Köp aydylyan yalanlar: 1. Menem sana jan etjekdimay 2. Yüzüne-de aydaryn, gorkamok 3. Senden başga hiçkimi söymedim 4. Biz vzyatka alamyzok Sizem bilyanlerinizi yazyn...

Köneler, korpe tarapyndan 16 years ago
  Goool 13 years ago
 • 1. men aldamok cynymy aydyanhow;
  2. Gayrat et 100$ karz ber, stipensiyada berjek;
  Goool 13 years ago
 • Pylanyjan janickam ynanayow o meñ bilen bile gören gyzyñ tanshymhow gezyanim dal - diyibema aldayalar, gyzlaram ynanýa))
  Cwetocek 13 years ago
 • talyplar.comun hemme agzalarny goraydim :-)
  Goool 13 years ago
 • haha betinden aldadynow, mena sen yuzunem gormedim:) (hotya by suratdada)
  Cwetocek 13 years ago
 • mena sen ozunem gordm:-)(yone suratyny gormedm)
  shagy 13 years ago
 • mms-im ishlanak
  Goool 13 years ago
 • bääh galayañogay :D
  Goool 13 years ago
 • bääh galayañogay :D
  Cwetocek 13 years ago
 • men telefonymyna mms-i ishleya:-)
  Cwetocek 13 years ago
 • goool sen yalnyshyp yekeje gezek iberipsin yazanyny:-)
  shagy 13 years ago
 • swetocek ugratjakmy suratyny?
  Cwetocek 13 years ago
 • ugratdym hazir barar:-)
  shagy 13 years ago
 • yo swetocek seryozna sorayan
  Cwetocek 13 years ago
 • bu temada seryozny gurlemeli dal okap gor!
  Cwetocek 13 years ago
 • hallboyam yalancy eken
  shagy 13 years ago
 • bu gun tertiplije bolaryn gulum cykay, cynym
  hallboy 13 years ago
 • Cwetocek dogrucyl gyz!:-D
  hallboy 13 years ago
 • Cwetocek dogrucyl gyz!:-D
  shagy 13 years ago
 • hallboy ylalashyan sen bln
  Bravo 13 years ago
 • Miss swet ynanayman! :P
  Cwetocek 13 years ago
 • ynanyp begenip gulup otyrn...
  Cwetocek 13 years ago
 • shu wagt hemme kishi saytda
  hallboy 13 years ago
 • Men Prezidentimizi Söyyän! :-):-D :P
  Yalan 13 years ago
 • - name uchin icherik girenok?
  - Ishim gyssagly, girip oturmayyn.(jorap yyrtyk)
  hallboy 13 years ago
 • Bet aytdyñ-ay Yalan! Hakykat!:-D :-D :-D
  Bayramsoltan 11 years ago
 • Yokarda yazypdyrlar:
  1.men seni soyyan
  2. Seni dal bashgany soyyan
  heartbreaker 11 years ago
 • ejesi:name ishleyan?
  ogly:kitap okayan, oy ishlerime tayynlanyan
  (hakykatynda-da mail.agentda otyrmyshlay)
  heartbreaker 11 years ago
 • yokarda yazypdyrlar:
  1.men seni soyyan
  2. seni dal bashgany soyyan
  bayramsoltan | 2012-07-29 12:57:41
  yene bir wariant:
  1,men seni söýýän
  2,seni däl başganam soýýan( puluny almak)
  Turkmenhanymy 11 years ago
 • bosh ish yerimiz bolsa size jan ederis (ish gozlap edara baran adama shu gapydan cykdygyn sen unudulyanday diyildigi)
  Guccitm 11 years ago
 • 1,Hazir yetip baryan
  2,sen yany jan edende men ýygnakda otyrdym
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri