Dollaryň bahasy şugünden başlap 14,250 manatdan satylyp başlanar. Bu barada arkaýyn ynanyp bilersiňiz. Soň ýene-de üýtgärmi biljek däl. Siziň pikiriňizçe netije nirelerik elter?

Köneler, nesilaladasy tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir