman 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne`de doğdu. 1970 yılında ailesi Almanya`ya işçi olarak gitti. Rafet 7 yaşına kadar Uzunköprü Ömerbey Köyü`nde anneannesi ile birlikte yaşadı. İlkokul 1. sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya`ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya`da tamamladı. 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başl...

Dowamy »

3148 28
Köneler, 11 years ago


RAP


rap hakkında ne düşünüyorsunuz? sizce müzik türü mü, yoksa başka bir şey mi?

Dowamy »

3889 24
Köneler, 11 years ago


Gurban bayramy!

Salam talyplar.com agzalary we myhmanlar.
Bu gün gurban bayramy, bayramynyz gutly mübarek bolsun, kesen gurbanlarynazam kabul bolsun! Yeneki yıllara-da bayram gutlamakdan ayırmasın allajan.bye...

Dowamy »

1619 8
Köneler, 11 years ago


Söygi,dostlyk,doganlyk hakynda 15 sorag(türkçe bilmeyanlerden ötünç sorayan)

talyplar.com turkmen dilinde sayt bolandygy üçin we yazgy doly türkçe bolanson ayryldy. bu kararyn şahsynyz bilen baglanşygy yok. --farabi

Dowamy »

1906 6
Köneler, 11 years ago


Tapmaça

4 adam bilelikde bir karhana açyarlar. karhananyn hemme zadyny yagny girdeyji-çykdayjysyny, ahli zadyny 4-e bölyarler. Sonra bu karhananyn gapysyna bir garwul tutyarlar. We bu garawul bir gije uklap galyar, şol wagt ogrular tarapyndan soyulyar. bu 4 adam yene bir garawul almaga karar beryarler,şeydip dowam edip ugrayar.karhananyn bu şekilde dowam e...

Dowamy »

2603 20
Köneler, 11 years ago


Ferrari iki yıl sonra uçacak.


Yerde 160, gökte 240 km FERRARI’nin 599 GTB modeline dayanarak geliştirilen uçan arabanın, iki yıl içinde kullanılmaya başlanacağı açıklandı. 400 bin dolar değerindeki Ferrari’den üretilen Autovolantor isimli aracın, çok güçlü 8 motorlu roket sistemi sayesinde havalanıp, uçacağı belirtiliyor. Tasarımcıları uçan Ferrari’nin yerdeyken saatte...

Dowamy »

1613 14
Köneler, 11 years ago


Durmuş gitdigiçe kynlaşyar!

Durmuş gitdigiçe kynlaşyar!
ey dostlar dogrumy aytsam sonky döwürler yaşayyş kynlaşyan yaly, ya 18 yaşyma geldim öz başymy özüm çarajak wagtym bolanyndan my namemi öz-a birhili, şu soragymyn jogabyny talyplar nahili jogap yazarka diyip garaşyan...bye

Dowamy »

2210 12
Köneler, 11 years ago


Aydymçylyk hyyaly!

slam talyplar.com'yn agzalary menin size bir soragym bar kyn görman yazsanyz begenerdim.
birden aydymçy bolsadynyz haysy bagşynyn yolunda(stilinden) aydardynyz, siz jogap yazyn menem sonunda yazaryn.bye

Dowamy »

1556 2
Köneler, 11 years ago


Kombadyn dykgatyna!!!

kombadyn öza bir yazgam yazanok,jogaplaram bolgusyz, nameler yazyanynam özem bilenokmyka diyyan, özüne kimdir öydya
bolar-bolgusyz jogap yazmada dogru-düzgün yazgylar yazsan gowy bolardy!

Dowamy »

1409 3
Köneler, 11 years ago


DJ AKMAN (turkish rap)

Dj akman 1986-njy yylda Turkiyanin Konya welayatynda dünya gelyar. 2 yaşında ykbal muny hollandaya getiryar,Okuwa genç yaşda başlayar.12 yasinda öyünde öz başyna Remixler düzmane başlayar we 13 yaşynda sahna çykmak nesip edyar, şeylelikde osman adyny üytgedip DJ AKMAN adyny alyar

Dowamy »

4715 14
Köneler, 11 years ago


''Enriqe Inglesias'' aydymlaryny halayan barmy?

tanadynyzmy? şu aydymçyny mena gowy göryan
başga-da halayan barmyka?

Dowamy »

1846 18
Köneler, 11 years ago


Türkiyede hazirki wagtda in köp dinlenen ''POP'' yyldyzlary

Dowamy »

2704 23
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com agzalarynyn suratlary

Talyplar.com agzalary sizden hayyşt! şu yazgyda her kim öz suratyny goysa gowy bolardy, Çünki bir-birimizin ady geçende göz önümize gelsin!!!

Dowamy »

13335 139
Köneler, 11 years ago


RAP

RAP dünyasi hakynda name diyersiniz?
Bu soragy bermegimin sebabi RAP-i söyyan!!!

Dowamy »

3023 37
Köneler, 11 years ago