Taze agzadan !!! Salam gadyrly agzalar men bu yere taze agza bolan kişilerden.Ozum hakynda gysgacha maglumat bersem:Ozum Dashoguzly,Stambulda Yıldız-Tehnik Uniw okayaryn, Elektrik inj.4sınıp,dttm03.Köpden bari kelamdaki soragy açayyn diyip yördüm: Sizi we sizin yazyan maglumatlarynyzy kopden bari syn edip gelyan,olaryn derde yarayanam bar derde yaramayan bosh gurrunlerem bar.Yone menin pikirimche Türkmen oglan-gyzlarynyn sheyle oz pikirlerini ach achan beyan edip bilmegi guwandyrjy zat myka diyyan. Her temada yazyan dunya garayyshlarynyz geljegimiz barada umyt beryar. Size yuzlenyarin,menden bashganyz tuwelme dunyanin durlu künjeginde atly abrayly uniwersitetlerde bilim alyarsynyz yada tamamladynyz ishlap yorsunuz.(Her kimin pikiri bir menzesh bolup bilmez)yöne menin pikirimche sheyle gujurly,gayratly we ganynyzyn gyzyp duran pursatlarynda, yashlyk dowrumuzde gozel ilimiz Türkmenistanda hyzmat etmek gaty yerlikli bir pikir bolmaklygyna garamazdan okayan yerlerimizde garrayancha galyp yada belli bir mohlet ishlemani maksat edinyariz.Watanymyza peydamyzyn in kop degayjek wagtynda bizin ozumuzu(puly) dushunup dasharda entap(bagıslan!) gezip yormekligimiz utanchmyka diyyan,namede bolsa sonunda gelmeli yerimiz Tm ahyry.Dogry, daşary yurtlarda okuwuny dowam ettiryan yaş alymlarymyza beyle diyip bilmeris.Yöne menin aytmak isleyanim moda öwrülen işleyanlere sebabi eger islecek bolsan Tm’den gowy yer yok puluna razı bolsan!Men ya yalnys düsünyarinmi? Onsonam Tm’da edilmeli isler dine size,bize yagny okan bilim alan watanyny söyyan kisilere garasyar.Elbette kynçylyk çekersin name bolanda da niyetin halys bolsa bir alajini taparsynla..Mundan son bir orsun yada amerikalının(“süper güç” haysam bolsa)gelip ösdürjek gumany yok!Menin duygy dusunjelerıma seylerak a sizinki?

Köneler, d_oguz tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir