Tanyshlyk

Salam size dostlar! Temanyñ adyndan belli bolushy ýaly tanyshsak isleýän. Sizä bir-biriñizi tanaýanyz. Biz, täzelikde gelenler bilenem tanyshaýyñ. Kyn görmän shu temany okasanyz özüñiz barada gysgacha yazyp gechäýiñ!!! Tanyshsak geljekde-de hasam agzybir bolarys diýen umytda men

Dowamy »

1100 22
Köneler, 8 years ago


Eto'0 "intere" dolanmak isleyär

Mahaçkalanyñ "anji" futbol komandasynyñ hüjümçisi samuel eto'0 yakyn wagtda "intere" dolanmak isleýär

31 ýashly kamerunla rusiyadaky durmush we ýurduñ çempionatynyñ geçishi ýaranok. Interiñ prezidenti massimo moratti eto'0nyñ näme isleýänini bilýär we onuñ intere gaýdyp gelmegine garashýandygyny aydýar. Futbolist dagystan klubynyñ ey...

Dowamy »

743 10
Köneler, 8 years ago


Essalamaleykum!

Essamaleykum agzalar! Gowumy yagdaylarynyz? Armanda okuwlar bilen! Menin saydynyza ilkinji yazgy yazyshym. Onler dashdan okayadym. Siz bilen pikir alyshmak isleyan. Menem saydynyza kabul etseniz!? Dostlashyp dil tapyshyp gideris diyip umyt edyan. Men uchina siz eyyam tanysh yaly weli, meninem size sheyle duyulasym gelyar. Ilkinji gezekde tanyshmazd...

Dowamy »

763 13
Köneler, 8 years ago