ýaňy şu ýerde bir habar okadym. habarda aýdylşyna görä üçaýagy häzirki ýerinden aýryp aşgabadyň günortasynda ýasaljak bitaraplyk ýoluna goýuljakmyş. habarda nyýazowyň altyn çaýylan heýkeliniň hem ýadygärlikden aýryljakdygy bellenilýär. gowy habar.

Köneler, Farabi tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir