Portugaliýa-Gollandiýa Daniýa-Germaniýa Ertir agşam sagat 23:45-de üçünji aýlowyň "B" toparçadaky iki oýny bolar we gruppadan kimleriň çykjagy hemmelere belli bolar. geliň onda bizem öz prognozlammyzy goýalyň! Aşakda ýygyndylaň toparda eýýeleýän orunlary bilenem tanyş etjek.

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir