Gelin bn gayyn.

Salam hormatly saytyň agzalary!!!

Gelin bn gaynyň arasynda näme üçin, elmydama oňuşyksyzlyk,bir-birleriniň gyvatyny etmek, yamanlamak yaly näsazlyklar ýüze çykýar.şonlyk bilenem gelin bn oglanyň arasynda urş-sögüş başlayar.meselem gaýynatalar gelinlerini govy göryärler.siz şolar yaly yagdaya nähili düşünyäňiz? nädip yaşasalar bola...

Dowamy »

2343 57
Köneler, 11 years ago


ASK SOVDASY.

Oglanlar,gyzlar hemmäňize salam.YOUTUBE bakdym velin, aýdymçy Jemal Saparovanyň hiç aýdymlary ýok ekeni.Sizden haýyşt haysyňyz goýup bilýän bolsaňyz,şu aýdymyny goýaýyň.

AşK SöVDASY.
AşK SöVDASY KYN EKENİ BİLMEDİM.
SAňA DUşUP şATLANMADYM GüLMEDİM.
SöýEN YARYM KöP...

Dowamy »

1454 23
Köneler, 11 years ago


Turkmen gyzlary.

salam talyplar.com agzalary. menem şu gün täze geldim.tüveleme baryňyz agzybir ekeniňiz.;türkmen gyzlary barada näme düşinýäňiz?;

Dowamy »

3605 36
Köneler, 11 years ago