NOSTALGIYA (tes.com)

eeeh..EsSalowaleykum talyplar,oglanlar-gyzlar,jigiler-doganlar we elbetde 'ExTeswirdeshler'!

Talyplar.comda tes.comdan ir agza bolupdym..emma byr mowzukda tes.com barada okan sozlerim meni gaty ozune chekdi we men girip gormegi makul bildim..girdim,has dogrysy ilki jyklap byr ay yaly 'myhman' boldum,yuwash-yuwash gyzyklanyp,tanap uga...

Dowamy »

1121 14
Köneler, 9 years ago


O-ho..feya sen hakyky superstar!

feya salam...i-netda uchup yorkam totanleyin gabat geldim...okap gor...gerek bolsa cheshmesini bereyin...

Государственные масс-медиа являются рупором правительства и, как описывает под именем Фейа на сайте talyplar.com, эти масс-медиа делают очень мало, чтобы привлечь к себе зрителей. «Они дают хорошие телепрограммы только на Новый г...

Dowamy »

837 2
Köneler, 10 years ago


Galkyn,yş,

salam agalar we uýalar.... bir täzeje täzeligim bar,paýlaşaýyn...>>>
siziň pikiriňiz... öňki nomerlar öňkiligine galarmyka?

Dowamy »

1579 7
Köneler, 10 years ago


TÜRKMENLER BARADA

туркме́ны (туркм. türkmenler, түркменлер) — тюркский народ. говорят на туркменском языке (относится к огузской подгруппе тюркских языков). по религии традиционно мусульмане-сунниты. основное население туркмении (свыше 6 миллионов человек). часть туркмен живёт в иране, афганистане и россии (северный кавказ). иранские туркмены — крупнейшая ирридента...

Dowamy »

1150 0
Köneler, 10 years ago


YAMAN TAZE WE GEREK HABAR!GIRIP OKAN

Bu link sizin MTS baradaky soraglarynyza jogap.OKAN millet!
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=587911

Dowamy »

1075 17
Köneler, 10 years ago


Soraglar!

Iki kaka bilen iki ogul ýöräp barýarkalar üç apelsin tapýalar.Bölişenlerinde - hersine bir apelsindan ýetýär. Näme üçin hersine bir apelsindan ýetýar?

Dowamy »

844 5
Köneler, 10 years ago


FlashJajek

flash oyunlary (flash games) nadip komp-a yuklemelika? bolmasa mende flash player gurnalan

Dowamy »

596 0
Köneler, 10 years ago


IN BET"JE HABAR

essalam"s! bir tazelik eshitdimlay shony bir sizdenem gyzyklanyp goreyin diydim...name-de bolsa ichinizde kopchilige chykyanynyz kandir (MEN YALY :-) ) 2011-nji yylyn yanwaryn 1-dan bashlap taze karar guyje girayar..karara layyklykda taze chatynjalara (toy-zags-dan gechenlere) 20.000.000 (YIGRIMI MILLION!!!!!!) berilyamish hokumet tarapyndan (pasob...

Dowamy »

1206 27
Köneler, 10 years ago


TOLKUN"FM.COM

SALAM"S!! TOLKUN"FM-COM.-DAN NADIP KOMP-A AYDYM YUKLEMELAY? BILYAN BOLSANYZ DUSHINDIRINSENE....

Dowamy »

850 0
Köneler, 10 years ago


Melanhoniya

melanhoniya name ? bilyaniniz bar bolsa aydyn.hayysh

Dowamy »

751 4
Köneler, 10 years ago


Bowling

turkmenistanda bowling club bamy?

Dowamy »

1006 10
Köneler, 10 years ago


Iphone-my-ya-n8

iphone 4
nokia n8
haysy bet?

Dowamy »

1444 22
Köneler, 10 years ago


MaRyAndLee

hi guys!! kim maryly araňyzda? bir zat maslahat etjek bolýan..

Dowamy »

1105 26
Köneler, 10 years ago


Düdüt

iň bet we iň gowy gorýän awtolaryňyz?

Dowamy »

1475 70
Köneler, 10 years ago


3G

Aşgabatda ýaşaýanlardan bir zady bilesim gelýä... Bilişime göra MTS 3G ulanşyga göýberdi...köp kişiler Altyn Asyr 3G ulandy...MTS 3G bilen Altyn Asyr 3G işleýşinde tapawut barmy?Haýsysy göwnejaý?

Dowamy »

851 9
Köneler, 10 years ago


Geliň gep edeliň!! :-))

ýigitler! gyzlar! araňyzda öýleneniňiz bardyr,durmuşa çykanyňyz bardyr...megerem sizde bize,ýagny öýlenmedik oglanlara berjek maslshatlaryňyz badyr.........

Dowamy »

2265 136
Köneler, 10 years ago


Ýaman utanýanlaý!

näçe ýaşyňda öýlenseň gowyka!? biri aýtýa 18de gowy eýleki 25 de gowy....menem inni 23 dagyn ýaşaberipdirin....öýlenäýsemmikamaý????

Dowamy »

1417 30
Köneler, 10 years ago


Please guys!!help me!

men aýdym mekdebinde okýan...meň ýyllygyma bir aýdym düşdi.şol aýdymy hiç ýerden we saýtdan tapamak (Parahat Şyhymow-Bedewler)....eger-de kimde kim şu aýdymyň bar saýtyň adresini berse men örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän örän ö...

Dowamy »

1222 13
Köneler, 10 years ago


WELLCOME

Essalam Talyp.com-yň maşgala agzalary!! Men täze user:-))
Menem öz araňyza kabul edermisiňiz?

Dowamy »

1274 36
Köneler, 10 years ago