Fransiýa-Şwesiýa Angliýa-Ukraina Ine, ertir ýene iki ýygyndy Ýewro-2012-ni terk etmeli. Hany göreliň, olar kimlerkä!!! Sizem öz prognozlaňňyzy goýuberiň!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir